Uddannelse

Uddannelse giver styrke både til den enkelte og til fællesskabet. Uddannelse mindsker forskellene mellem mænd og kvinder, rig og fattig, magtfuld og magtesløs - og giver mennesker fra marginaliserede grupper bedre mulighed for at være aktive medborgere

554 millioner

børn og unge går ikke i skole globalt set.

12 millioner

piger bliver hvert år taget ud af skolen for at blive gift.

0,6%

af pengene til uddannelse globalt går til verdens fattigste.

60+ lande

hvor Oxfam arbejder for gratis kvalitetsuddannelse til alle.

Uddannelse bekæmper ulighed

God uddannelse er et effektivt våben i kampen mod ulighed. Den udstyrer fattige mennesker med en viden, som giver dem mulighed for selv at skabe sig en bedre fremtid. Den mindsker forskellene mellem mænd og kvinder, rig og fattig, magtfuld og magtesløs; marginaliserede grupper får styrke og kan være med der, hvor beslutningerne træffes.

Uddannelse styrker og giver beskyttelse til piger. Den nedsætter risikoen for børneægteskaber og teenagegraviditeter, og uddannede kvinder får færre børn. Færre kvinder bliver udsat for vold, hvis de har fået en uddannelse. I stedet kan de løfte sig ud af fattigdom, deres børn bliver sundere, og der er langt større chance for, at kvinder sender deres børn i skole, hvis de selv har fået en uddannelse.

En god uddannelse er en forudsætning for at kunne udleve sit potentiale som mennesker. Det giver børn og unge en mulighed for en fremtid og et arbejde i deres eget land.

Oxfam Danmark arbejder for bedre skoler og bedre undervisningsmaterialer i både Afrika, Latinamerika og Asien.

Uddannelse er en menneskeret og en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet udvikling.
Oxfam Danmark

Kvaliteten er altafgørende

De fleste forældre ønsker, at deres børn og unge får en god uddannelse. Når de sender dem i skole forventer de at læreren er i klassen, er velforberedt til dagens lektioner og at de lærer i et godt og trygt miljø - med andre ord forventer de, at eleverne får en kvalitetsuddannelse i skolen.

Det er ikke altid muligt. Måske taler læreren ikke elevernes sprog, som det er tilfældet i mange latinamerikanske og afrikanske landsbyskoler. Måske er der mangel på uddannede lærere og undervisningsmaterialer eller klasserne er alt for store til at kunne gennemføre en god undervisning.

Vi mener, at kvalitetsuddannelse er lig med:

 • Veluddannede lærere

 • Undervisning på modersmål

 • Interkulturel undervisning

 • Relevante og udfordrende undervisningsmaterialer

 • Undervisning i emner, der ruster deltagerne til at blive aktive medborgere

Salam girls primary school
Skriv under: Alle børn har ret til en god lærer
På verdensplan mangler der over 50 millioner lærere. Skriv under på, at vi skal investere mere i uddannelse og i lærere.
Skriv under nu

Sådan arbejder Oxfam Danmark for kvalitetsuddannelse for alle

 • Vi kæmper for transformativ uddannelse, der udfordrer magt og normer og giver elever værktøjer, der kan gøre at de kan forandre verden
 • Vi vil sikre uddannelse, der udfordrer og forandrer negative kønsnormer og stereotyper og sikrer at pigers fremtiden er lige så lys som drenges
 • Vi vil forbedre kvaliteten i uddannelse, så børn og unge lærer både at læse og skrive og at forandre verden, tænke kreativt og kræve deres rettigheder
 • Vi vil sikre national og international finansiering af uddannelse, så alle børn og unge kan komme i skole
 • Vi ønsker, at forældrene har kapacitet til at bidrage til administrative og politiske beslutninger omkring deres børns skolegang
 • Vi forlanger, at myndighederne forstår deres ansvar og sikrer, at de budgetter, der er sat af til uddannelse kommer alle de planlagte uddannelsesaktiviteter for børn, unge og voksne til gode

Støt vores arbejde

Oxfam Danmark samarbejder med og støtter folkelige organisationer verden over med at stille krav om kvalitetsuddannelse til alle. Og det går fremad. Antallet af børn og unge, der kommer i skole stiger støt, men desværre følger kvaliteten ikke med og alt for mange børn, unge og voksne i verden kan stadig ikke læse og skrive. Retten til en god uddannelse kræver politiske forandringer.

Oxfam Danmark arbejder med at sikre, at de mest udsatte og fattige piger og drenge, kvinder og mænd får retten til en god uddannelse opfyldt. Vi har særligt fokus på mennesker i konfliktzoner, børne-arbejdere, etniske grupper og andre grupper, der er udsatte.

Når du støtter Oxfam Danmark er du med til at støtte læreruddannelse, piger og kvinders uddannelse, faglig ungdomsuddannelse, voksenuddannelse, udvikling af læseplaner og pædagogiske metoder.

Vi har brug for din støtte

Du kan være med til at støtte kampen for bedre uddannelse for alle

Hvor ofte vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Læs artikler og publikationer om uddannelse

Kvalitetsuddannelse giver håb og muligheder
Education Out Loud er verdens største fond til støtte af civile uddannelsesorganisationer. Fonden støtter civilsamfundsorganisationer i mere end 60 lande i fortrinsvis Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika. Oxfam Danmark administrerer Education Out Loud fonden.
Læs om fonden
Hempel Fonden og Oxfam Danmark hjælper børn med at få en god uddannelse
Alt for mange fattige børn af oprindelige folk får aldrig en god uddannelse - især pigerne dropper ud før tid. Sammen med Hempel Fonden er vi i gang med at ændre på det for 10.000 børn af oprindelige folk i Bolivia og Guatemala.
Læs om projektet
Hele verden i skole
Hvert år sætter vi fokus på børns liv i et af de lande, Oxfam Danmark arbejder i. Kampagnen består af vores årlige udgivelse af et globalt undervisningsmateriale med bogen LæseRaketten samt et online elev- og lærermateriale.
Læs mere