economic-injustice.JPG

Økonomisk retfærdighed

Den økonomiske ulighed og uretfærdighed er stigende både globalt og i Danmark, og elitens formuer vokser på bekostning af almindelige mennesker. Derfor arbejder Oxfam Danmark på at styrke civilsamfundets kapacitet og indflydelse på både lokalt, nationalt og internationalt niveau, så de kan skubbe på for en mere progressiv beskatning og en ny økonomisk model, der sætter mennesket og klimaet i centrum.

Verdens 10 rigeste mænd

ejer tilsammen mere end de fattigste 40 procent.

88,6 milliarder dollars

går hvert år tabt i Afrika på grund af ulovlige pengestrømme.

De fattigste 50 procent

tjener kun 7 procent af den globale indkomst.

110 vigtige resultater

er skabt af vores programmer om økonomisk retfærdighed i 2018-2021.

Forside / Vores arbejde / Økonomisk retfærdighed

Oxfam Danmark arbejder for at styrke civilsamfundets stemme, så de kan takle den stigende økonomiske ulighed og manglende finansiering af sociale ydelser, opnåelse af verdensmålene og en retfærdig skattepolitik. Det gør vi for at udvide deres kapacitet til at påvirke regeringer og internationale aktører og deres arbejde med at skabe progressive skattesystemer og investere i fattigdomsbekæmpelse.

Sammen med vores partnere addresserer vi de grundlæggende årsager til økonomisk ulighed og uretfærdighed og forslår alternativer til besparelser, gældskrisen og ulovlige finansielle transaktioner, som underminerer de offentlige budgetter og svækker bæredygtig udvikling.

Oxfam Danmark støtter civilsamfundsbevægelser, unge, kvinder og lokalsamfund i at udfordre regeringer, den private sektor og finansielle institutioner til at finde bæredygtige løsninger og sørge for, at de overholder internationale standarder.

philip-hatcher-mooreoxfammalita,-35,-cooks-with-her-four-month-old-son,-joseph,-in-the-hanger-where-she-sleeps-in-the-bangula-camp,-southern-malawi.jpg
Malita, 35, laver mad over bål med sin søn, Joseph, på fire måneder på ryggen. De bor i Bangula-campen, Malawi.
Foto : Philip Hatcher-Moore

Sådan arbejder vi for økonomisk retfærdighed

  • Vi fremmer en retfærdig skattepolitik på nationalt og internationalt niveau ved at arbejde for progressive skattesystemer og bekæmpe skatteunddragelse.
  • Vi arbejder for fattigdomsbekæmpende offentlige budgetter, som prioriterer den grønne omstilling og finansiering af sociale ydelser såsom kvalitetsuddannelse, sundhed og social sikring.
  • Vi presser på for en international tilslutning til finansiering af udviklingsarbejdet og gældseftergivelse, især for at imødekomme mennesker, der lever i konfliktfyldte og skrøbelige lande.
  • Vi samarbejder med den private sektor og presser på for ansvarlige investeringer, der bidrager til verdensmålene, klimaretfærdighed, ligestilling og forbedrede levevilkår.
  • Vi søger at styrke befolkningens opmærksomhed på økonomisk uretfærdighed ved at øge kapaciteten af og samarbejde med undersøgende journalister og medier på lokalt, nationalt og internationalt plan.
Årtiers fremskridt med hensyn til ekstrem fattigdom er nu vendt på hovedet. Millioner af mennesker har nu ikke engang råd til at holde sig selv i live
Gabriela Bucher
Administrerende direktør, Oxfam International

Støt kampen for økonomisk retfærdighed

Oxfam Danmark støtter og styrker årligt civilsamfundsorganisationer og sociale bevægelser verden over, der presser regeringer til mere inkluderende og progressive skattesystemer og økonomiske politikker. Du kan støtte Oxfam Danmarks samarbejde med undersøgende journalister og uafhængige medier for at afdække de negative konsekvenser af økonomisk ulighed og skabe offentlig opmærksomhed. Din støtte kan også styrke Oxfam Danmarks arbejde med ungdoms- og kvindebevægelser i Afrika og Latinamerika i deres kamp for progressiv økonomisk politik og beskatning.

Vi har brug for din støtte

Du kan være med til at støtte kampen for økonomisk retfærdighed

Hvor ofte vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Læs artikler og analyser om skat og økonomi