Her arbejder Oxfam

lande_vi_er_tilstede_oxfam.png
Kortet viser et overblik over, hvor Oxfam (81 lande) og Oxfam Danmark (13 lande) er til stede. De mørkegrønne markeringer viser de lande, Oxfam Danmark arbejder i. Mens de lysegrønne repræsenterer de lande, Oxfam er til stede i.

Oxfam-konføderationen er til stede i 81 lande, mens Oxfam Danmark i øjeblikket arbejder i lande i Afrika, Latinamerika og Mellemøsten. Disse omfatter Burkina Faso, Colombia, Guatemala, Ghana, Kenya, Libanon, Mali, Niger, Palæstina, Sydsudan, Syrien, Uganda og Yemen.

Vi har også en række mindre programmer og aktiviteter i andre lande. Oxfam reagerer også, når kriser og nødsituationer opstår, og hvor der er akut brug for hjælp som eksempelvis ved krigen i Ukraine og jordskælvet i Tyrkiet og Syrien. Derudover støtter vi civilsamfundsgrupper, der arbejder for kvalitetsuddannelse i mere end 60 lande.

Globalt samarbejder vi med andre Oxfam-medlemsorganisationer, partnere og allierede - og søger indflydelse på regionalt plan i Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Europa. Vi styrker også partnerskaber i Norden for at udnytte dets potentiale for progressiv forandring.

Internationalt sætter vi en ære i at være en del af en af ​​de mest indflydelsesrige humanitære organisationer med en kapacitet til at engagere globale institutioner og netværk til at opnå systemisk forandring.

Village elder & pastoralist Omar and son, photographed outside their homestead Mororo location, in Tana River County, where his 19 dependents, including one child with a mental disability, live.
Læs mere om vores arbejde gennem vores indsatsområder
Alle mennesker har ret til et lige og retfærdig fremtid, og i mere end 50 år har Oxfam Danmark været med til at bringe mennesker håb og stå sammen med dem i kampen for en bedre verden.
Find mere her

Vi bekæmper ulighed gennem:

Klimaretfærdighed

Ét af målene med vores klimaindsats er at sikre en højere grad af klimaretfærdighed på internationalt plan. Vi lægger pres på de vestlige lande, for at de lever op til forpligtelserne i Paris-aftalen - dels ved at reducere deres egen CO2-udledning og dels ved at bidrage økonomisk til, at landene i det globale syd, som bliver ramt langt hårdest af klimaforandringerne, selv kan afbøde og afhjælpe disse.

Konkret er vi derfor med til at give de fattige befolkninger en stemme på COP27-klimatopmødet og kræve de 100 milliarder dollars årligt i klimabistand, som de er blevet lovet. Og derudover en kompensation for tab og skader på blandt andet landbrugsjord og infrastruktur, som er skabt af tørke og oversvømmelser.

Læs mere om vores arbejde med at opnå klimaretfærdighed.

Kvalitetsuddannelse

Uddannelse giver styrke både til den enkelte og til fællesskabet. Uddannelse mindsker forskellene mellem mænd og kvinder, rig og fattig, magtfuld og magtesløs - og giver mennesker fra marginaliserede grupper bedre mulighed for at være aktive medborgere.

Vi kæmper for transformativ uddannelse, der udfordrer magt og normer og giver elever værktøjer, de kan bruge til at skabe en bedre fremtid og forandre verden.

Vi vil sikre kvalitetsuddannelse, der udfordrer og forandrer negative kønsnormer og stereotyper og sikrer at især pigers fremtid er lige så lys som drenges.

Læs mere om uddannelse og hvordan vi arbejder med det.

Økonomisk retfærdighed

Oxfam Danmark arbejder for økonomisk lighed og retfærdighed både globalt og i Danmark. Vi er ikke tilfredse med at tilbyde nødhjælp, når katastroferne indtræffer. Vi arbejder på at undgå katastrofal nød og fattigdom ved at påvirke de systemer, der ligger bag.

Det gør vi ved at styrke lokale kapaciteter, uddanne om rettigheder og muligheder og ved at styrke civilsamfundenes indflydelse, så de kan påvirke beslutningstagere til at vedtage nye og progressive økonomiske politikker og skattesystemer.

Læs mere om vores arbejde med økonomisk retfærdighed og fair skat.

Nødhjælp

I vores nødhjælpsarbejde fokuserer vi især på at forbedre sammenhængen mellem det akutte nødhjælpsarbejde, det langsigtede udviklingsarbejde og arbejdet for at opbygge varig fred i konfliktramte områder.

Vi arbejder rettighedsbaseret for at sikre værdige liv under vanskelige vilkår. En rettighedsbaseret tilgang begynder med at dække folks grundlæggende behov og fokuserer på de grundlæggende og strukturelle årsager til marginalisering og fattigdom. På den måde sikrer vi sammenhæng mellem akut og langsigtet indsats, og mellem nødhjælp og udvikling.

Læs mere om hvordan vores nødhjælpsarbejde.