Forside / Nyheder / Rekordbevilling skal bekæmpe vold mod kvinder
Artikel

Rekordbevilling skal bekæmpe vold mod kvinder

10.02.2016

Af Malene Aadal Bo

Anklager Sidsel Jessen Klixbull var i 2015 del af en dansk dommerdelegation, der tog med Oxfam IBIS og Folkekirkens Nødhjælp til Mellemamerika for at undersøge menneskerettighedsforholdene i regionen. De besøgte blandt andet aktivister og organisationer, der hjælper voldsramte kvinder og kæmper for kvinders rettigheder i Guatemala.
Anklager Sidsel Jessen Klixbull var i 2015 del af en dansk dommerdelegation, der tog med Oxfam Danmark og Folkekirkens Nødhjælp til Mellemamerika for at undersøge menneskerettighedsforholdene i regionen. De besøgte blandt andet aktivister og organisationer, der hjælper voldsramte kvinder og kæmper for kvinders rettigheder i Guatemala.
Foto : Claudia Pujol Rosenlund

Et af Oxfam Danmarks største programmer nogensinde skal over de næste fem år hjælpe voldsramte kvinder til retfærdighed og indflydelse og ændre de strukturer, der holder kvinder uden for indflydelse.

Det var en meget overrasket Stine Skøtt Thomsen, der kort før jul åbnede sin mail og til sin glæde konstaterede, at Oxfam Danmark har fået ”ja” til et af vores største programmer nogensinde. Det er det hollandske udenrigsministerium, der har bevilget lige under 80 millioner kroner over fem år til via Oxfam Danmark at bekæmpe kvindeundertrykkelse og vold mod kvinder i Latinamerika og Afrika.

”Det er intet mindre end fantastisk, at IBIS nu får muligheden for at gøre noget ved nogle af de ting, som erfaringsvis er en kæmpe barriere for fattigdomsbekæmpelse og udvikling – nemlig diskrimination og vold mod kvinder. Det er et emne, som hollænderne generelt har stort fokus på, og nu får vi chancen for at støtte stærke organisationer og initiativer i vores partnerlande til for alvor at gøre noget ved problemerne,” siger Stine Skøtt Thomsen, der er seniorrådgiver i Oxfam Danmark.

Fakta

  • FLOW – Funding Leadership Opportunities for Women.

  • Har et samlet budget på næsten 80 millioner kroner over fem år og er finansieret af det hollandske udenrigsministerium.

  • Udføres i samarbejde med den hollandske ngo Impunity Watch, der kommer til at have aktiviteter i Burundi og Guatemala, mens Oxfam Danmark supplerer med aktiviteter i Guatemala og Liberia. Oxfam Danmarks del af arbejdet udføres foreløbig af otte lokale organisationer.

  • Formålet er at støtte kvinder og deres organisationer til at opnå politisk indflydelse ved at skabe de forandringer og rammer, der reducerer vold og diskrimination mod kvinder.

  • I både Burundi, Liberia og Guatemala er vold mod kvinder meget udbredt og en væsentlig forhindring for udvikling og fattigdomsbekæmpelse.

I store dele af verden er diskrimination og vold mod kvinder udbredt i et omfang, der forhindrer dem i at få en uddannelse og søge indflydelse, og som er med til at fastholde kvinderne, deres familier og samfund i fattigdom. Flere steder er volden så udbredt, at den kaldes en direkte forhindring for udvikling, og samtidig er vold og seksuelle overgreb et tabu, som kvinderne derfor meget ofte står alene med.

Kodeordet er FLOW

Det nye program skal aktivt bekæmpe vold mod kvinder og give piger og kvinder bedre adgang til uddannelse og demokratisk indflydelse – i første omgang med udgangspunkt i Guatemala i Mellemamerika og Liberia og Burundi i Afrika.

Det lyder forkortelsen FLOW, der står for Funding Leadership Opportunities for Women, og udføres i tæt samarbejde med den hollandske ngo Impunity Watch, der især skal stå for det internationale og regionale politiske arbejde samt en række forskningsopgaver i forbindelse med programmet. Oxfam Danmark kommer til at stå for det arbejde, som vi i tæt samarbejde med lokale partnere skal udføre i de enkelte lande.

”Partnerne laver tilsammen en bred vifte af aktiviteter, der skal forbedre vilkårene markant for kvinder i titusindvis,” siger Stine Skøtt Thomsen.

I Liberia bliver noget af det første at træne de offentlige myndigheder i, hvordan de bedst hjælper kvinder, der har været udsat for vold. I dag bliver vold kun sjældent anmeldt, og endnu sjældnere sker det, at gerningsmanden bliver retsforfulgt. Et af programmets mål er at sikre, at både politi, sundhedsvæsen og lokale domstole er i stand til at føre disse sager og hjælpe ofrene videre.

I Guatemala er der især fokus på at stoppe den meget udbredte handel med kvinder og hjælpe kvinder, der har været udsat for vold.

”Begge steder vil programmet hjælpe de mest udsatte kvinder ud af vold og misbrug, men også være med til at ændre de rammer, der gør disse ting så udbredt. Det handler om at bekæmpe tabuerne og gøre myndighederne i stand til at hjælpe kvinderne. Det handler også om at påvirke det ideal, der nogle steder tilsiger, at maskulinitet hænger sammen med dominans over kvinder. Og så handler det om at uddanne og træne kvinder til at søge lederskab og indflydelse i et langt større omfang, end det sker i dag,” siger Stine Skøtt Thomsen.

Lige nu er Oxfam Danmark ved at færdiggøre aftalerne med de i alt otte lokale partnerorganisationer, som kommer til at stå for aktiviteterne i Guatemala og Liberia. De første aktiviteter er planlagt til at starte allerede i løbet af et par uger, og i alt løber programmet til og med 2020.