Forside / Vores arbejde / Nødhjælp / Vand, Sanitet og hygiejne (WASH)

Vand, Sanitet og hygiejne (WASH)

Otte-årige Nawar vasker hænder på 'Global Handwashing Day', Abu Jabbar, Syrien.

Adgang til vand, sanitet og hygiejne er afgørende for os mennesker. Det gælder i endnu højere grad for mennesker, der lever i krise- og konfliktområder.

Derfor arbejder vi for lige adgang til vand, sanitet og værdige hygiejneforhold for mennesker berørt af kriser, konflikter og katastrofer. Vores arbejde med WASH (Water, Sanitation and Hygiene) er afgørende for de mest sårbare menneskers sundhed og værdighed.

Vi hjælper mennesker på flugt ved at sikre adgang til drikkevand og toiletfaciliteter i flygtningelejre. Vi forebygger og bekæmper kolera og diarre gennem oplysningsarbejde, rensning af drikkevand, uddeling af sæbe og drikkevandsbeholdere og gennem sygdomsbehandling.

Mennesker skal have adgang til vand

I tørkeramte områder hjælper vi lokalbefolkninger med at udbygge vandforsyningen. Vi reparerer brønde og skaber bæredygtige løsninger i form af solcelledrevne vandpumper. Hvor der er mulighed for at købe drikkevand, støtter vi sårbare mennesker økonomisk via uddeling af kontanter, hævekort eller kuponer. Og i de mest kritiske tilfælde kører vi tankvogne med vand ud til de berørte befolkninger.

Vi fremmer sundhed og forebygger sygdomme

Vi har mangeårig erfaring med støtte til lokalsamfund i sundhedskriser. Tidligere indsatser mod Zika-virus og Ebola, har gjort os i stand til at reagere hurtigt på Coronapandemien og gribe til værktøjer, vi ved virker.

En central del af vores hygiejneindsats er sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. I regioner med malaria og dengue forringer vi myggenes mulighed for at yngle i vandtanke, og vi uddeler myggenet og -spray til mennesker, der er i risiko for at blive smittet.

Hygiejnekits til familier i Aleppo

Coronapandemien rammer de mest sårbare mennesker hårdest. Mennesker som bor tæt, ikke kan isolere sig, ikke har rent vand i deres hjem eller adgang til sundhedspleje. Og krisen i Syrien er ingen undtagelse. Her er dagligvarepriserne steget, samtidigt med at virusset spreder sig. Wedad på 42 år fortæller: ”Min mand er daglejer og tjener cirka 25 kr. om ugen. Hvordan kan nogen forestille sig, at vi skulle købe hygiejneprodukter? Det han tjener, rækker næsten ikke engang til at købe mad”. I Aleppo har Oxfam Danmark uddelt hygiejnekits til 8.500 mennesker. På den måde får familier som Wedads bedre mulighed for at beskytte sig mod pandemien. Hvert kit består af:

  • sæbe

  • vaskepulver

  • toiletpapir

  • hygiejnebind

  • håndklæder

  • lommetørklæder

  • opvaskemiddel