Danmarks indsamling 2019

Seksualitet er tabu blandt oprindelige folk i det nordlige Colombia. Sammen med fattigdom og konflikt gør det unge indianske piger sårbare over for overgreb, ufrivillig graviditet og undertrykkelse.

la-guajira-colombia-school-in-village-foto-andreas-beck-680x453.jpg
Det er alt for sjældent, at børnene i de fattigste egne i Colombia får den seksualundervisning, de har ret til og brug for. Det gælder blandt andet disse børn fotograferet foran deres skole i en landsby i det nordlige Guajira. Foto: Andreas Beck

I La Guajíra i det allernordligste Colombia bor nogle af verdens fattigste mennesker. Det er et oprindeligt folk, som kalder sig wayúu, og som i generationer har holdt til i denne del af Colombia. Men jorden de bor på er i stigende grad tør og ugæstfri, og placeringen op ad grænsen til Venezuela betyder, at de skal huse en stor del af de millioner af mennesker, der på kort tid er flygtet fra Venezuela.

Fakta

  • Befolkningen i Colombia har ret til seksualundervisning, men i realiteten er det langt fra alle colombianere, der har adgang til relevant undervisning. I La Guajíra har kvinder mellem 15 og 19 år modtaget mindre seksualundervisning end andre unge i landet.
  • 20,5 procent af kvinder i landområderne bliver gift, før de fylder 18 år, og 22 procent af pigerne i La Guajira bliver mødre, før de fylder 18 år. Det at blive mor i en tidlig alder er en af de vigtigste årsager til, at piger dropper ud af skolen. Det gør dem og deres børn udsatte for udnyttelse og sygdomme. Og risikoen for, at de ender i en fattigdomsspiral, de aldrig kan bryde ud af, er tårnhøj.
  • Knap 30 procent af de indianske kvinder i Colombia over 15 år er analfabeter. Det nationale gennemsnit er på 5,8 procent.
vaerterne-for-danmarks-indsamling-2019-foto-dr-680x453.jpg
Mads Steffensen og Tine Gøtzsche værter for 'Styrk verdens piger'
Med 12 projekter i 12 lande på tre kontinenter satte Danmarks Indsamling 2019 fokus på verdens udsatte piger.
Læs mere om Danmarks Indsamling 2019 her

Lige nu er området i humanitær undtagelsestilstand, og nøden er stor. Det går især hårdt ud over de unge piger. Fattigdom og magtesløshed kombineret med en stor efterspørgsel på unge piger til ægteskab og sex har betydet, at alt for mange piger risikerer overgreb og tvangsprostitution, mange bliver giftet alt for tidligt bort eller får børn, før de selv er blevet voksne.

Med La Guajíras tætte placering på grænsen er området under stort pres, og især de indianske piger er i stigende grad i farezonen i forhold til voldtægt og andre seksuelle overgreb. I dag er der tæt på ingen hjælp at få for de mange piger, der bliver ofre for overgreb og udnyttelse. For seksualitet er tabu, og pigerne og deres familier ved alt for lidt om sex, krop, hygiejne og rettigheder. De har heller ingen at søge råd hos, hvis de føler sig presset til ægteskab eller prostitution.

Med penge fra Danmarks Indsamling vil Oxfam sikre, at piger og drenge lærer om seksualitet og rettigheder og kan begynde at tale om de ting, der foregår. Vi vil tilbyde seksualundervisning i skolerne, så alle børn fra 5-15 år kommer til at kende deres krop og seksualitet, deres rettigheder og muligheder. På den korte bane vil det give pigerne nogle at tale med og et sted at søge hjælp. På sigt vil det gøre dem bedre i stand til at bestemme over deres egen krop.

Som del af projektet vil knap 100 lærere lære at undervise i disse tabubelagte emner, og der vil blive udviklet materialer til brug i undervisningen - materialer, som også vil skabe øget åbenhed og oplysning i familierne og lokalsamfundet. Projektet vil styrke pigerne selv i deres ret til at bestemme over deres egen krop og samtidig gøre familier og lokalsamfund bedre til at beskytte piger og kvinder. De skal have bedre muligheder for at undgå overgreb, udskyde graviditet og ægteskab og i stedet blive i skole, sikre sig en indtægt og få mere indflydelse på deres liv og samfund.

Om projektet

Projektet vil udvikle og tilbyde relevant seksualundervisning i seks uddannelsescentre i La Guajíra med fokus på de oprindelige folk.

Pædagogiske aktiviteter og materialer vil give børn og deres familier adgang til kvalitetsundervisning for at mindske frafald på grund af ungdomsgraviditet og andre sårbare situationer, som kvinderne er udsat for, i forbindelse med de humanitære, økonomiske og politiske konflikter, der finder sted lige nu.

Projektet vil i samarbejde med uddannelsesmyndigheder, lærere, forældre, elever og indianske autoriteter styrke unge kvinder i at udøve deres rettigheder. Det vil reducere uligheden mellem mænd og kvinder samt styrke wayúu-pigers lederskab og selvbestemmelse.

danmarks-indsamling.jpg
Om Danmarks Indsamling
En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at opnå FN’s Verdensmål. Oxfam Danmark har været med siden 2016 og er det igen i år.
Læs mere