Forside / Nyheder / Designstuderende skaber dialog i Egypten
Artikel

Designstuderende skaber dialog i Egypten

30.01.2020

Af Naja Mammen Nielsen

De danske og egyptiske deltagere i dialogprojektet blev rystet godt sammen og havde mange erfaringer at dele med hinanden.
De danske og egyptiske deltagere i dialogprojektet blev rystet godt sammen og havde mange erfaringer at dele med hinanden.

Dansk Arabisk Partnerskab har mange former og nuancer. Et samarbejde mellem KADK og Oxfam Danmark kombinerer kulturudveksling og design, der både skal give input til danske designstuderende, skabe nye salgskanaler for egyptiske kunstnere og uddanne marginaliserede kvinder i kunsthåndværk.

I slutningen af 2019 skiftede fire kvindelige designstuderende fra KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) lokalerne på Holmen i København ud med halvanden uges ophold i Egyptens hovedstad Kairo. Her skulle de deltage i et dialogprojekt med syv egyptiske designere og kunstnere, hvor de skulle udveksle erfaringer, dykke ned i de traditionelle kunsthåndværk og facilitere en workshop, som både havde til formål, at styrke de egyptiske designere i at markedsføre deres produkter og føre til undervisning af marginaliserede kvindegrupper.

Da Oxfam Danmark møder de studerende Mette Jacobsen, Jeannette Loua, Lone Mette Munk og Lilja Laug Høgh Christiansen og deres underviser, Grethe Weber, kort efter hjemkomsten til Danmark, er de fulde af energi og fortæller varmt om mødet med de egyptiske kvinder. De studerer Tekstil og Industriel Design og har alle stor interesse i social bæredygtighed og hvordan det kan kombineres med design. Det var derfor oplagt for dem at søge ind på kandidatprogrammet: ”Møbel og Objekt,” der har fokus på løsninger på fremtidens udfordringer i et lokalt og globalt perspektiv.

Dialogprojektet er et samarbejde mellem KADK, Oxfam Danmark og Oxfam Egypten, der har fungeret siden juni 2018 og er en del af Oxfams Youth Participation and Employment-program under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). KADK har mange års erfaringer med udveksling mellem danske designere og kvinder i Tunesien og Marokko, som laver traditionelt håndværk. Samarbejdet med Oxfam Danmark giver derfor rigtig god mening, da udvekslingen er med til at fremme unge egypters muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet og samtidig giver de danske studerende en indsigt i kulturen og input til deres felt.

”Det er vigtigt for os (KADK red.) at vise, at vi ikke kun arbejder med skønne ting, men også samfundsrelateret. Vi tager udgangspunkt i Verdensmålene og ser på, hvordan projekterne bidrager til opfyldelsen af målene,” fortæller Grethe Weber, der underviser i bygningskunst og design på KADK og har stået for planlægningen af forløbet.

En stor øjenåbner

Kan to fagligheder mødes og få indblik i andres tilgang og kulturer? Det spørgsmål spurgte de studerende sig selv inden afrejse og de fik hurtigt vished om, at det godt kunne lade sig gøre. Kulturudvekslingen gik langt over forventning og har skabt nye venskaber og indsigt i designernes kulturer og fagligheder.

”Jeg har fået rigtig meget ud af at møde disse søde og dejlige kvinder, som er utrolig dygtige, kreative og fulde af energi. Og vi fik et helt særligt indblik i deres liv, kultur og fagområder,” fortæller Mette Jacobsen

For de danske studerende er projektet kommet til at handle mere om de personlige relationer og det kulturelle møde, fremfor den workshop, som de havde til opgave at facilitere.

”Egentligt går forløbet lidt imod designskolens metode, hvor vi er vant til at arbejde i grupper med fokus på os selv, fremfor at give videre til andre. Men det har været enormt givende at se, hvor meget kvinderne har rykket sig,” fortæller Jeannette Loua og tilføjer: ”Vi har været nødt til, at investere hele os selv, for at det det skulle lykkes. Men det har også betydet, at vi har fået en hel masse igen. Vi er alle super inspireret af kvinderne og har selv fået nye kontakter og forbindelser.”

Grethe Weber påpeger desuden, at det vigtigste for dialogprojektet ikke handler om, at opgaverne løses perfekt. ”Det vigtigste er processen, og de refleksioner, det sætter gang i hos deltagerne. Forløbet giver for eksempel de studerende en idé om, hvad det kræver at få sine produkter ind på andre markeder, og hvordan man kan kommunikere sine ideer til folk andre steder i verden.”  

Den danske undervisningsform gjorde et stort indtryk på de egyptiske designere.

Et fælles sprog

Til trods for, at de danske og egyptiske kvinder, havde forskellige kulturelle baggrunde og et andet forhold til tid, der skabte lidt udfordringer undervejs, så havde de den samme interesse og forståelse for designsproget og iver for at lære nyt. Og det havde afgørende betydning.

”Vi var heldige, at deltagerne talte ”designsprog” og vores fagligheder gav stor forståelse for hinanden. Det vidste vi ikke på forhånd og var med til at gøre processerne langt nemmere og meget givende for os,” fortæller Lilja Laug Høgh Christiansen.

Dog var der stor forskel på tilgangen til opgaverne. Mens det forekom naturligt for de danske studerende at præsentere deres produkter og komme med input til hinanden, så var det helt nyt for de egyptiske kvinder, der i starten følte sig på meget dybt vand.

”Den demokratiske tilgang, som bruges i det danske undervisningssystem, gjorde et stort indtryk på kvinderne. De er ikke vant til at diskutere i undervisningen og stille kritiske spørgsmål og var benovet over, at de måtte have en mening om hinandens ting. Det var en stor oplevelse at se kvindernes begejstring. Det kræver mod at turde kritisere hinanden. Og der var mange meninger om tingene,” fortæller Grethe Weber.

Dialog på flere niveauer

I midten af marts, finder sidste del af dialogprojektet sted. Her rejser de egyptiske designere til København. ”Når de kommer til Danmark, skal vi have fokus på branding og markedsføring. For eksempel har vi et fotostudie og bedre faciliteter, som de kan inspirere og benytte sig af. Derudover vil vi tage dem med rundt i butikker, så de får en fornemmelse for, hvordan de kan afsætte deres produkter udenfor Egypten,” fortæller Lone Mette Munk.

Dialogprojektet har flere lag. Udover at skabe en større forståelse for deltagernes fagområder og give input til, hvordan de hver især kan afsætte deres produkter, rækker det også ud til en gruppe af kvinder, som ikke har fået de samme muligheder. De egyptiske designere har nemlig forpligtet sig til at videregive deres erfaringer i kunsthåndværk og fungere som rollemodeller for kvindegrupper i Qena- og Aswan-regionen, og efter workshoppen i Kairo var det deres tur til at undervise og klæde andre på til at skabe nye indkomstveje.

”I Oxfam Danmark ser vi en stor betydning af den dansk-arabiske dialog og er vi utroligt glade for partnerskabet mellem KADK og de egyptiske designere. Vi er meget spændte på, hvilke resultater samarbejdet vil skabe på længere sigt, i forhold til flere unge, især kvinder, der vil få mulighed for at skabe deres egen indkomst,” fortæller Lene Ingvartsen, MENA koordinator hos Oxfam Danmark.