Forside / Kampagner / Danmark skylder på klimakontoen

Danmark skylder på klimakontoen

klimaulighed---verdens-mest-udsatte-betaler-prisen.jpg

Vi står midt i en kæmpe klimakrise. Vi oplever tørke, oversvømmelser og forandringer som aldrig før. Oxfam arbejder for, at vi alle tager et større fælles ansvar for klimakrisens negative konsekvenser.

+5.000 børn fra Colombia er døde

på grund af fejlernæring og mangel på drikkevand, som tilskrives klimaforandringerne.

+20 millioner mennesker

mennesker i Østafrika havde i 2017 brug for humanitær hjælp på grund af klimaforandringer.

80 % af Malis befolkning

ved ikke om de kan få mad på bordet næste dag.

Klimakrisen er tæt forbundet med den globale ulighedskrise

Verdens fattigste mærker konsekvenserne, når sult, tørke og oversvømmelser rammer. Derimod er det de rigeste lande og mennesker, der udleder mest CO2 og dermed bærer det største ansvar for klimakrisen.

Verdens rigeste skal tage ansvar nu

Verdens rigeste ene procent har udledt dobbelt så meget CO2 som den fattigste halvdel af verdens befolkning.

Danmark har for eksempel produceret 0,24 pct. af de samlede udledninger over tid. Til sammenligning har de tørkeramte lande Kenya, Somalia og Etiopien tilsammen produceret 0,05 pct. af de samlede globale udledninger.

Danmark bør gå forrest

Danmark er et af verdens rigeste lande og har længe erkendt medansvaret for at skabe klimaproblemet. Alligevel lever vi ikke op til vores forpligtelser, når det kommer til at kompensere verdens fattigste for de tab og skader, de lider under, når klimakatastroferne rammer.

Klimafonden for tab og skader blev vedtaget på Cop27 i 2022 og handler om kompensation for ødelæggelser forårsaget af klimaforandringer. Danmark har tidligere sat 100 millioner af til dækning af tab og skader. Men ingen lande har sat penge ind på Klimafonden. Heller ikke Danmark.

Danmarks andel af de rige landes klimaforpligtelse på tab og skader svarer til 27 mia. kr. i 2030 og 82 mia. kr. i 2050, konkluderer Oxfam i ny rapport.

Oxfam arbejder for klimaretfærdighed i verden
Skriv under: De største forurenere skal stilles til ansvar for klimakrisen
Skriv under, og kræv, at Mette Frederiksen forlanger, at fossile virksomheder og de ultrarige bidrager markant mere til et bæredygtigt Danmark og en bæredygtig verden.
Skriv under her

Klimaretfærdighed nu!

Forsimplet sagt arbejder Oxfam ikke med klima, men med klima og ulighed/klimaretfærdighed = climate justice. Her følger et par eksempler, som illustrerer, hvordan vi arbejder for at opnå klimaretfærdighed.

I Sahel-regionen medfører tørke svigtende afgrøder og færre græsningsarealer til husdyr. Det fører til sammenstød mellem nomader og bønder i Burkina Faso og Niger. Oxfam Danmark arbejder som mægler i lokale klimakonflikter og samarbejder med lokale partnere om at finde bæredygtige løsninger på, hvordan befolkningen kan blive mindre sårbare overfor klimaforandringer.

I Latinamerika er kampen om klimaretfærdighed tæt forbundet med oprindelige folks kamp for at beskytte deres territorier mod udvindingsindustrien. Oxfam Danmark har i en årrække støttet oprindelige folks organisationer i dette arbejde på lokalt, nationalt og regionalt niveau. I alliance med en bred vifte af civilsamfundsorganisationer og regeringer lykkedes det blandt andet COICA, som repræsenterer oprindelige folk i Amazonas, at få vedtaget Escazú-aftalen. Aftalen, som er den første af sin slags, er en regional miljøaftale for Caribien og de latinamerikanske lande, som skal sikre befolkningen adgang til information, retfærdighed og indflydelse inden for miljøområdet.

Støt vores klimaarbejde

Du kan støtte vores arbejde med et fast bidrag eller enkeltdonation.

Hvor ofte vil du støtte?
Hvor meget vil du støtte med?
Valgfrit beløb
klimakampagne_analyse.jpg
Analyse: Danmarks klimagæld til verdens fattigste stiger
Danmarks andel af de rige landes klimaforpligtelse på tab og skader svarer til 27 milliarder kroner i 2030 og 82 milliarder kroner i 2050. Det konkluderer Oxfam Danmark i denne analyse.
Læs analyse

Oxfam Danmark arbejder for, at

  • Danmark skal bidrage massivt til den internationale klimafond for tab og skader
  • De rigeste og mest forurenende industrier skal betale for klimaskaderne, da de er de største forurenere.
  • De, der er hårdest ramte af klimaforandringer, skal have en stemme i, hvordan konsekvenserne adresseres.

Klimahistorier

Mød Bandiougou Sanogo, Celia og Deris Paz, der hver dag mærker konsekvenserne af klimaforandringerne.