Forside / Pressemeddelelser / De ultrarige har fordoblet deres formuer under coronapandemien
Pressemeddelelse

De ultrarige har fordoblet deres formuer under coronapandemien

17.01.2022

uligheden_eksploderer_under_corona-krisen_680_453_1.jpg

En ny dollarmilliardær er kommet til hver 26. time siden coronakrisens begyndelse. Imens er over 160 mio. mennesker blevet skubbet ud i fattigdom, og millioner af mennesker har mistet livet som følge af ulige adgang til vacciner og sundhed.

Coronapandemien har skabt en hidtil uset stigning i uligheden globalt. Verdens dollarmilliardærer haft den største årlige formuestigning, siden man begyndte at registrere milliardærformuer.

Derimod har verdens fattigste betalt den højeste pris i form af arbejdsløshed, sygdom, uddannelsestab og sult. Og i sidste ende har det kostet menneskeliv.

Det viser rapporten ’Inequality Kills’, som Oxfam offentliggør i dag.

”Vi kæmper ikke kun mod en pandemi, men også mod en eksplosiv stigende ulighedskrise. Oxfams rapport viser, at de to ting hænger uløseligt sammen. Pandemien er netop blevet mere dødelig og trukket i langdrag på grund af ulighed. Verdens allerrigeste er blevet vanvittig meget rigere under coronakrisen, mens befolkninger i lavindkomstlandene har mistet deres livsgrundlag – eller i værste fald mistet livet på grund af sult, manglende adgang til vacciner eller anden sundhedsbehandling,” siger Trine Pertou Mach, fungerende generalsekretær og politisk chef i Oxfam Danmark.

Rapporten viser, at ulighed har været en afgørende faktor for menneskers muligheder for at overleve krisen. Mennesker, der bor i udviklingslande, har dobbelt så stor risiko for at dø som følge af Covid-19, end befolkningen i højindkomstlande.

”Ulighed koster liv. Coronakrisen har varet i knap to år, og det er tydeligt, at det er verdens fattigste, marginaliserede grupper, piger og kvinder, der er hårdest ramt. Samtidig sidder en lille rig elite og skummer fløden. Det er fuldstændig uacceptabelt,” siger Trine Pertou Mach.

Rapporten viser bla.:

  • Milliardærernes formuer er steget mere, siden pandemien begyndte, end de har gjort de seneste 14 år tilsammen. Det er den største årlige stigning i milliardærrigdom, siden man begyndte at registrere det. Og siden marts 2020 er der kommet en ny dollarmilliardær til hver 26. time.

  • Verdens ti rigeste mænd, som bl.a. tæller Elon Musk og Jeff Bezos, har siden pandemiens begyndelse mere end fordoblet deres formue fra ca. 4500 mia. kroner til 9.700 mia. kroner*. Disse ti mænd har nu seks gange så stor formue, som de knap 40 pct. af verdens befolkning med mindst formue - svarende til 2,9 mia. mennesker.

  • 99 pct. af menneskeheden er blevet negativt ramt af krisen i form af lavere indkomster eller mistet indtægtsfremgang**.

  • Ulighed bidrager til millioner af dødsfald hvert år. Oxfam vurderer, at 5,6 mio. mennesker årligt dør alene på grund af utilstrækkelige sundhedssystemer. Dertil kommer millioner, som dør af sult eller bliver skubbet ud i ekstrem fødevareusikkerhed.

  • 252 mænd har mere rigdom end alle 1 milliard kvinder og piger i Afrika, Latinamerika og Caribien tilsammen.

”Lad os slå fast: Et eksplosivt boom i nogle få milliardærers formuer er ikke et sundhedstegn. Kloden er ramt af en bekymrende cocktail af klimakrise, corona og en ulighedsspiral, der lige nu accelererer mod ekstreme og ødelæggende niveauer,” siger Trine Pertou Mach.

Nedskæringer og mistede muligheder

Både IMF, Verdensbanken og World Economic Forum har alle peget på, at pandemien risikerer at udløse en stigning i uligheden i de enkelte lande. Og når det kommer til fattigdomsbekæmpelse, så vil verdens fattigste først komme tilbage til før-krise-niveau i 2030. Uligheden mellem lande vokser for første gang siden 1993.

Dertil kommer, at 73 lande står overfor krav om nedskæringer i de kommende år i forbindelse med coronahjælpepakker fra bla. IMF. Det kommer til at skubbe yderligere til ulighed og fattigdom.

”Høj ulighed skader os alle. Coronakrisen har lært os, at lande med stærke sociale sikkerhedsnet og lige adgang til sundhed og uddannelse står stærkere. Om ti år vil vi se tilbage og spørge: Hvordan kunne man lade stå til, vi vidste jo det hele? Det er nu, at denne generation af politiske ledere skal lægge byggestenene til en fælles fremtid,” siger Trine Pertou Mach.

Oxfam Danmark anbefaler:

  • Beskatning af de superriges ekstraordinære gevinster og investere i fattigdoms- og ulighedsbekæmpelse, herunder særligt lige gratis kvalitetsuddannelse, sundhedspleje, og social beskyttelse

  • Styrke fokus på bekæmpelse af ulighed og fattigdom i dansk udviklingsbistand, og indfri Danmarks løfte om klimastøtte til udviklingslandene, der skal gives i tillæg til udviklingsbistanden

  • At Danmark går forrest i kampen mod skattely ved at presse på for at styrke EU’s forslag om en højere global minimumssats på selskabsskatten, samt arbejde for en kraftig styrkelse af EU’s skattelyliste

  • Bakke op om midlertidig suspension af patenter på Covid-19-relaterede medicinske produkter, herunder vacciner, og presse på for, at EU støtter det i WTO, så produktionen kan diversificeres og opskaleres og dermed gøre vaccinen tilgængelig for alle