Forside / Kampagner / 16 days of activism

16 Days of Activism: vær med til at stoppe kønsbaseret vold

stop-oekonomisk_vold_mod_kvinder.jpg

Manglende ligestilling mellem kønnene er en krænkelse af kvinders menneskerettigheder - og den mest udbredte form for ulighed. Det skaber en mere ulige og usikker verden for alle. Derfor støtter Oxfam kvinder, pigers og LGBT+ personers kamp for lige rettigheder.

Oxfam Danmark er en del af 16 Days of Activism

Oxfam er en del af den internationale kampagne '16 Days of Activism’.

På Oxfam Internationals hjemmeside kan du læse mere om kampagnen og download rapporten om, hvordan politiske beslutninger også kan være en form for kønsbaseret vold. Et eksempel på dette er Ghana. Oxfam kæmper for at stoppe, at kvinder reelt fratages muligheden for at anmelde en voldtægt, fordi det kræver en lægerapport, som koster det samme som en gennemsnitlig månedsløn.

Kønsbaseret vold kan være dødbringende, kvindedrab er udbredt i mange lande, og globalt set anslås 38% af mord på kvinder at blive begået af deres mandlige partner.

Kønsbaseret vold udgør en af de største forhindringer for ligestilling mellem kønnene og derfor er det fundamentalt at indarbejde kampen mod kønsbaseret vold i arbejdet for at sikre lige rettigheder.

rs116317_cecilia,-ghana---october-2019-lpr.jpg
Støt Oxfams arbejde mod kønsbaseret vold og ulighed
Du kan være med til at støtte Oxfams arbejde mod kønsbaseret vold og ulighed her.
Støt nu

Sådan arbejder Oxfam for ligestilling mellem kønnene

  • Vi arbejder med køn og magtstrukturer i alle vores indsatser.

  • Vi arbejder politisk med at lægge pres på beslutningstagere, så de lever op til deres forpligtelser.

Vores programarbejde sigter desuden mod at styrke civilsamfundet i flere lande gennem partnerskaber, der støtter til kvinderettigheds- og feministiske organisationer.

Vores partnere arbejder for politiske strukturelle forbedringer på nationalt niveau samt øget deltagelse og økonomisk indflydelse for kvinder på lokalt niveau.

Vi støtter kvinder og piger, mænd og drenge i deres egne indsatser for at styrke ligestilling i deres lokalsamfund. Det er arbejde, der udfordrer sociale og kønnede normer, som ofte i praksis. Her har vi særlig fokus på at engagere mænd og drenge i forebyggelsen og bekæmpelsen af seksuel og kønsbaseret vold.

Programarbejdet baserer sig på en intersektionel, feministisk tilgang til vores arbejde. Vi tager afsæt i hvordan magtforhold, systemer og identiteter krydser hinanden og sammen medvirker til at etablere ulighed. Vi ønsker at udfordre og ændre disse grundlæggende strukturelle forhold.

Vi kæmper for fuld lighed og ligestilling mellem kvinder og mænd på alle livets områder, så kvinder, piger og LGBT+ personer får magten til at påvirker deres liv og samfund. Forbedringer i lovgivning og politikker er nødvendige, men ikke tilstrækkelige. De skal gå hånd i hånd med en indsats for at udfordre og ændre de grundlæggende magtforhold, strukturer, normer og værdier, der skaber grobund for ulighed, diskrimination og fattigdom.