Redskaber til at blive skattelyfri

Her finder du hjælp til at finde ud af, hvad kommuner aktivt igennem indkøbs- og investeringspolitik kan gøre for at bekæmpe skattely.

Skriv under på et charter

Oxfam Danmark har udarbejdet et charter, som kommunerne kan skrive under på – og dermed erklære, at de vil stille krav om ansvarlig skattepolitik og gennemsigtighed til de virksomheder, de indgår kontrakter med.

Fem skridt til skattelyfri kommune

Som kommune kan man gennem aktiv handling bidrage til at begrænse skatteunddragelse. Download et idékatalog med konkrete forslag til tiltag, der kan bekæmpe skattely.

Lav et beslutningsforslag

Aalborg Kommune skrev under på Oxfam Danmarks charter for skattelyfri kommuner i august 2019 på baggrund af deres beslutningsforslag, der lød sådan her:

”Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.”