Forside / Nyheder / Stor uenighed om, hvad EU skal gøre for at forhindre skattesnyd
Artikel

Stor uenighed om, hvad EU skal gøre for at forhindre skattesnyd

06.05.2019

eu-logo-skattely680x453.gif

Flertallet af de danske kandidater til Europa Parlamentet mener, at EU skal gøre noget for at forhindre det skattefifleri, der betyder, at EU hvert år mister over tusind milliarder skattekroner. Men både partierne imellem og internt i flere af partierne er der stor uenighed om, hvad EU skal bestemme. Det viser en ny undersøgelse lavet af syv danske organisationer.

Hvert år går et samlet EU glip af op mod 1.400 milliarder skattekroner. Det sker, fordi virksomheder flytter deres penge i skattely. Blandt andet i EU-lande, der tilbyder særaftaler om selskabsskat på helt ned til under en procent. Op til EP-valget den 26. maj har syv organisationer spurgt alle de danske kandidater, hvordan denne problematik bør løses, og hvad de vil kæmpe for på skatteområdet. 81 kandidater har svaret, herunder alle ti spidskandidater.

Et flertal af kandidaterne er blandt andet enige om, at whistleblowers, der afslører skattefifleri, skal beskyttes bedre, og at EU-Rådet skal være mere åbne i deres diskussioner om skattespørgsmål. Men vandene skilles, når det handler om at indføre en mindstesats for selskabsskat i EU og at give offentligheden indsigt i virksomhedernes regnskaber land for land.

Følger ikke parti-linjen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fastslog i marts, at Venstre vil have en mindstesats for selskabsskatten i EU. Men den udmelding støtter en stor del af EP-kandidaterne i regerings- og støttepartierne, ifølge undersøgelsen, ikke. Ligeledes meldte erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov (K) i december ud, at regeringen vil arbejde for større gennemsigtighed i virksomheders aktiviteter på tværs af lande. Det skal ske ved, at virksomheders offentligt rapporterer deres aktiviteter i alle de lande, de har aktiviteter i. Også uden for EU. Men mange af EP-kandidaterne fra regeringspartierne følger, ifølge undersøgelsen, ikke den linje og peger på, at det kun skal ske inden for EU’s grænser.

Skattelyfri-kommuner

Mette Frederiksen (A) sagde fredag, at socialdemokraterne vil arbejde for, at EU’s udbudsdirektiv ændres, så det bliver muligt for eksempel for kommuner at stille krav om, at deres leverandører ikke benytter sig af skattely. Det er mange af EP-kandidaterne enige i, men blandt kandidaterne i regeringspartierne er der uenighed. Og ser man isoleret på spidskandidaterne, mener Morten Løkkegaard (V), Mette Bock (LA) og Pernille Weiss (K), at man skal holde fast i direktivet, som det er.

"Det er helt afgørende, at Europa-Parlamentet kæmper for at ændre udbudsdirektivet, så for eksempel kommuner får videre rammer for at vælge leverandører fra, som benytter sig af skattely. Det har Oxfam Danmark kæmpet for længe," siger Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam Danmark.

Også FOA mener, at ændring af udbudsdirektivet bør stå højt på parlamentets dagsorden.
"Offentlige myndigheder bruger vores allesammens skattekroner, når de køber ind hos virksomheder. I dag er EU’s udbudsdirektiv en barriere for at stille krav til, at virksomhederne ikke sender disse penge i skattely. Det bør der gøres noget ved, siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA.

Skat ikke mærkesag for regeringspartierne

De tre spidskandidater Morten Løkkegaard (V), Mette Bock (LA) og Pernille Weiss ser ikke bekæmpelsen af skattely og skattetricks som en af deres tre vigtigste mærkesager. Det gør derimod de øvrige spidskandidater, herunder Peter Kofod (DF). Han svarer dog samtidigt nej til stort set alle initiativer, der kan bekæmpe skattely.
"Det er så vigtigt, at de parlamentarikere, vi sender til Bruxelles, har kampen mod skattely højt på deres dagsorden. Kun ad den vej kan vi sikre en progressiv og fair skat både i EU og i udviklingslandene. Hos det nuværende parlament har det stået meget centralt, og det har skabt resultater," siger Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.

Test, hvem du er enig med

Ud fra de ni spørgsmål, alle de danske kandidater til Europa-Parlamentet er blevet tilbudt at besvare, er der skabt en skattevalgtest, så man som borger kan finde ud af, hvilke kandidater man er mest enig med. Tag testen: www.epdb.eu/eu-valgtest/

Alle danske kandidater til Europa Parlamentet har i foråret 2019 fået mulighed for at besvare ni spørgsmål, der handler om, hvilke foranstaltninger EU bør iværksætte, og hvilken indflydelse EU bør have i forhold til at bekæmpe skattely og skattetricks. 81 kandidater har besvaret spørgsmålene. Alle besvarelser kan ses her: www.epdb.eu/kandidater
Undersøgelsen er lavet af Oxfam Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Globale Seniorer, Nyt Europa, Den danske Sonnenbergkreds, FOA og DEO.

De ni spørgsmål til kandidaterne

  1. Regner du indsatsen mod skattely og skattetricks for at være blandt dine tre vigtigste mærkesager?

  2. Synes du EU-Parlamentet skal have reel medbestemmelse vedrørende selskabsskat?

  3. Bør EU indføre fælles regler for, hvordan selskabsskatten opgøres?

  4. Går du ind for EU-Kommissionens forslag om en fælles fordelingsnøgle for selskabers skattegrundlag på baggrund af deres aktiviteter i hvert enkelt land?

  5. Går du ind for, at multinationale selskaber skal offentliggøre deres regnskaber land-for-land, ikke blot inden for EU, men også i forhold til tredjelande, herunder ulande?

  6. Går du ind for at stoppe konkurrencen på selskabsskat ved at indføre en fælles mindstesats?

  7. Er du enig i, at udbudsdirektivet skal ændres, så det bliver lovligt f.eks. for kommuner at stille krav til budgivere om, at de og deres leverandører ikke benytter sig af skattely?

  8. Går du ind for Kommissionens forslag om at EU skal styrke beskyttelsen af whistleblowers?

  9. Er du enig i, at EU-Parlamentet skal presse på for gennemsigtighed i Ministerrådet og dets udvalg, når det gælder skattely og skattetricks?