Forside / Nyheder / Fantastisk sejr til oprindelige folk i Peru
Artikel

Fantastisk sejr til oprindelige folk i Peru

24.11.2017

Af Bonnie Sørensen

Hvert år slipper der olie ud i Amazonas skrøbelige natur. Men de lokale indianske folk vil ikke finde sig i det længere
Hvert år slipper der olie ud i Amazonas skrøbelige natur. Men de lokale indianske folk vil ikke finde sig i det længere
Foto : Oxfam

Perus regering har omsider underskrevet en aftale, der giver de indianske folk i Amazonas indflydelse på den olieudvinding, der foregår i deres territorium - og som truer hele deres eksistens

I mere end 45 år har rige olieselskaber forurenet Amazonas i Peru. Olien har gjort uoprettelig skade på den unikke natur. Mange af de oprindelige folk, der har boet her i årtusinder, har mistet deres livsgrundlag – og ovenikøbet lider børn og voksne i dag af alvorlige helbredsproblemer på grund af olieudslippene.

Indtil nu har beboerne intet haft at sige. Men nu skal det være slut: Efter års kamp og senest 43 dage med demonstrationer og blokader af oliekilder og kraftværker er det omsider lykkedes de indianske folk at presse den peruanske regering til at underskrive en aftale, der skal sikre retten til frit, forudgående og informeret samtykke.

”Det er et kæmpe skridt fremad i kampen for de indianske folks rettigheder,” siger Latinamerika-koordinator Misha Wolsgaard-Iversen fra Oxfam Danmark.

Mange års kamp bærer frugt

Det store gennembrud for de indianske folk er opstået, fordi den kontrakt, som giver olieselskaberne lov til at udvinde olie i området i 30 år, nu skal fornyes. Det plejer at foregå bag lukkede døre - langt væk fra de mennesker, der hver dag mærker konsekvenserne af olieudvindingen. Men de oprindelige folk har siden 2015 kæmpet indædt for, at det denne gang skulle blive anderledes – at ingen olieselskaber skulle komme, uden at de først var blevet hørt.

Efter en lang og udmattende proces ser det ud til, at det er lykkedes. De store protester, som er sket i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer i Peru og internationalt, har presset den peruanske regering til forhandlingsbordet. Parterne har nu underskrevet en aftale, som skal sikre de indianske folks ret til forudgående samtykke, inden oliekoncessionen udbydes. Det er faktisk noget, de har krav på ifølge internationale konventioner. Men det er først gang, den peruvianske regering har bøjet sig.

“Vi tillader ikke, at olieselskaberne fortsætter med at udvinde ressourcer fra vores territorier på bekostning af vores miljø og helbred. Regeringen skal garantere os en fair konsultationsproces, der respekterer vores ret til at give samtykke. Fremtiden og vores børns helbred står på spil, hvis ødelæggelsen af territoriet fortsætter de næste 30 år,” udtaler en repræsentant for FECONACOR, som er en af de fire indianske organisationer i området.

Misha Wolsgaard-Iversen fra Oxfam Danmark er enig i, at sejren er vigtigt. Men hun understreger, at kampen ikke er slut endnu.

” Det er helt uacceptabelt den peruvianske regering så længe har forsømt at leve op til international lovgivning for oprindelige folk. Vi skal hjælpe de indianske organisationer med at sikre, at regeringen overholder aftalen. Det har været en lang og hård kamp for de indianske folks organisationer, og den er formodentlig ikke slut endnu. De sidste seks år har været præget af utallige dialoger mellem regeringen og de indianske organisationer, og der er blevet lavet mange løfter og aftaler, som aldrig er blevet overholdt.”

Kampen om rettigheder og liv

I kølvandet på den nationale lovgivning om frit, forudgående og informeret samtykke fra 2011 lovede den peruvianske regering i 2012, at de lokale samfund vil blive hørt i forbindelse med fornyelsen af oliekoncession nr. 192 – det olierige område af Amazonas, som hele sagen drejer sig om. Men løfterne blev ikke indfriet. Regeringen valgte i stedet at gå i direkte forhandlinger med det canadiske olieselskab Frontera Energy Corp, som i 2015 fik en midlertidig tilladelse til at udvinde olien i området indtil august 2017.

Med den nye to-årige aftale var sagen afsluttet for regeringen i første omgang - men det var den bestemt ikke for de indianske folk og det internationale samfund. I løbet af 2016 og 2017 har der været bred opbakning fra internationale organisationer, og tusindvis af borgere fra 132 lande – heriblandt Danmark – viste deres støtte gennem deres underskrift mod de grove krænkelser af de indianske folks rettigheder.

De mange forsøg på at opnå en fornuftig dialog med regeringen slog over i protest og modstandsbevægelser, da regeringen i september dette år annoncerede endnu en fornyelse af kontrakten med olieselskabet Frontera. Protesten endte med, at lederne fra de indianske samfund blokerede adgangen til oliekoncessionen.

Der sker hele tiden nye olieudslip i Amazonas. I juni 2014 var der et stort olieudslip nær landsbyen Cuninico, hvor over 2.500 tønder olie flød ud i skoven og spredte sig med floderne. Sidste år var der syv store olieudslip langs Marañón-floden i det nordøstlige Peru, og et gigantisk udslip i starten af 2016 fik regeringen til at erklære udtagelsestilstand. Som et resultat er lange flodstrækninger lagt øde på grund af forgiftningen af vandet, og man har konstateret alarmerende mængder tungmetaller i blodet hos indianske lokalsamfund.

Langt om længe bærer modstanden, den internationale opbakning og kampagner som Stand for Land og LandRightsNow nu frugt. Forhåbentlig betyder det, at de indianske folk kan blive boende på deres territorier uden forurening og olieudslip.

Vil du vide mere? Følg med på Twitter på #Lote192 og #DerechosIndígenasYa og #ConsultaPrevia.