Forside / Nyheder / Beskat overnormale profitter og støt de der rammes af kriserne – herhjemme og globalt
Artikel

Beskat overnormale profitter og støt de der rammes af kriserne – herhjemme og globalt

06.10.2022

Af Oxfam Danmark

Verden er ramt af en række kriser – pandemi, krig og inflation – som risikerer at medføre en historisk stigning i ulighed og fattigdom. Samtidig tjener nogle få selskaber rekordoverskud pga. kriserne. Oxfam Danmark anbefaler, at Danmark indfører en ambitiøs særskat på overnormale profitter, som følger tre principper:

 • Skatten bør gælde alle selskaber, der på tværs af sektorer tjener overnormale profitter på tidens kriser

 • Skatten bør gøres permanent, så den automatisk aktiveres, hvis verden igen står i en ekstraordinær krisesituation

 • Indtægterne fra skatten bør bruges til at støtte de, der rammes hårdest af tidens kriser både herhjemme og globalt.

Skriv under: Store firmaer skal ikke tjene enorme summer på andres ulykke 

Skat på overnormal profit

Skat på overnormal profit, også kaldet windfall skat, pålægges store selskaber der oplever store stigninger i deres profit grundet eksterne omstændigheder. Dette kan eksempelvis være en krig eller en pandemi. Det er altså en skat, som er målrettet situationer, hvor selskaber oplever stor profit som ikke skyldes egen indsats eller innovation.

Interessen for en skat på overnormale profitter er stigende i både EU og i Danmark ovenpå de kraftigt stigende energipriser, som presser borgernes pengepung, mens nogle få energiselskaber får rekordoverskud. F.eks. blev EU’s medlemslande d. 30. september enige om et profitloft og særskat for energiselskabernes superprofitter.

Det er imidlertid ikke kun energisektoren, som har haft overnormale profitter de seneste år. Også medicinalindustrien, finanssektoren, tech-selskaber og transportsektoren har tjent ekstra meget på de kriser, som verden har oplevet de seneste år, herunder Covid-pandemien, krigen i Ukraine og inflation.

Oxfam Danmark har beregnet, at 1.000 af verdens største selskaber havde overnormale overskud på over $1.150 milliarder i 2020 og 2021 sammenlignet med årene før Covid-pandemien, det er en stigning i profitten på 68,5%. Den overnormale profit er udregnet ved at sammenligne selskabernes profit i 2020-21 med deres gennemsnitlige profit i årene 2017-19. Hvis selskaberne profit er steget med mere end 10 %, regnes det som overnormale profitter.

Lande, der har indført beskatning af overnormal profit

 • Italien indførte i marts en engangsbeskatning på 25% hos energiselskaber.

 • I juli indførte Storbritannien en beskatning på 25% hos olie- og gasselskaber i Nordsøen

 • Rumænien og Grækenland har indført beskatning af overnormal profit i energisektoren.

 • Belgien, Tyskland og Holland overvejer at indføre beskatning af overnormal profit.

 • Andre europæiske lande som eksempelvis Spanien og Ungarn har ikke kun indført beskatning af overnormal profit i energisektoren, men også i banksektoren.

 • Også uden for Europa er flere lande i gang med at indføre skat på overnormale profitter, herunder i Indien, Chile og Pakistan.

Indtægt fra beskatning af overnormale profitter kan hjælpe nationalt og globalt

Beskatning af overnormale profitter er ikke et nyt koncept. Konceptet blev allerede taget i brug under og efter 1. og 2. verdenskrig hvor våbenproducenter eksempelvis blev pålagt denne form for beskatning. Også i Danmark blev denne form for beskatning indført i 1915 i form af den såkaldte ’gullash-skat’, som beskattede de ekstraordinære krigsindtægter, som nogle få såkaldte ’gullash-baroner’ havde.

I nyere tid er beskatning af overnormale overskud også blevet anvendt. Eksempelvis blev der i 1997 i Storbritannien under Blair-regeringen indført en særskat på virksomheder, der under privatiseringsbølgen i 1980’erne havde ophobet enorme profitter, fordi de var blevet solgt for billigt, og fordi de ikke var udsat for reel priskonkurrence.

Beskatning af overnormale profitter kan være et vigtigt redskab for regeringer i krisetider, da det skaber indtægter som kan omfordeles både nationalt og globalt. Indtægterne fra beskatningen kan derfor være med til at mindske den stigende ulighed og sikre at samfundskontrakten ikke udfordres ved, at nogle få tjener styrtende på andres lidelser.

Indtægterne fra beskatning af overnormale profitter kan hjælpe de hårdest trængte husstande igennem de stigende energipriser, som foreslået af EU kommissionen. Men som FN’s generalsekretær António Guterres har forslået, så bør rige lande også bruge en del af indtægterne fra beskatning af overnormale profitter til at kompensere udviklingslandene for de skader, de har påført dem gennem klimaforandringerne, samt støtte verdens fattigste imod de stigende energi- og fødevarepriser.

Går beskatning af overnormale profitter udover virksomheders lyst til at investere?

Beskatning af overnormale profitter mindsker ikke virksomheders lyst til at investere, hvis det kun er den ekstraordinære profit, som bliver beskattet. Den stadigt stigende udbetaling til aktionærer viser, at virksomheder ikke bruger deres ekstraordinære profit til at investere eller booste innovation. I første halvdel af 2022 oversteg udbetalingen til aktionærer i verdens største selskaber alle tidligere rekorder, hvor der blev udbetalt mere end $300 milliarder. Aktionærer i olie- og mineselskaber oplevede den største stigning i udbetaling.

Oxfam Danmarks anbefalinger for beskatning af overnormale profitter

Danmark bør omgående indføre en ambitiøs skat på overnormale profitter. EU Kommissionens anbefalinger til særskatter på energivirksomheder er et skridt i den rigtige retning, men en ny dansk regering bør gå videre. Skatten kan skræddersyes til at passe eksisterende lovgivning og behov, og kan se ud på mange måder. Det vigtigste er derfor ikke hvordan skatten ser ud, men at den er ambitiøs og effektivt beskatter selskabernes overnormale profitter.

Oxfam Danmark anbefaler at:

 • Skatten bør gælde alle selskaber, der på tværs af sektorer tjener overnormale profitter på tidens kriser

 • Beskatning af overnormale profitter bør gøres permanent, så den automatisk aktiveres hvis verden igen står i en ekstraordinær krisesituation

 • Indtægterne fra beskatningen bør være øremærket til de mennesker, der rammes hårdest af tidens kriser, både herhjemme og i udviklingslandene.

 • Beskatningen af overnormale profitter bør være baseret på national profit og ikke konsoliderede profit. På denne måde bliver det lettere at beskatte virksomheder og samtid undgås det, at en virksomhed bliver pålagt dobbeltbeskatning.

 • Der skal indføres tiltag og sanktioner for at sikre, at selskaberne der betaler særskatten, ikke blot skruer yderligere op for deres priser