Forside / Nyheder / Brev til Bavarian Nordic om Covid-19-vacciner
Artikel

Brev til Bavarian Nordic om Covid-19-vacciner

20.04.2021

Kære Bavarian Nordic

I har muligheden for at være den første virksomhed i verden til at dele teknologi og know-how med WHO’s COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP).

I hele verden bliver der fulgt med i det vigtige arbejde som Bavarian Nordic, i samarbejde med de danske biotekvirksomheder AdaptVac og ExpreS2ion samt Københavns Universitet og andre medlemmer af Prevent-nCoV-konsortiet, gør for udvikle en ny COVID-vaccine.

Med så lovende resultater midt i den mest alvorlige globale sundhedskrise i nyere tid følger et stort ansvar.

COVID-19-vacciner er en mangelvare i store dele af verden og vaccineuligheden er enorm. Risikoen for nye mutationer betyder, at en indsats skal være global for at være effektiv og sikker. Og både FN’s generalsekretær, formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen og udenrigsminister Jeppe Kofod er enige om at ”ingen er sikre, før vi alle er sikre”. .

Forskning og udvikling af COVID-19-vaccinerne har været og er fortsat en global indsats, men der er behov for, at aktører i medicinalbranchen viser global ansvarlighed. Store dele af forskningen og udviklingen af COVID-19-vacciner er finansieret af milliarder af offentlige midler, og teknologier er udviklede i tæt partnerskab med offentlige institutioner.

Nu er det på tide, at medicinalbranchen går forrest og deler den udviklede teknologi og know-how globalt i regi af WHOs etablerede Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) - en platform og en enhed, der kan modtage, opbevare og distribuere forskning og vejledninger til de forskellige vacciner, behandlinger og udstyr til bekæmpelse af COVID-19.

Det er ikke blot civilsamfundets holdning: i sidste uge underskrev over 170 tidligere statsledere, politikere og nobelprismodtagere et brev til præsident Biden, hvor de bl.a. efterspørger bidrag til WHO’s COVID-19 Technology Access Pool. Vi vil også minde om, at konsortiet Prevent-nCoV, som AdaptVac er en del af og Bavarian Nordic dermed samarbejder med, har tilsluttet sig det internationale samarbejde koordineret af WHO, der har forpligtet sig til at samarbejde, dele data og hjælpe med at fremskynde udvikling af en vaccine.

Givet de nuværende omstændigheder, forpligtende samarbejder og set i lyset af, at en stor del af finansieringen til forskning og udvikling stammer fra offentlige midler – herunder også udviklingen af AdaptVac-vaccinen -, så mener vi, at medicinalvirksomhederne har et ansvar for at bidrage ved at dele teknologi og know-how.

Vi appellerer derfor til, at I som del af det internationale samarbejde koordineret af WHO, på jeres generalforsamling den 20. april sætter det globale vaccinebehov på dagsordenen. Vi foreslår, at I drøfter, hvad I kan gøre for at bidrage til C-TAP og det globale samarbejde, der skal sikre at alle får adgang til vaccinen hurtigst muligt.

Over et år efter at pandemien startede er der endnu ingen, som har delt teknologi og know-how gennem C-TAP.

I har derfor en unik mulighed for at blive et forbillede for resten af verdens vaccineproducenter, generere enorm positiv omtale og sætte den danske medicinalindustri helt forrest, hvis I beslutter jer for at dele teknologi og know-how i C-TAP.

Med venlig hilsen

  • Oxfam IBIS

  • Global Aktion

  • UAEM Danmark (Universities Allied for Essential Medicines)

  • Amnesty International Danmark

  • NOAH Friends of the Earth Danmark

  • Mellemfolkeligt Samvirke