Forside / Partnerskaber / Danida / Hjælp til selvhjælp i Libanon og Syrien

Beskyttelse, modstandsdygtighed og hjælp til selvhjælp i Libanon og Syrien

Krisen i Syrien fortsætter med at påvirke folks levebrød, fødevaresikkerhed og levestandard over 10 år efter den begyndte. 6,7 millioner mennesker er internt fordrevet i Syrien og 1,5 millioner er fordrevet over grænsen til Libanon. Der er nu over 13,4 millioner mennesker i Syrien, der har behov for øjeblikkelig humanitær bistand. Med indbyrdes forbundne virkninger af brændstofkrisen, konsekvenser af Covid-19 restriktioner, utilstrækkelige sundhedsydelser, forringede levevilkår, en fortsat fødevarekrise og højt niveau af konflikt og vold, er det kritisk at yde nødhjælp i kombination med en mere langsigtet indsats i Syrien og dets hårdt ramte nabo, Libanon.

rs120359_16-days-of-activism---community-solidarity-against-gbv-lpr.jpg
Hoda og Khadija i Beirut, Libanon.
Foto : Natheer Halawani

Projektet

Projektet har til formål at yde nødhjælp og bistå med genopbygning af samfundet i de to lande. Det første indsatsområde er øget adgang til beskyttelse og støtte i forbindelse med overgreb og vold. Kvinder og piger er i højere grad udsat for kønsbaseret vold i områder med konflikt. Ved at sikre, at kvinder og piger udsat for vold og overgreb har adgang til beskyttelse og støtte, vil Oxfam og de lokale samarbejdspartnere bedre kunne henvise de ramte til hjælp. Det inkluderer vitale tjenester såsom retshjælp og sagsbehandling i sager om vold, men også i sager om bortvisning eller at udsatte borgere bliver sat på gaden.

Projektet vil uddele små kontante tilskud til de mest sårbare i befolkningen for at sikre, at de har råd til at dække deres grundlæggende behov, samt gør det muligt for familier at begynde indkomstskabende aktiviteter. Træning i forretningsudvikling og landbrug skal hjælpe lokalsamfund med at udvikle levebrødsmuligheder. Reparation af vand og kloakfaciliteter i lokalsamfund vil sikre god kvalitet af vand og sanitet for omkring 700 mennesker i Libanon samt 3.000 kvinder og piger, der har behov for gode hygiejniske forhold i forbindelse med menstruation.

Hygiejnefaciliteter er afgørende for en god levestandard og for kvinders og pigers evne til at deltage i uddannelses- og indkomstskabende aktiviteter og for at sikre forebyggelse af sygdomme som Covid-19. Ved at levere basale ydelser og støtte i sammenhænge, hvor behovene er så høje, hjælper lokalsamfundene med at begynde at opbygge modstandskraft og genopbygge deres liv på en bæredygtig måde.

Projektet er støttet af Danida med 18.000.000 DKK

Lande: Libanon og Syrien