Forside / Historier / Kvinder kan også arbejde!
Historie

Kvinder kan også arbejde!

19.04.2021

Af Louise-Christine B. Andreis

Jordans kvinder er nogle af de mest veluddannede i regionen. Alligevel er kun 14 pct. i formelt arbejde. Oxfams partner INJAZ, en jordansk non-profit organisation, arbejder for at ændre kønsnormerne og give flere kvinder muligheden for en karriere.

Som mange andre nyuddannede, så 22-årige Islam Abd Alqader frem til job og karriere, da hun i 2020 blev færdiguddannet som laborant fra universitetet i Jordans hovedstad Amman. Men hun var samtidig dybt bekymret, for arbejdsløsheden i både Jordan og nabolandene er tårnhøj – 45 procent blandt unge.

3-islam-abdelqader-photo-credit-rajiv-raman.jpg-1675679484.jpg
Islam Abd Alqader
Jeg er optimistisk og håber at komme i arbejde og måske endda finde mit drømmejob en dag,
Islam Abd Alqader
Uddannet laborant

Hun vidste også godt, at hun som kvinde var endnu dårligere stillet i Jordan, hvor kun 14 procent af kvinderne er i formel beskæftigelse. Det er kendt som MENA-paradokset (MENA er en forkortelse for Mellemøsten og Nordafrika) – kvinder i Mellemøsten og Nordafrika er i vidt omfang veluddannede, men blot 14 procent er på det formelle arbejdsmarked.

Veluddannet men hjemmegående

”MENA-paradokset kan forklares af en række årsager, men først og fremmest er de traditionelle kønsnormer den primære årsag bag kvinders fravær på arbejdsmarkedet. Kønsnormerne dikterer eksempelvis, at kvinder ikke hører til i det offentlige rum, at de helst skal beskyttes når de træder ud af hjemmet og at de først og fremmest bidrager gennem husholdningsarbejde.

Disse årsager efterlader kvinder i Jordan i en sårbar situation når de skal starte deres karriere, og skaber basis for den udbredte kønsbaserede chikane og diskrimination på uddannelser og arbejdsmarkedet, der også hænger sammen med en manglende politisk vilje for at fremme kvinders deltagelse i det offentlige liv,” forklarer Oxfam Danmarks mellemøstekspert Naghmeh Mahmoudi Kashani.

For en del af kvinderne er det deres eget valg og ønske, ikke at bruge deres uddannelse professionelt. Men for andre, der er afhængige af indtægten eller ønsker en karriere, er det et kæmpe problem, at det er så svært at få foden indenfor.
Naghmeh Mahmoudi Kashani
Mellemøstekspert i Oxfam Danmark

Hun tilføjer:

En undersøgelse viser, at mange arbejdsgivere er tilbageholdende med at ansætte kvinder, fordi de forventer at kvinderne vil sige op, når de bliver gift eller får børn, eller fordi de mener at kvinder er mindre udholdende og mindre fleksibel arbejdskraft.

Kan kvinder også være piloter eller direktører?

Muhannad Jarrah, der er Education Executive Director hos den jordanske non-profit organisation INJAZ bekræfter, at de traditionelle kønsnormer stadig er en bremse for kvinders adgang til arbejdsmarkedet.

”Det er blandt andet stadig en udbredt opfattelse, at visse erhverv og jobs slet ikke egner sig til kvinder; mange ville anskue det som uhørt, at en kvinde arbejder som eksempelvis pilot, læge eller direktør. Mange opfatter kvinders karrierer- modsat mandens, som unødvendig- hendes ansvar er først og fremmest, at tage sig af børnene og den daglige husholdning,” siger Muhannad. ”Men det er vigtigt at få flere kvinder ind på det formelle arbejdsmarked, for det øger ikke blot kvindernes status og familiernes indkomst men også BNP for hele landet,” tilføjer han.

