Forside / Pressemeddelelser / Verdens rigeste vil udlede 30 gange så meget CO2 i 2030 som målet i Paris-aftalen
Pressemeddelelse

Verdens rigeste vil udlede 30 gange så meget CO2 i 2030 som målet i Paris-aftalen

05.11.2021

klima_cykel.jpg

Rapporten 'Nationally determined contributions under the Paris Agreement' fra Oxfam estimerer, at CO2-aftrykket fra verdens rigeste 1 pct. vil være 30 gange større i 2030, end hvad der er foreneligt med at nå målet om maksimalt 1,5°C temperaturstigning.

Lige nu mødes verdens ledere til COP26 i Glasgow med det formål at holde hinanden fast på det løfte, de gav i Paris i 2015; at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C i 2100 sammenlignet med temperaturerne før industrialiseringen.

FN’s klimapanel har for nylig slået fast, at de nuværende klimaløfter fra regeringer verden over langt fra er tilstrækkelige til at holde den globale opvarmning under 1,5 °C.

Rapport: Carbon Inequality in 2023

I dag udgiver Oxfam i samarbejde med IEEP (Institute for European Environmental Policy) rapporten 'Carbon Inequality in 2030', der fremskriver CO2-udledningerne frem til 2030. Den viser, at verdens rigeste vil udlede så meget CO2, at det vil være mere end svært at overholde målet i Paris-aftalen.

”Verdens 10 pct. rigeste vil alene stå for så meget CO2-udledning, at uanset hvor lidt de resterende 90 pct. udleder, vil toppen have et forbrug, der gør, at vi ikke kan holde verden indenfor målet om 1,5°C temperaturstigning. Det er et vidnesbyrd om, at ambitionerne i Glasgow skal være tårnhøje. Selv med de løfter, regeringerne har givet hidtil, vil den globale CO2-udledning i 2030 stadig være alt for høj,” siger Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam Danmark.

Den store skævhed i CO2-aftrykket viser, at de rige lande har pligt til at bidrage med både flere penge for at imødegå konsekvenserne af klimakrisen og til at reducere deres CO2-udledninger markant, for at vi som internationalt samfund kan lykkes i den fælles kamp, lyder det fra Kristian Weise:

Konkret viser undersøgelsen:

 • De rigeste 1 pct. og 10 pct. vil i 2030 udlede henholdsvis 30 og 9 gange mere end det, der er foreneligt med 1,5°C-målet.

 • CO2-aftrykket fra verdens fattigste halvdel ligger fortsat inden for målet om 1,5°C-stigning.

 • Verdens rigeste ene procent skal reducere helt op mod 97 pct. i forhold til deres nuværende CO2-aftryk for at nå det nødvendige niveau i 2030.

 • Hvis man ser på den samlede globale CO2-udledning i 2030, vil verdens 10 pct. rigeste alene stå for et CO2-aftryk, der overskrider målsætningen i Paris-aftalen.

For at holde kursen i Paris-aftalen, må hver person i gennemsnit kun udlede 2,3 tons CO2 om året i 2030. Danmark er et af de lande på verdensplan, der udleder allermest per indbygger. I 2019 lå den danske gennemsnitlige udledning på 8,1 tons per indbygger.

”Derfor har Danmark også en forpligtelse til at arbejde for, at der sættes ambitiøse og reelle klimamål til COP26. Vi er blandt verdens rigeste lande, og vi gav et kollektivt løfte for 12 år siden om at give ekstra 100 mia. dollars om året fra 2020 til at støtte især fattige lande med klimatilpasning og -omstilling. Det løfte har vi ikke holdt. Klimauret er ved at løbe tør for tid. Danmark må nu vise vejen og sikre, at de rige lande indfrier den klimagæld, de har opbygget,” siger Kristian Weise.

Vi kan ikke være bekendt at lade verdens fattigste betale for en klimakrise, de ikke i nogen nævneværdig grad er med til at forårsage. Klimaforandringerne rammer fattige og sårbare mennesker hårdere, derfor må de rigeste mennesker og lande også påtage sig et langt større ansvar.
Kristian Weise
Generalsekretær, Oxfam Danmark
udklip.JPG

De 2,3 ton CO2 per indbygger, der er estimeret til at være foreneligt med ønsket om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C, er baseret på tal fra The United Emissions Gap Report 2021.

Det er estimeret, at verdens befolkningstal vil være på omkring 7,9 mia. mennesker i 2030. Her af vil omkring 80 mio. udgøre den rigeste 1 pct, omkring 800 mio. vil udgøre de rigeste 10 pct., 3,4 mia. vil udgøre de midterste 40 pct., og 4 mia. vil udgøre de fattigste 50 pct.

Den nye undersøgelse bygger på sidste års rapport fra Oxfam og SEI, der estimerer at de 1 pct. Rigeste i verden CO2-aftryk var dobbelt så stort som de fattigste 50 pct fra 1990-2015.

Ifølge Carbon Brief er Danmark placeret på en 18. plads over de lande, der har udledt flest drivhusgasser kumulativt per indbygger mellem 1850-2021 vægtet efter indbyggertal. Lande med færre end 1 million indbyggere er ekskluderet.

Oxfam Danmark foreslår:

 • At Danmark sikrer, at fokus på målet om ikke at lade den globale opvarmning overstige 1,5 grader holdes globalt. Det betyder, at alle lande skal tage forpligtelsen seriøst, genbekræfte forpligtelserne og øge tiltag for at sikre, at målet ikke overskrides.

 • Tab og skader pga. klimaforandringer skal gøres til et permanent emne på COP og møder i de underliggende grupper, og der skal findes nye og additionelle midler til tab og skader.

 • Danmark skal honorere sit løfte om 5 mia. kroner (som er Danmarks andel af det fælles løfte på 100 mia. dollars) – i additionel bistand, som ikke skal tages fra den eksisterende udviklingsbistand. Nye forhandlinger om klimafinansiering bør tage højde for, at målet ikke blevet nået rettidigt, og at man finder en retfærdig måde at betale sin klimagæld på.

Fakta

 • Rapporten er forfattet af Tim Gore fra IEEP i samarbejde med Oxfam og baseret på forskning/research udført af IEEP og SEI.
 • Undersøgelsen medregner, hvordan de forskellige regeringers løfter vil påvirke rigere og fattigere menneskes CO2-aftryk.
 • Undersøgelsen behandler den globale befolkning og indkomstgrupper, som om de var et enkelt land.
 • Tallene er baseret på en analyse af de nationale klimabidrag, der er blevet indsendt af de forskellige lande frem til september 2021 under Paris-aftalen, af forbrugsudledninger per indbygger fra forskellige globale indkomstgrupper.