Danida-støttede projekter

Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.

Oxfam Danmark har haft et strategisk partnerskab med Danida i mere end 30 år, der betyder at vi arbejder sammen omkring Danidas prioriteter som er at bekæmpe fattigdom, fremme bæredygtig vækst og stabilitet samt sikre alle lige rettigheder og muligheder i udviklingslandene.

22-årige Awa Barry med hendes datter Djénébou Dembélé i Ségou-regionen, Mali.
Foto : Stefanie Beck

Strategisk partnerskab 2022-2025

Oxfam Danmark har indgået et ny strategisk partnerskab med Danida, der løber fra 2022-2025 i forlængelse af det mangeårige partnerskab. Bevillingen til det strategiske partnerskab udgør i alt 103 mio. kr. årligt. Det nye partnerskab centrerer sig om Danidas strategiske prioriteter: Menneskerettigheder og demokratiske værdier, skrøbelige lande og mennesker på flugt samt klima og grønne løsninger. De gennemgående prioriteter i indsatsen er at arbejde med kvinder, piger og unge samt at sikre klimamæssig bæredygtighed.

Det strategiske partnerskab med Danida udfoldes i 12 lande: Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mali, Niger, Sydsudan, Uganda, Syrien og nabolandene (Libanon), Palæstina, Yemen, Guatemala, Colombia.

Gå til landesiderne for mere information om vores arbejde i disse lande.

Werem Binta spiser med sin datter og mand. Hun modtager fødevarehjælp fra Oxfam i Burkina Faso via pengeoverførsel.
Foto : Cissé Amadou

Ekstrabevillinger

Som led i det strategiske partnerskab er Oxfam Danmark blevet valgt til at modtage ekstrabevillinger fra Danida. Det er bevillinger, der bidrager til at styrke indsatserne i henhold til nye behov og prioriteter i løbet af den 4-årige periode. Oxfam Danmark har indtil videre fået fem ekstrabevillinger fra Danida:

  • Projekt i Libanon, der skal øge modstandsdygtigheden blandt udsatte flygtninge fra Syrien og de omgivende værtssamfund ved at forbedre adgangen til mad og basale ydelser som vand og sanitet samt forbedre deres indtægtsgrundlag; 7,9 mio. kr.

  • Projekt i Mali, som led i den danske regerings finansiering af tab og skader som følge af klimarelaterede kriser. Projektets fokus er at bidrage til klimatilpasning af lokale landbrugsmetoder i Segou-regionen for at øge produktiviteten og gøre dem mere bæredygtige; 5 mio. kr.

  • Projekt i Mali, der skal forbedre levevilkårene og indtægtsgrundlaget blandt udsatte grupper, der er påvirket af fødevarekrisen, med fokus på at yde grundlæggende humanitær assistance og beskyttelse; 3,4 mio. kr.

  • Projekt i Yemen, der skal forbedre fødevaresikkerheden for de mest udsatte grupper, der oplever fødevareusikkerhed i Abs District, Hajjah gennem kontantstøtte samt foder og pleje til husdyr; 9,5 mio. kr.

  • Projekt i Kenya, der skal forbedre adgang til vand, beskyttelse og fødevaresikkerhed for familier i tørkeramte områder; 5 mio. kr.

Læs mere på um.dk
Udenrigsministeriet har indgået nye 4-årige Strategiske Partnerskaber (2022-2025) med 18 danske civilsamfundsorganisationer - heriblandt Oxfam Danmark. Dette sker som led i udmøntningen af Danmarks nye udviklingspolitiske strategi "Fælles om Verden".
Læs mere om det strategiske samarbejde