Forside / Nyheder / 3 krav til Blackstone i Danmark
Artikel

3 krav til Blackstone i Danmark

19.12.2019

vi-vil-ikke-have-skattely-grafik-680x453.jpg

Oxfam Danmarks klage til Kereby bygger på en mange års arbejde med at bekæmpe skattely. Her kan du læse mere om, hvad det præcis er, vi vil have dem til at gøre

1. Et offentligt løfte

Kereby skal i fuld offentlighed love, at de aldrig vil føre penge, som de har tjent her i landet, ubeskattet ud af Danmark. Sådan et løfte kan de for eksempel offentliggøre i en pressemeddelelse, et debatindlæg eller lignende. Kapitalfonden kan også vælge at gå mere struktureret til værks og indgå et styrket samarbejde med de danske skattemyndigheder i stil med det, som kapitalfonden Macquarie har indgået med Skattestyrelsen.

2. Øget åbenhed om brugen af skattely

Vi opfordrer Kereby til offentligt at fremlægge en oversigt over deres skattestruktur for alle deres investeringer i Danmark. Sammen med oversigten følger naturligvis en redegørelse for eventuelle tilstedeværelser i kendte skattely-lande – både i forhold til hvilken betydning det har for kapitalfondens skattebetalinger i Danmark, og hvilke aktiviteter og funktioner, der rent faktisk udføres i disse lande. Yderligere om dette krav kan læses her i rapporten ’Getting to Good’.

3. Øget åbenhed om regnskabstal og skat

En ansvarlig kapitalfond skal ikke lave hemmelige aftaler med skattely-lande, der er med til at underminere skatteindtjeningen i lande som Danmark.

Derfor forventer vi, at Kereby åbent fortæller om alle eventuelle skatteaftaler, de har med skattely-lande – og hvilken effekt disse aftaler måtte have på deres skattebetalinger i Danmark. I forbindelse med LuxLeaks opdagede vi eksempelvis, at Blackstone havde hemmelige aftaler med Luxemboug. Den slags bør være fortid!

Vi forventer desuden, at Kereby tager konkrete skridt til at øge åbenheden om deres tilgang til skat.  En oplagt mulighed er at følge Global Reporting Initiative’s (GRI’s) nye skattestandard, som blandt andet indeholder et krav om offentligt at fremlægge land-for-land regnskab.

Baggrund

Oxfam Danmark har arbejdet for et opgør med skattely og aggressiv skatteplanlægning siden 2009. Det gør vi, fordi skattely øger uligheden markant – både herhjemme og i verdens fattigste lande, der hvert år mister ufatteligt mange milliarder på den konto.

I 2014 udvidede vi arbejdet til også at omfatte den måde, som virksomheder og investorer arbejder med ansvarlig skat. Inden for dette område mener vi grundlæggende, at:

  • Skattebetalinger bør anses som en central del af den private sektors samfundsansvar. Ansvarlig skat bør derfor indgå som en naturlig del af CSR/ESG-agendaen på linje med miljø, arbejdstagerrettigheder med videre.

  • Den private sektor kan blive en drivkraft for mere ansvarlig skat ved frivilligt at gå videre end lovkrav på skatteområdet.

Vi har jævnligt diskuteret emnet med virksomheder og investorer, både i Danmark og i resten af verden. Det er for eksempel sket gennem vores store Tax Dialogue-projekt, hvor vi samlede nogle af de største danske virksomheder til en række rundbordssamtaler om ansvarlig skat. Siden har vi lanceret konceptet i lande som Kenya og Ghana.

Vi har løbende lavet et stort påvirknings-arbejde inden for feltet. Her har rapporten ’Getting to Good’ blandt andet spillet en stor rolle.