Oxfam arbejder for klimaretfærdighed i verden

Klimaretfærdighed

Klimakrisen er en del af den globale ulighedskrise. Mens vi i den vestlige verden står for langt den største del af den CO2-udledning, der er årsag til klimaforandringerne, er det verdens fattigste, der betaler prisen.

30 klimainitiaver

i 11 lande støttes pt. af Oxfam Danmark.

+ 20 millioner

mennesker i Østafrika havde i 2017 brug for humanitær hjælp på grund af klimaforandringer.

80 % af Malis befolkning

ved ikke om de kan få mad på bordet næste dag.

Forside / Vores arbejde / Klimaretfærdighed

Oxfam Danmark kæmper for, at de rige lande tager ansvar. Samtidig hjælper vi de fattigste og mest udsatte befolkninger med at få indflydelse på brugen af naturens ressourcer og skabe en bæredygtig, lokal udvikling. Det sker bl.a. med nye løsninger inden for landbrug, vand og energi.

Oxfam Danmark kæmper for klima-retfærdighed og bæredygtig udvikling

Ét af målene med vores klima-indsats er at sikre en højere grad af klimaretfærdighed på internationalt plan. Sammen med partnere lægger vi pres på de rige lande, for at de lever op til forpligtelserne i Paris-aftalen. Dels ved at reducere deres egen CO2-udledning og dels ved at bidrage økonomisk til, at udviklingslandene – som bliver ramt langt hårdest af klimaforandringerne – selv kan afbøde og afhjælpe klimakrisen.

Vi er med til at give de fattige befolkninger en stemme i de internationale klimaforhandlinger og kræve de 100 milliarder dollars årligt i klimabistand, som de er blevet lovet. Vi er en del af en global bevægelse, der stiller krav om en kompensation til verdens mest udsatte mennesker for tab og skader forårsaget af klimaforandringerne, blandt andet når klimaet ødelægger landbrugsjord og infrastruktur eller fører til tørke og oversvømmelser.

cyclone-kenneth_mozambiquepeople-walk-through-flood-water-along-the-road-from-pemba-to-metuje_cut-off-fromhealthfacility.jpg
Cyklonen Kenneth: Mennesker går igennem vand fra oversvømmelse på vejen til Pamba til Matuje, Mozambique. Foto: Tommy Tronohard
Foto : Tommy Trenchard

Opbygning af mere bæredygtige og modstandsdygtige lokalsamfund

Et andet mål er at hjælpe de fattige befolkninger direkte i at opbygge mere bæredygtige og modstandsdygtige lokalsamfund. Det gælder blandt andet indførelse af nye dyrkningsmetoder for at skabe øget produktion af fødevarer i et land som Mali, der er ramt af ørkenspredning. Eller det kan være uddannelse og organisering af oprindelige folk i Latinamerika, så de kan få indflydelse på lokale planer for brugen af regnskovens ressourcer og dermed sikre deres livsgrundlag.

Desuden gør vi en helt særlig indsats for at forbedre kvinders vilkår, da de bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt af klimaforandringerne. Det gælder eksempelvis problemer med at skaffe rent drikkevand og sikre familiens sundhed.

klimaulighed---verdens-mest-udsatte-betaler-prisen.jpg
Skriv under: De største forurenere skal stilles til ansvar for klimakrisen
Skriv under, og kræv, at Mette Frederiksen forlanger, at fossile virksomheder og de ultrarige bidrager markant mere til et bæredygtigt Danmark og en bæredygtig verden.
Læs mere

Sådan arbejder Oxfam Danmark med klimaet

  • Vi støtter civilsamfundet i det globale syd i at få en stærkere stemme og kæmpe for klima retfærdighed og beskyttelse. Det gælder bl.a. i forhold til multinationale selskaber, som skal overholde basale miljøkrav og menneskerettigheder ved udvinding af mineraler i de fattige lande.
  • Vi hjælper små lokalsamfund i at blive mere modstandsdygtige. Det gælder bl.a. i forhold til landbrug, vand og energi, hvor vi er med til at opbygge kapacitet og udvikle nye grønne løsninger, som styrker fødevaresikkerhed og bæredygtigt brug af naturressourcer.
  • Vi støtter oprindelige befolkninger i at bevare retten til deres land. Det sker bl.a. i kampen mod store kommercielle interesser om forvaltning af naturressourcer, således at befolkningen opretholder deres livsgrundlag og kultur, og biodiversiteten beskyttes
  • Vi støtter udsatte unge og kvinder i at adressere klimakrisen og blive hørt, når lokale indsatser skal planlægges og gennemføres. Et vigtigt element er her opbygning af viden om kvinders forringede levevilkår og brud på rettigheder som følge af klima-relaterede konflikter og fattigdom.

Støt vores klimaarbejde

Når du støtter Oxfam Danmark, er du med til at give fattige befolkninger en stemme i de internationale klimaforhandlinger. Vi kæmper for kompensation til verdens mest udsatte mennesker for tab og skader forårsaget af klimaforandringerne. Og vi hjælper udsatte befolkningsgrupper i at opbygge bæredygtige og modstandsdygtige lokalsamfund.

Det gælder blandt andet indførelse af nye dyrkningsmetoder for at skabe øget produktion af fødevarer i et land som Mali, der er ramt af ørkenspredning. Eller det kan være uddannelse og organisering af oprindelige folk i Latinamerika, så de kan få indflydelse på brugen af regnskovens ressourcer og dermed sikre deres eget livsgrundlag.

Giv et enkeltbidrag eller støt os fast

Vær med til at støtte kampen mod klimaulighed - du kan selv vælge dit beløb, og hvor ofte du vil støtte.

Hvor ofte vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Klimaanalyser og nyheder

Læs klima-historier

Her kan du læse en række interviews fra mennesker, der må tage konsekvenserne af klimaforandringerne.