Derfor gør Oxfam Danmark sammen med INJAZ og andre lokale partnere som del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram en særlig indsats for at bane vejen for arbejdssøgende kvinder. INJAZ er regionens største NGO, når det kommer til at skabe bro mellem unge og arbejdsmarkedet. Det gør de ved at tilbyde skræddersyede praktikforløb og mentorordninger, der hjælper de unge ind på arbejdsmarkedet. INJAZ blev stiftet i 1999, med visionen om, at vende MENA’s rekord i ungdomsarbejdsløshed, og at give unge – særligt kvinder- et arbejde, hvilket bl.a. praktikordninger, målrettet uddannelse og et netværk til arbejdsmarkedet kan realisere.

Organisationen har hjulpet godt tre mio. unge igennem de 22 år den har eksisteret. Konkret arbejder INJAZ blandt andet sammen med private virksomheder i Jordan om at sikre flere kvindelige ansatte og tage imod lønnede praktikanter. Det giver kvinderne mulighed for at bryde fordomme og normer, i såvel familier som virksomheder, og samtidigt opnår kvinderne praktisk erfaring på arbejdsmarkedet.

”Et praktikophold kan vise både familien og arbejdspladsen, at det sagtens kan lade sig gøre at ansætte en kvinde. På den måde kan et praktikophold nedbryde de sociale strukturer, der gør det svært for kvinder at tilgå arbejdsmarkedet,” Naghmeh Mahmoudi Kashani.

Bryder muren til arbejdsmarkedet

Islam Abd Alqader, som vi mødte i starten af artiklen, landede ikke sit drømmejob i første omgang. I stedet er hun nu en af godt 80 unge laboranter, som er kommet i lønnet praktik via INJAZ og Noor-Al-Hussein Fonden.

”Det er en fantastisk følelse at være uafhængig og selvstændig. Jeg kan mærke værdien af mit arbejde og min indtægt. Og så er det en god erfaring, der styrker mine chancer for at få et job på sigt,” siger hun.

INJAZ tilbyder ikke kun praktikpladser, men træner desuden de unge i konkrete færdigheder, som styrker deres kompetencer og parathed til arbejdsmarkedet. Det gælder også de personlige kompetencer, såsom selvtillid og dét at skabe sig en drøm for fremtiden. INJAZ er støttet af Oxfam Danmark gennem Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

Hindringer for kvinders beskæftigelse

Kønsroller: Traditionelle kønsroller og normer er stadig med til at fastholde kvinder i hjemmet.

Diskriminerende lovgivning: Jordans familielov, giver mænd forsørgelsespligt over familien – kvinder er derfor økonomisk og juridisk afhængige af såvel fædre som ægtemænd, også selvom de tjener deres egen løn. Denne lov kræver også at kvinder har bopæl hos en mandlig værge.

Seksuel chikane: Alt for mange kvinder lider under kønsbaseret chikane, hvilket afholder mange kvinder fra at træde ind på arbejdsmarkedet. Dette hænger også sammen med de ulige kønsroller.

Manglende infrastruktur: Landets manglende infrastruktur fra usikker offentlig transport til manglende børnepasning og ældrepleje, at de flest jordanske kvinder søger et arbejde der ligger tæt på deres hjem, hvilket gør det sværere at finde et job.

Det gør Oxfam for at hjælpe unge kvinder i arbejde

  • Oxfams primære mål er at bekæmpe ulighed. Det gør vi bl.a. gennem erhvervsrettede programmer som INJAZ’, der styrker ligestillingen mellem kønnene, øger unges adgang til jobs og en indkomst og dermed indflydelse, for såvel unge kvinder som mænd.
  • INJAZ hjælper unge ind på arbejdsmarkedet gennem skræddersyet praktik, der knytter de unges uddannelse til arbejdsmarkedet. Ca. 60 pct. af INJAZ’ deltagere er unge kvinder. Praktik kan overvinde sociale normer og bryde en diskriminerende organisationskultur.
  • Oxfam har hjulpet mere end 6200 unge med at få et arbejde, bl.a. gennem praktik.
  • Udover praktik, uddanner Oxfams partnere også unge i entreprenørskab og kompetencer, der giver mulighed for, at de unge starter deres egen virksomhed og karriere.