Forside / Nyheder / Klima-Karavaner til COP 27
Artikel

Klima-Karavaner til COP 27

23.11.2022

Af Oxfam Danmark

Vi er gået sammen med 150 organisationer i Afrika om et ”Klima karavane”-projekt. Det starter helt lokalt i 27 forskellige afrikanske lande, hvor fattige og udsatte grupper vælger en repræsentant til COP27, og kulminerer med en fysisk tilstedeværelse på selve klimatopmødet i november 2022 som det sidste stop på karavaneruten. Her skal de deltage til events, lobby aktiviteter, netværksmøder med civilsamfund fra andre verdensdele etc.

Undervejs når karavanerne også forbi Dakar til et stort ”Climate chance” seminar om klima og bæredygtighed. Her skal deltagerne bl.a. skal møde en række klima eksperter som forberedelse til klimatopmødet.

På selve topmødet kæmper de sammen med en lang række NGO´er og folkelige organisationer for, at det internationale samfund skal anerkende og værdisætte de tab og skader, som klimaforandringerne har skabt for de fattige og udsatte befolkninger i Afrika og resten af verden. Og samtidig for, selvfølgelig også at få økonomisk støtte fra de rige lande til at rette op på skaderne.

Deres krav understøttes af rapporter fra både Oxfam Danmark og Oxfam Føderationen.

Fakta

  • Klimaforandringerne er skabt af de rige landes historisk høje udledninger af drivhusgasser. Rapporter fra Oxfam viser, at verdens rigeste 1% fra 1990-2015 har udledt dobbelt så meget CO2 i atmosfæren som den fattigste halvdel af verdens befolkning.
  • 3.3 milliarder mennesker lever i lande som er ekstra udsatte ift. klimaforandringer. Hvoraf 97.6 million mennesker var påvirkede af klimakatastrofer i 2019.
  • Med Paris aftalen forpligter de rige lande sig til fra og med 2020 at yde 100 mia. USD årligt til de fattige lande til klimatilpasning og reduktion af CO2 udledning. Men de rige lande nåede reelt set kun op på ca. 28 mia.
  • Derimod er der ingen global aftale om kompensation til de fattige lande for de tab og skader som de lider som følge af klimarelaterede vejrkatastrofer o.l. Dette på trods af, at problemet er eksploderet over de seneste år, eksempelvis med oversvømmelserne i Pakistan
  • Ud af alle FNs appeller om nødhjælp var hele 78% af disse relateret til ekstremt vejr i 2021 mod 36% i år 2000
  • Alligevel har de rige lande indtil videre blokeret for en aftale om kompensation. Måske fordi regningen vil være enorm – tal fra Oxfam Danmark anslår 3.380 mia. kr. i 2030. For Danmarks vedkommende ville regningen i år 2030 lyde på 27 mia. kr.