Forside / Pressemeddelelser / Dejligt at regeringen igen giver den lovede bistand til verdens fattigste lande
Pressemeddelelse

Dejligt at regeringen igen giver den lovede bistand til verdens fattigste lande

31.08.2023

Det er rigtig positivt, at regeringen med den netop fremsatte Finanslov for 2024 lægger op til en styrkelse af udviklingsbistanden, sådan at vi igen når ud til verdens mest udsatte lande og støtter op om at bekæmpe fattigdom. Dels stiger den samlede ramme med godt 3 mia. kroner sammenlignet med sidste år, og dels prioriteres indsatsen mod klimaforandringer og konsekvenserne deraf.

Stigningen i den samlede ramme skyldes dog primært en efterregulering af bistanden fra sidste år, hvor vi for første gang i mange år ikke nåede målet på de 0,7 pct. af BNI. Desuden falder udgifterne til flygtningemodtagelse i Danmark markant. Sidste år udgjorde flygtningeudgifterne 3,4 mia. kroner af udviklingsbistanden, hvor den for næste år kommer til at udgøre knap 800 mio. kroner.

Lars Koch, generalsekretær i Oxfam siger:

”Det er rigtig godt, at der næste år bliver rettet op på miseren fra sidste år, hvor udviklingsbistanden ikke nåede de lovede 0,7 % af BNI, og hvor bistanden samtidig blev markant udhulet af udgifter til flygtningemodtagelsen i Danmark. Vi må ikke glemme, at bistanden fortsat er et afgørende udenrigspolitisk instrument i den nye verdensorden, hvis Danmark skal fastholde og lave nye partnerskaber i det globale syd.”

Regeringen lægger i sit forslag til Finansloven desuden op til, at en større del af udviklingsbistanden skal målrettes grøn omstilling og bekæmpe den eskalerende klimakrise.

Det er dog afgørende, at der også specifikt afsættes penge til fonden for klimaskabte tab og skader i syd. Hvis vi skal gøre os nogle håb om en ambitiøs klimaaftale til COP28, så er det vigtigt, at vi leverer på løftet om at give klimafinansiering til de fattigste og mest udsatte lande
Lars Koch
Generalsekretær, Oxfam Danmark

Finansiering til fonden for tab og skader bliver et højprioritetsområde til dette års COP-forhandlinger i FN, hvor det vil være et af hovedkravene fra udviklingslandene for at gå med til forhandlingsbordet. Derfor er det vigtigt, at Danmark går forrest og viser viljen til at få finansieringen på plads.

”Det er meget vigtigt - og nødvendigt, at Danmark opprioriterer klimabistanden. At bekæmpe klimakrisen og reducere fattigdom hænger sammen og behovet for at bekæmpe klimaforandringernes konsekvenser i syd er enormt – millioner af mennesker rammes hvert år, og klimakatastroferne kommer tættere på og rammer lige nu. Se bare på omfanget af tørke og skovbrande i sommers,” siger Lars Koch.

Oxfam ser frem til at bistå regeringen med det vigtige arbejde med at bekæmpe ulighed, klimaforandringer og fattigdom i verdens fattige lande.