Indgiv en klage

Her på siden har vi samlet information omkring Oxfam Danmarks whistleblowerordning. Den giver deltagere i vores aktiviteter, frivillige, medarbejdere, samarbejdspartnere, medlemmer og borgere generelt mulighed for at indberette mistanke om ulovligheder og alvorlige forhold vedrørende Oxfam Danmarks aktiviteter, som f.eks. økonomisk kriminalitet og seksuelle krænkelser.

Jeg vil gerne rapportere om en ulovlighed eller et alvorligt forhold
Du kan rapportere online ved mistanke om fx sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold samt svindel/korruption.
Anmeld her

Antikorruption og svindel

Oxfam Danmarks antikorruptions politik, der er lavet for at forhindre korruption og svindel med udviklingsbistand har været på plads siden 2009. Siden januar 2013 har vi haft en whistleblower-ordning, hvor ansatte i organisationen kan rapportere anonymt ved mistanke om misbrug af bistandsmidler.

Safeguarding

For at beskytte de mennesker vi arbejder med, vores kollegaer og frivillige mod alle former for sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold, har Oxfam udviklet politikker og procedure under fællesbetegnelsen Safeguarding.

Det betyder safeguarding for Oxfam Danmark

I Oxfam forpligter vi os til nul-tolerance i forhold til sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold.

Det betyder, at vi vil gøre alt for at forebygge, at disse ting finder sted, og tage det dybt alvorligt, hvis det alligevel sker.

En af hjørnestenene er Oxfams Code of Conduct, som regulerer vores adfærd og beskriver, hvordan alle i Oxfam uanset placering bør udføre sit arbejde.

Hvad sker der, når du rapporterer sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold?

Vi involverer alle relevante parter og handler så hurtigt som muligt for at finde frem til en afgørelse. Dog vil tidsforløbet variere afhængig af klagens art og kompleksitet. Du vil blive opdateret løbende under hele forløbet.

Beskrivelse af sagen

Du vil blive bedt om at give detaljeret information om sagen. Du kan vælge at være anonym.

Vurdering: Hvis din klage relaterer sig til safeguarding, vil et specialteam tage sig af den. Omsorgs- og beskyttelsesforanstaltninger vil blive sat i værk for ofre og vidner.

Sagsbehandling: Teamet beslutter, hvorvidt sagen skal fortsætte, og hvis den skal, hvem der så skal involveres. Undersøgelsen starter.

Udfaldet: Der skrives en statusrapport med anbefalinger til, hvad der skal ske videre i sagen. Rapportens anbefalinger vil blive gennemført.

Afslutning: Du vil blive informeret, når sagen er afsluttet. Erfaringerne vil blive dokumenteret til brug i den fremtidige safeguarding. Sagen vil blive arkiveret hos specialteamet.

Forbedring af safeguarding og kulturen i Oxfam
Som en del af vores forpligtelse til gennemsigtighed og ansvarlighed udgiver Oxfam hvert halve år en rapport, der beskriver de tiltag der er lavet for at forbedre safeguarding. Du finder alle rapporterne på Oxfam Internationals hjemmeside.
Læs rapporter

Hvordan arbejder vi for at forebygge sexchikane, misbrug, udnyttelse og vold?

Enheden arbejder med tre hovedområder:

Forebyggelse: Træning, kommunikation og information for at forebygge og nedsætte risikoen for misbrug og udnyttelse. Reviderede ansættelsesprocesser, udarbejdelse af risikoanalyse og vurdering af ansattes kapacitet til at udføre deres job.

Støtte og omsorg: Der bliver tilført ressourcer til at støtte og drage omsorg for dem, der har oplevet sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold. Medarbejdere trænes i at håndtere eventuelle sager.

Respons: Dette inkluderer styrkelse og harmonisering af de nuværende politikker og procedurer, og garanterer, at disse er forståelige og lettilgængelige for alle. Vi sigter mod at fremelske et miljø, hvor informationer deles, og folk holdes ansvarlige.