Forside / Publikationer / De rigeste udleder markant mere drivhusgas end de fattigste
Publikation

De rigeste udleder markant mere drivhusgas end de fattigste

30.08.2022

Af Heidi Joy Madsen, Presserådgiver

Verden står midt i en klimakrise. Mens verden nogle steder tørrer ud, andre steder drukner og tredje steder sulter, bør det nu være klart for selv de største tvivlere, at det ekstreme vejr hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer – og at der er behov for langt mere politisk handling, hvis ikke vil vi se endnu mere sult, mennesker, der mister deres levebrød, og massive strømme af flygtninge, som flygter fra klimakatastrofer og klimarelaterede konflikter.

Klimakrisen hænger ubestridt sammen med global ulighed. Klimaforandringerne rammer fattige og sårbare mennesker hårdest, mens det er de rigeste lande og mennesker, der gennem årtier har brugt de fleste ressourcer og gennem deres forbrug har udledt - og fortsat udleder - suverænt flest drivhusgasser og dermed bærer det største ansvar for klimakrisen.

De fattigste mærker konsekvenserne, når sult, tørke og oversvømmelser rammer. Og deres tilpasningsmuligheder er langt ringere end vores.

Én top 1 pct. dansker udleder lige så meget som 912 af de fattigste 50 pct. af etiopierne.

En ny analyse fra Oxfam Danmark viser, at de rigeste 10 pct. - og særligt den rigeste procent - står for de markante største udledninger i verden og derfor skal reducere deres klimaaftryk betragteligt, hvis vi skal imødegå klimakrisens konsekvenser og opfyldelse af de globale klimaaftaler.

Top 1 pct. i Danmark udleder markant mere end alle andre danskere. Faktisk udleder en person fra top 1 pct. 10 gange så meget som gennemsnitsdanskeren og 26 gange så meget som en person fra de 10 pct. fattigste. Vi kan også se, at top 1 pct. er dem, der i perioden 1990-2019 har været markant ringest til at reducere deres udledninger.

Danmark skal betale sin klimagæld
Hos Oxfam Danmark mener vi, at Danmark i det mindste skal leve op til de klimaløfter, som er en del af Paris-aftalen fra 2015. Her garanterede det internationale samfund at levere 100 milliarder US-dollars årligt i klimafinansiering til fattigere dele af verden fra 2020.
Skriv under nu