rs225797_produccion-de--cafe-en-ankole-lpr.jpg

Sådan arbejder vi i Uganda

Vi støtter de mange flygtninge, der er kommet til landet fra Sydsudan og Den Demokratiske Republik Congo på grund af fortsat væbnet konflikt og fattigdom, samt de lokalsamfund, der tager imod flygtningene, så de kan blive selvforsynende og leve i fredelig sameksistens.

24 budgetudvalg

får støtte til at holde lokale regeringer ansvarlige.

800 landmænd

støttes med grønne landbrugsfærdigheder.

500 unge mennesker

har gennemført en erhvervsuddannelse i grønne færdigheder.

3 rundbordssamtaler

afholdt om fred og klimaforandringer.

Uganda omtales ofte som Afrikas Perle på grund af sin skønhed, befolkning og biodiversitet. Det frugtbare og farverige land er dog i stigende grad udfordret af klimakrisen, pres på naturressourcerne og ulige adgang til jord, hvilket især rammer kvinder.

Sammen med partnere støtter vi flygtningene, især unge og kvinder, med øjeblikkelig humanitær hjælp samt langsigtede og holdbare løsninger. Gennem erhvervsuddannelse og udvikling af landbrugskompetencer får folk færdigheder, og bliver efterfølgende organiseret i grupper, der kan arbejde sammen og støtte hinanden i retningen mod en grønnere fremtid.

Vi arbejder også med lærere for at forbedre uddannelseskvaliteten og derved sætte et varigt fodaftryk i uddannelsessystemet.

Landbruget er vigtigt i vores land, og det er allerede hårdt ramt. Hvis vi virkelig begynder at handle nu, kan vi nå målet om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader, ellers ser det sort ud. Det er en global krise, og alt, hvad der sker i Afrika, vil sandsynligvis påvirke andre nationer på en eller anden måde. Vi har brug for, at lederne omsætter deres ord til handling.
Patience Nabukalu
Ung klimaaktivist i Uganda og medlem af Fridays for the Future

Vores mål i Uganda

  • Støtte demokratisk og retfærdig behandling af lokalbefolkningen, som holder regeringsinstitutioner ansvarlige og samtidig sikrer inklusion af flygtninge og kvinder.
  • Styrke kvinder og unge gennem kvalitetsuddannelse, der muliggør et grønnere og mere bæredygtigt arbejdsliv.
  • Give en stemme til de mest marginaliserede mennesker som flygtninge, kvinder og unge og støtte dem i at indtage lederpositioner som et middel til at støtte social samhørighed og fredelig sameksistens.
  • Støtte lokalsamfund og nationale regeringer i at håndtere klimarelaterede udfordringer på lokalt og nationalt niveau for at afbøde og tilpasse sig klimakrisens virkninger.

Ingen retfærdighed uden kønsretfærdighed

Ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder er stadig et stort problem i Uganda, hvor fysisk og seksuel vold mod kvinder, tidlige ægteskaber og teenagegraviditeter er almindelige problemer, og hvor kvinder ikke har samme indflydelse på lokalsamfundets beslutninger som mænd. Gennem træning i kvindeligt lederskab støtter projektet kvinders engagement og handlekraft i hjemmet og i det offentlige rum.

Clement Bhotosa (25) hjælper med at ændre mandens rolle i hjemmet. Han er en rollemodel i sit lokalsamfund, når det gælder om at tage del i husligt arbejde, hente vand og brænde. Før ville Clement ikke hjælpe kvinderne i sin egen familie, selv om de både skulle lave mad og passe børnene.
Clement Bhotosa (25) hjælper med at ændre mandens rolle i hjemmet. Han er en rollemodel i sit lokalsamfund, når det gælder om at tage del i husligt arbejde, hente vand og brænde. Før ville Clement ikke hjælpe kvinderne i sin egen familie, selv om de både skulle lave mad og passe børnene.
Foto : Foto: Hans Bach

Gennem vores arbejde støtter vi menneskerettighedsaktivister og engagerer lokalsamfundene i de demokratiske beslutningsprocesser på lokalt plan. Det er med til at sikre gennemsigtighed og styrker de systemer, der giver mulighed for en sund demokratisk dialog, og hvor regeringen holdes ansvarlig. I disse processer hjælper vi med at give en stemme til dem, der ofte ikke bliver hørt. Gennem vores påvirkningsarbejde på distrikts- og nationalt niveau bliver kvinders, unges og flygtninges rettigheder fremmet, og den grønne dagsorden bliver fremlagt.

Fakta om Uganda

  • Uganda byder flygtninge velkommen og er nu det land i Afrika, der tager imod flest flygtninge - i øjeblikket mere end 1,5 millioner.
  • Mere end 900.000 af flygtningene bor i West Nile-regionen, som dermed huser den største andel af flygtninge i Uganda.
  • Uganda stod over for den længste COVID 19-relaterede skolelukning i verden med skoler lukket i næsten 2 år. Herefter oplevede landet en stigning på 17% i antallet af teenagegraviditeter.
  • Over 90% af husholdningerne i Uganda og regionen syd for Sahara bruger brænde og trækul. Det skaber sociale og miljømæssige farer for folk og lokalsamfundet.
  • 42% af befolkningen lever under den internationale fattigdomsgrænse.
  • I Uganda var 34,9% af pladserne i parlamentet besat af kvinder.