Årsrapporter

Oxfam Danmarks regnskaber revideres af et statsautoriseret revisionsfirma.

Fra 2016 er det revisionsfirmaet KPMG.

Regnskabet bliver præsenteret, gennemgået og godkendt på Oxfam Danmarks årlige generalforsamling i form af en årsrapport.