Forside / Pressemeddelelser / Den rigeste 1 procent udleder lige så meget CO2 som to tredjedele af verdens befolkning
Pressemeddelelse

Den rigeste 1 procent udleder lige så meget CO2 som to tredjedele af verdens befolkning

19.11.2023

Sienou Seydou, landmand i den nordlige region, arbejder sammen med Confédération Paysanne du Faso, Oxfams partner i Burkina Faso. På grund af klimaforandringerne kæmper han i dag med at dyrke nok afgrøder til at brødføde sin familie.

Ny Oxfam rapport viser, at den rigeste procent af verdens befolkning udleder lige så meget CO2, som de fem milliarder mennesker, der udgør de fattigste to tredjedele af befolkningen.

Rapporten Climate Equality: A Planet for the 99% viser, at det er verdens rigeste personer, der har den klart største klimabelastning på kloden, og at de rigeste dermed bærer det største ansvar for den forurening, der er med til at give hyppigere klimakatastrofer, der særligt rammer verdens mest udsatte mennesker i de fattigste lande.

Rapporten udkommer forud for FN’s klimatopmøde COP28 i Dubai, der begynder 30. november 2023.

Lige nu står vi i en verden, hvor de rigestes forbrug og investeringer er hovedårsagen for ødelæggelse af planeten med hedebølger, tørke og oversvømmelser. De rigeste skaber en klimakrise, der særligt rammer de fattigste i verden. Det er ekstremt uholdbart, og det kan og skal vi gøre noget ved.
Lars Koch
Generalsekretær, Oxfam Danmark

Rapporten fra Oxfam er baseret på forskning fra Stockholm Environment Institute (SEI), der undersøger forbrugsudledningerne for forskellige indkomstgrupper. Rapporten viser, at der er en kæmpe kløft mellem klimaaftrykket hos de superrige og størstedelen af verdens befolkning.

Rapporten viser bla:

  • Den rigeste 1 procent i verden (77 millioner mennesker) var ansvarlig for 16 procent af de samlede globale CO2-udledninger i 2019, hvilket er lige så meget som udledningerne fra de 66 procent fattigste (mere end 5 milliarder mennesker). De rigeste 10 procent stod for halvdelen (50 procent) af udledningerne.

  • I Danmark udleder den rigeste 1 procent (knap 60.000 mennesker) lige så meget CO2 som 1 million mennesker i de laveste indkomstgrupper og otte gange så meget som gennemsnitsdanskeren.

  • Der skal næsten en million vindmøller til at kompensere for CO2-udledningerne fra verdens rigeste 1 procent.

  • CO2-udledningerne fra den rigeste 1 procent vil være 22 gange højere end det niveau, der er foreneligt med Paris-aftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader i 2030.

Klimakrisen og ulighed går hånd i hånd. Mennesker, der allerede lever i fattigdom, og klimaudsatte lande i det globale syd, mærker den uretmæssige byrde af klimaforandringerne. Syv gange flere mennesker dør af oversvømmelser i mere ulige samfund, end i lande med stærke ressourcer og mere lige samfund. Derfor skal vi tackle ulighedskrisen og klimakrisen sammen.

"Det er os i de rigeste lande og de rigeste individer, der må tage det største ansvar. Vi har en forpligtelse til både at reducere vores forbrug og investeringer i fossile selskaber, men også at give en retfærdig kompensation til de lande og mennesker, der rammes hårdest," siger Lars Koch.

Vi har ikke råd til, at COP28 bliver en fiasko

Oxfam Danmark anbefaler, at Danmark til de kommende COP-forhandlinger går forrest i kampen for klimakompensation og donerer et betydeligt beløb i ekstra klimabistand til fonden for tab og skader.

Mængden af rigdom i verden i dag er enorm og mere end stor nok til at finansiere kampen for at undgå en klimakrise. De rigestes ture i private jetfly udleder på et år det samme som hele Ugandas befolkning på 46 millioner mennesker.

Finansiering til fonden bør ske ved at beskatte de rigeste forurenere. Øget beskatning af de allerrigeste og mest forurenende personer og virksomheder er en oplagt måde både at finansiere klimakampen og mindske udledningerne og samtidig bekæmpe ulighed.

Sidste år blev landene til COP27 enige om at oprette en fond til tab og skader, hvilket var et historisk gennembrud. I år er det afgørende, at de rige lande bliver enige om at forpligte sig til at levere penge til fonden, og at den bliver designet sådan, at den når de klimasårbare samfund.

Vi har ikke råd til, at COP28 i Dubai bliver en fiasko. Skal vi undgå en fiasko, skal de rige lande gå forrest og mindske deres udledning markant og samtidig imødekomme kravene fra de mest klimasårbare lande om penge til tab og skader og grøn omstilling.
Lars Koch
Generalsekretær, Oxfam Danmark

Noter:

  • Hent “Climate Equality: A Planet for the 99%” og methodology note.

  • Oxfam har lanceret en global underskriftsindsamling Make Rich Polluters Pay.

  • Tidligere research fra Oxfam viser, at 125 milliardærers investeringer årligt i gennemsnit udleder 3,1 mio. CO2e. Det er mere end en million gange flere drivhusgasser end en gennemsnitsperson uden for verdens top 1 pct.

  • Ifølge FN er mere end 91 procent af dødsfald forårsaget af klima- og vejrrelaterede katastrofer i løbet af de sidste 50 år sket i det globale syd. Tal viser, at uligheden mellem rige lande og det globale syd er 25 procent større, end den ville være i en verden uden global opvarmning.

  • Oxfam har beregnet, at en skat på 60 procent på indkomsterne for den rigeste 1 procent i verden vil reducere de globale udledninger med mere end de samlede udledninger i Storbritannien og rejse 6.400 milliader dollars om året, der fx kan bruges til grøn omstilling.

  • En formueskat i Danmark på 1 pct. af formuer over 35 millioner kroner vil give 12 milliarder kroner, der blandt andet kan finansiere kompensation for de skader, de rigeste udledninger forårsager.