Core Humanitarian Standard

Oxfam Danmark er certificeret af Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI), en organisation, som evaluerer udviklings- og nødhjælpsorganisationers arbejde og metoder for at vurdere om vi lever op til de internationale anerkendte kvalitets krav, der stilles i Core Humanitarian Standard (CHS).

core-humanitarian-standard_logo.jpg

Siden 2018 har vores nødhjælpsarbejde været certificeret af The Core Humanitarian Standard.

Mærkningen har til formål at forbedre effektivitet og kvalitet i den assistance, der leveres til kriseramte mennesker. At modtage CHS-mærket er en blåstempling af kvaliteten og ansvarligheden af vores nødhjælpsarbejde.

CHS er en uafhængig organisation, som på årlig basis vurderer, om vores nødhjælpsarbejde lever op til ni forpligtigelser.

Du kan læse mere om de ni forpligtigelser på Core Humanitarian Standards website.