Forside / Nyheder / Kerebys svar på Oxfam Danmarks kampagne
Artikel

Kerebys svar på Oxfam Danmarks kampagne

19.12.2019

CEO Lars Pæregaard fra Kereby udtaler:

”Jeg sætter pris på muligheden for at afklare nogle misforståelser om Kereby og vores aktiviteter i Danmark. Da Blackstone overtog Kereby i maj, blev jeg udnævnt til administrerende direktør. Vores fælles mission er at behandle lejere med den største respekt, tilbyde boliger af høj kvalitet og være åbne over for alle vores interessenter - særligt vores lejere. Vi er stolte af de investeringer vi har foretaget (mere end 0,5 milliard DKK) i at forbedre vores ejendomme – hvoraf flere var meget nedslidte – og samtidigt bragt nye miljømæssigt bæredygtige lejemål af høj kvalitet til lejeboligmarkedet.

Her er fakta omkring vores forretning og skatter:

Skatter: Det er forkert at påstå, at vi "smyger os uden om" at betale skat. Kereby betaler skat i Danmark, inklusiv moms, selskabsskat, ejendomsskat og A-skat. Vi investerer også hele vores indtjening i at gøre vores bygninger, som ofte er over 100 år gamle, bæredygtige. Vores fremskrivninger viser, at når virksomheden overgår til normal drift, vil Kereby bidrage betydeligt med skattebetalinger ud over hvad vi allerede betaler.

Husleje: Vores husleje ligger i gennemsnit kun ca. 15 pct. over den gennemsnitlige husleje for almene boliger i København. Derudover er huslejen i vores renoverede lejemål på linje med det brede markedsniveau for lignende lejligheder. I betragtning af, at vi kun ejer 0,5% af lejeboligmarkedet i København, kan vi hverken påvirke eller drive lejen i nogen retning.

Skatter uden for Danmark: Kerebys ejer, Blackstone, overholder alle love og forskrifter, og betaler skat i alle jurisdiktioner, hvor de opererer. I lighed med andre investorer fra hele verden driver Blackstone sine europæiske ejendomsaktiviteter fra Luxembourg, hvor de beskæftiger 350 personer fra 40 nationaliteter. Dette gør det muligt for Blackstone at drive en effektiv forretning til gavn for sine investorer, som hovedsagelig består af offentlige pensionskasser, der repræsenterer lærere, sygeplejersker, brandmænd og andre pensionister samt pensionsordninger for virksomheder og læreanstalter.

Afslutningsvis, Kereby er stolt af at operere i København, og vi er fast besluttet på at leve op til de høje standarder, byen er kendt for."