Forside / Partnerskaber / Sida / Uddannelse og modstandsdygtighed i Sydsudan

Uddannelse og modstandsdygtighed i Sydsudan

Sydsudan er et land præget af krig og konflikt. Borgerkrig har raset i landet siden 2013, hvilket har forårsaget en humanitær krise med et stort antal internt fordrevne og mere end to millioner flygtninge i nabolandene. Mere end 1/3 af befolkningen er i øjeblikket fordrevet fra deres hjemegn.

Trods en våbenhvile i 2018 fortsætter konflikten og det kommer især til udtryk gennem overgreb og vold på lokalt plan. Politisk ustabilitet og gentagne voldelige konflikter har i høj grad påvirket landenes socioøkonomiske udvikling og offentlige ydelser. Covid-19 har forværret situationen på grund af nedlukning og restriktioner på forsamling for eksempel omkring sundhedspleje og skoler. Uddannelsesniveauet er i forvejen ekstremt lavt med 2,2 millioner sydsudanesiske børn, der skønnes at være ude af skolen, hvilket resulterer i høj analfabetisme og manglende uddannelse. Indtjeningsmulighederne er også begrænsede, og med stigende leveomkostninger betyder det, at allerede høje fattigdomsrater vil stige endnu mere, idet mere end 80 % af befolkningen allerede lever under fattigdomsgrænsen. Fødevarekrisen forværres af stigende priser, klimaforandringer og konflikter, der påvirker landbruger og husdyravl.

Projektet

Projektet vil fokusere på regionerne Juba, Rumbek og Pibor, der er de værst ramte i Sydsudan. Det vil kombinere støtte til sårbare grupper her og nu med mere langsigtede løsninger indenfor uddannelse og indkomstskabende aktiviteter med en såkaldt nexus-tilgang. Formålet er at lokalsamfundene, især kvinder og unge, bliver mere modstandsdygtige overfor kriser og konflikter.

Et uddannelsesprogram skal hjælpe både børn og voksne til at fuldføre deres grunduddannelse og gøre dem i stand til at fortsætte deres uddannelse eller påbegynde indkomstskabende aktiviteter såsom fødevareproduktion eller små virksomheder. Videreuddannelse af lærere forventes at klæde dem på til at undervise i krisesituationer, hvor eleverne kan have haft traumatiske oplevelser. Oxfam vil også støtte det nationale uddannelsesnetværk, så de kan lægge pres på politikerne for at forbedre uddannelsessystemet.

Hele projektet er designet med blik for forskellige behov mellem kønnene og for at fremme ligestilling. I uddannelsesaktiviteterne er der fokus på indsatser for at pigerne ikke dropper ud af skolen for eksempel ved at ansætte flere kvindelige lærere og at undervisningsmetoderne er inkluderende overfor piger. Gennem træning og rådgivning vil lokalsamfundene blive bedre til at tilpasse sig de negative konsekvenser af klimaforandringerne, udvikle lokale løsninger på fattigdom gennem fælles opsparing og investering samt samarbejde for fredelige løsninger på spændinger og konflikter.

Støttet af Sida med 63.000.000 DKK

Land: Sydsudan

aurora_partner_miriam_quetzaltenango_thomas_flensted_680x453.jpg
Se flere Sida-støttede projekter
Her kan du få overblik over de projekter, som Oxfam Danmark og Sida samarbejder omkring.
Se flere