Forside / Partnerskaber / EU / Enough: kønsbaseret og seksuel vold

Enough! Stop seksuel og kønsbaseret vold

Kvinder og piger udsættes for vold hver dag i hele verden. Hver tredje kvinde oplever en eller anden form for seksuel eller kønsbaseret vold i deres liv. Kønsbaseret vold er generelt mere udbredt blandt fattige kvinder i udsatte grupper. I Vestafrika er seksuel eller kønsbaseret vold desværre meget udbredt, og især i landene Mali, Liberia og Ghana, som dette projekt gennemføres i. Høje konfliktniveauer i regionen har sammen med skadelige kulturelle og religiøse normer og praksisser forværret udbredelsen af kønsbaseret vold. Borgerkrige som den i Liberia fra 1989-2003 afføder en kultur af vold og her har undersøgelser vist at 54% af kvinderne var ofre for seksuel vold under krigen. Der er ikke registreret nogen nedgang i tallene siden. Overgreb i hjemmet er også almindeligt; blandt andet har 28 % af kvinderne i Ghana oplevet vold i hjemmet i 2015.

Projektet

Projektet har til formål at stoppe seksuel og kønsbaseret vold og skabe et miljø, hvor kvinder og piger kender deres rettigheder og stiller krav om at de bliver respekteret. En strategi på to planer forventes at bidrage til forandringer på individuelt, kollektivt, lovmæssigt og socialt plan.

For det første ved at styrke civilsamfundsorganisationers kapacitet til at udfordre skadelige normer, holdninger og praksisser gennem engagement af befolkningen. Repræsentanter fra lokalsamfundene og de lokale civilsamfundsorganisationer vil blive uddannet til at deltage i politiske debatter for at påvirke politikker vedrørende seksuel og kønsbaseret vold samt til at holde øje med at de offentlige ydelser på området lever op til kravene.

For det andet vil projektet yde beskyttelse og sundhedsfaglig hjælp til kvinder og piger, der oplever overgreb og vold, samt give juridisk støtte til at anmelde og retsforfølge de skyldige. Kvinderne vil modtage hjælp til at starte aktiviteter, der kan skabe en indtægt, så de kan skabe et levegrundlag.

På et samfundsmæssigt plan vil Oxfam og de lokale partnere gennem fortalervirksomhed og kampagner gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksomme på problematikken med seksuel og kønsbaseret vold med henblik på sammen at arbejde hen mod en reduktion af vold.

Projektet er støttet af EU med 39.600.000 DKK.

Lande: Mali, Liberia og Ghana

Antonia, 29, in blue skirt (Cupolana) material given as part of Oxfam kit in June 2019.  Daughter Josephina*, 1, and son Pedro*, 4. Josephina is carried in a sling made from a Cupolana she was given by Oxfam.
Se flere EU-støttede projekter
Her kan du læse om de projekter, som EU og Oxfam Danmark arbejder på.
Se flere