Forside / God stil på Facebook

God stil på Facebook

Vi ønsker en god debat på Oxfam Danmarks Facebook-sider. Her kan du læse retningslinjerne.

Oxfam Danmark er på Facebook og andre sociale medier, fordi vi gerne vil diskutere med vores følgere og andre interesserede. Vi ønsker en konstruktiv debat i en god tone med fokus på, hvordan vi kan skabe en mere retfærdig verden.

For at sikre den gode debat har vi udviklet et sæt retningslinjer, der er lavet med udgangspunkt i Facebooks egne regler for god debat.

Hold fokus i debatten

Vi ønsker at bevare det emnemæssige fokus i kommentarsporet, når vi slår et link, billede eller video op. Kommentarer i debattråde, som ikke er knyttet til emnet, vil blive slettet.

Alle er derimod velkomne til selv at starte en ny tråd med et andet emne på vores Facebook-sider.

God tone og konstruktiv debat

Vi hylder en konstruktiv og saglig debat, der bygger på gensidig respekt blandt debattørerne. Det siger sig selv, at vi sletter indlæg, som er truende, injurierende, diskriminerende eller krænkende. Vi opfordrer på det kraftigste vores brugere til at undgå personangreb og holde en sober tone.

Grove eller gentagne overtrædelser medfører udelukkelse fra vores Facebook-sider uden varsel. Trusler vil blive anmeldt til relevante myndigheder.

Spam er ikke tilladt

Lægges enslydende tekster op, gentages identiske kommentarer osv., vil de blive opfattet som spam og derfor slettet. Ligeledes forbeholder vi os retten til at slette links, billeder og videoer, hvis de lægges op uden forklaring og ikke har relation til Oxfam Danmark eller udviklingsarbejde generelt.

Indlæg der er reklamer for andres arrangementer, events, underskriftsindsamlinger, profiler/sider eller lignende, og som ikke er blevet aftalt med Oxfam Danmarks kommunikationsafdeling, betragtes som spam og slettes.

Brugere, der forsøger at poste indhold for at spamme eller for at genere andre i debatten, eller som gentagne gange overtræder retningslinjerne bliver blokeret fra vores Facebooksider uden varsel.

Hjælp

Med disse retningslinjer ønsker vi at fremme den gode debatkultur. Derfor vil vi i udgangspunktet først påtale spam, vigtigheden af god tone mv. over for debattører, der har et oprigtigt ønske om at debattere i god ro og orden, men måske er kommet til at gå over stregen.Men gentagende overtrædelser vil, som nævnt, blive fjernet uden varsel. I grove tilfælde vil overtrædelse, som nævnt, medføre udelukkelse.

Har du spørgsmål til vores retningslinjer, forslag til forbedringer eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os vores SoMe Manager.