The Grand Bargain

Vi vil sikre, at flest mulige midler ender i hænderne på kriseramte mennesker. Derfor har vi sammen med en række andre internationale nødhjælpsorganisationer, donorer og FN skrevet under på The Grand Bargain.

Sammen har vi forpligtiget os til at sikre de bedst mulige resultater for kriseramte mennesker ved at styrke effektivitet og ansvarlighed i vores arbejde. Arbejdet startede i 2016 og du kan følge processen på The Grand Bargain's officielle website.