Forside / Publikationer / Ny rapport: Uddannelse er den bedste investering, verden ikke laver
Publikation

Ny rapport: Uddannelse er den bedste investering, verden ikke laver

05.09.2023

Af Oxfam Danmark

billede-til-landing-page-til-rapport_uddannelse-er-den-investering-verden-ikke-laver.jpg
På en Wing-skole i den lille landsby Inagnamboni underviser Arimiyah i matematik. Foto: Hans Bach, Oxfam Danmark.

Uddannelse giver bedre liv og bedre samfund. Men hvor behovet er størst, investerer vi mindst. Det viser Oxfams nye rapport.

Vejen til en mere lige og retfærdig fremtid går gennem bedre uddannelse

Kvalitetsuddannelse er nøglen til et godt liv. Det gælder for børn og unge over hele verden. En veluddannet befolkning er grundlaget for ressourcestærke og produktive samfund. Derfor er uddannelse verdens bedste investering. Men hvor behovet er størst, investerer vi mindst.

Så stor er uligheden

I Danmark er der cirka 1 million børn og unge mellem 5-19 år. Oxfam Danmarks rapport viser, at vi bruger næsten 174 milliarder kroner årligt på deres uddannelse. Det er markant mere end der bruges på alle de omkring 231 millioner børn og unge, der bor i de såkaldte lavindkomstlande. Her bruges nemlig i alt 98 milliarder eller lidt over 2000 kroner per barn per år. Det tilsvarende beløb per barn i et højindkomstland er over 100.000 kroner om året.

Der investeres 400 gange mere i uddannelsen af børn i Danmark end i et barn født i et af verdens fattigste lande.
Fakta fra rapporten
Oxfam Danmark
Salam girls primary school
Sådan kan du hjælpe
Alle børn har ret til god lærer, men på verdensplan mangler der rent faktisk over 50 millioner lærere. Skriv under på, at vi skal investere mere i uddannelse og i lærere.
Skriv under nu

Hvordan viser forskellen sig?

Kvalitetsuddannelse koster penge. Den store forskel i uddannelsesbudget per barn viser sig både i hvor god uddannelsen er og i hvor mange, der gennemfører den.

Oxfam Danmarks rapport viser, at næsten alle (knap 98%) gennemfører 9. klasse i højindkomstlande, mens kun 37,5% gennemfører i lavindkomstlande. Tilsvarende for ungdomsuddannelser, hvor knap 88% gennemfører i højindkomstlande, mens 22,4% gennemfører i lavindkomstlande.

Kvaliteten af uddannelse er svær at sætte tal på, men en god indikator er det såkaldte elev til lærer- ratio. I højindkomstlande som Danmark er der i gennemsnit 14,2 elever per lærer, hvorimod der i lavindkomstlande gennemsnitligt er 42,1 elever per lærer. Det giver selvfølgelig en stor forskel på, hvor meget læreren kan hjælpe den enkelte elev med spørgsmål og vejledning og dermed også på, hvor meget eleverne får ud af undervisningen.

Ulykkeligt for den enkelte. Destabiliserende for os alle sammen.

Den store forskel i uddannelsesmuligheder forringer i voldsomt grad mulighederne for den enkelte i lav- og mellemindkomstlande set i forhold til deres jævnaldrende i de rige lande. Men uddannelse handler ikke kun om den enkeltes muligheder. En veluddannet befolkning er langt mere produktiv end en mindre veluddannet befolkning. Der har betydning for landets samlede velstand. En allerede ulige verden, ser altså kun ud til at blive mere ulige i fremtiden.

Hvad gør Danmark?

Mange af de fattige lande investerer kraftigt i uddannelse. Men når statsbudgettet er lille, er mulighederne også små. Derfor er udviklingsbistand vigtig. Og det er vigtigt, at en stor del af udviklingsbistanden går til uddannelse. Desværre trækker Danmark i den forkerte retning. Vi bruger langt mindre af vores udviklingshjælp til uddannelse end de lande, vi normalt sammenligner os med. Hvis Danmark skal gå forrest, skal vi ligge over det globale snit, og i hvert fald ikke markant under.

Læs, hvordan Oxfam Danmark arbejder for at give alle ret til en god uddannelse.

Hvad kan vi gøre?

Oxfam Danmark kæmper for bedre og mere uddannelse for alle. Men der er ingen uddannelse og slet ingen kvalitetsuddannelse uden tilstrækkelig og retfærdig finansiering.

Oxfam Danmark anbefaler, at:

  • Alle lande prioriterer uddannelse i nationale budgetter og bruger mindst 4-6% af BNP og 15-20% af statsbudgettet på uddannelse, som er de internationale anbefalinger.
  • Investering i uddannelse gøres mere lige og at særligt uddannelse for de fattigste og mest marginaliserede borgere, herunder flygtninge, migranter, piger og børn med handikap prioriteres.
  • Vi prioriterer global handling på ambitiøse og progressive skattereformer, der kan sikre, at alle lande kan finansiere deres egne uddannelsessystemer.
  • Alle offentlige midler bruges på gratis, offentlig kvalitetsuddannelse for alle – både nationale midler og bistand.
  • Verdens rige lande allokerer 0,7% af deres BNI til ren bistand og at klimabistand, udgifter til flygtningemodtagelse m.v. kommer fra additionelle midler og at mindst 10% af bistanden bruges på uddannelse målrettet verdens fattigste og mest marginaliserede.
  • Donorer prioriterer uddannelse højt i bistanden og støt øger andelen af bistanden, der går til uddannelse.
  • Danmark støt øger andelen af bistanden, der går til uddannelse op til 10%, som svarer til EU Kommissionen.

Læs artikler om uddannelse