Forside / Publikationer / Det er blevet livsfarligt at forsvare menneskerettigheder i Latinamerika
Publikation

Det er blevet livsfarligt at forsvare menneskerettigheder i Latinamerika

30.05.2017

Af Malene Aadal Bo

Ceremoniel ild foran en kirke i Guatemala
Ceremoniel ild foran en kirke i Guatemala
Foto : Per Bergholdt Jensen

Vold og repressalier er udbredt, når den økonomiske og politiske elite vil lukke munden på aktivister og menneskeretsforkæmpere i Latinamerika. Oxfam Danmark ser med bekymring på den stigende vold, som hvert år koster hundredvis af menneskeliv – senest den mexicanske journalist Javier Valdez, som blev likvideret i maj.

Overalt i Latinamerika er der mænd og kvinder, som kæmper for at forsvare menneskers rettigheder og skabe mere lige og mere retfærdige samfund. Men de gør det i stigende grad med livet som indsats. Alene i 2015 blev 122 menneskeretsaktivister slået ihjel, i 2016 var tallet steget, og 2017 ser ikke ud til at blive bedre.

Downloads

I 2016 udgav Oxfam en rapport om årsagerne til det stigende antal overgreb og drab mod menneskerettighedsforkæmpere i Latinamerika.
Læs og download den her

"The risks of defending human rights: the rising tide of attacks against human rights activists in Latin America"

Tværtimod oplever organisationer og aktivister i regionen et øget omfang af vold og forfølgelse, som ifølge Misha Wolsgaard-Iversen fra Oxfam Danmark, er en helt bevidst strategi for at standse dem, der stiller sig i vejen for magtfulde økonomiske og politiske interesser. ”Det foregår systematisk og i det åbne. De forsøger ikke engang at få det til at ligne en ulykke. Journalisten Javier Valdez blev likvideret på åben gade. Den verdenskendte miljø- og menneskerettighedsaktivist Berta Cáceres fra Honduras blev dræbt i sit hjem. De forsøgte ikke engang at få det til at ligne en ulykke,” siger Misha Wolsgaard-Iversen, der kalder volden ”et undertrykkende våben”.

”De” er i denne sammenhæng den politiske og økonomiske elite i Mexico, som tidligere havde demonstreret en udtalt modvilje mod Javier og det arbejde, som han og andre kritiske journalister og aktivister udførte. I andre lande og sammenhænge kan det være ledere af de store virksomheder, der står for at tjene en formue på dæmninger eller miner som lokale aktivister prøver at standse. Eller politikere, som menneskeretsforkæmpere bliver ved med at kritisere og stille til ansvar for overgreb, de har været med til at tillade eller begå.

”De fleste sager bliver syltet, fordi politi og retsvæsen mange steder fungerer dårligt eller er fuldstændig styret af politik. Men de sager, der faktisk bliver efterforsket, trækker ofte spor til netop magtfulde økonomiske og politiske interesser,” siger Misha Wolsgaard-Iversen.

Problemet er straffrihed

Netop den udbredte straffrihed i regionen er en af årsagerne til, at så mange aktivister og menneskeretsforkæmpere hvert år mister livet.
”Det er på den ene side det, der gør, at man bare kan slå mennesker ihjel, hvis de står i vejen. Det er samtidig også den udbredte straffrihed og grundlæggende dårligt fungerende retssystem, der er årsagen til de mange konflikter, som journalister og menneskerettighedsforkæmpere gør opmærksom på,” siger Misha Wolsgaard-Iversen.

I 2016 udgav Oxfam rapporten "The risks of defending human rights", som nævner straffrihed og dårlige retssystemer, som en af forklaringerne på de mange overgreb og drab på menneskerettighedsforkæmpere i Latinamerika. Ifølge rapporten er de spirende demokratier stadig svage og har mange stede steder oplevet, at magten reelt er blevet kidnappet af en politisk, økonomisk eller militær elite. Det betyder, at interessen for at beskytte de svage og sikre eksempelvis den oprindelige befolknings rettigheder er lille, og at store dele af befolkningen i praksis ingen indflydelse har på vigtige beslutninger.

En anden forklaring er den patriarkalske og mandschauvinistiske kultur, der gør, at vold mod kvinder generelt er udbredt og at voldelige overgreb mod kvindelige ledere ikke vækker stor modstand.

Regionens store fokus på udvindingsindustri er en tredje og central årsag. I næsten alle latinamerikanske lande er der et stort antal olie-, mine- og gasfirmaer, som har det til fælles, at deres aktiviteter kræver plads og ofte markant ændrer natur og miljø, der hvor de etablerer sig. Tal viser, at langt over halvdelen af alle større konflikter og menneskerettighedssager i Latinamerika er knyttet til gas- og mineselskaber, der ofte etablerer sig med store konsekvenser for miljøet og uden hensyn til den lokale befolknings liv og rettigheder, og der er mange eksempler på, at de lokales forsøg på at forsvare sig selv skaber konflikt og ender med overgreb eller forfølgelse af deres ledere.

”Ekstrem ulighed er i virkeligheden kodeordet her. Oprindelige folk udgør 10 procent af indbyggerne i Latinamerika, men udgør mere end halvdelen af dem, der bliver slået ihjel . Nogle har det hele, mens resten hverken har ressourcer, indflydelse eller retssikkerhed. Det giver mange konflikter, som magthaverne så forsøger at dæmpe igen ved at slå hårdt og voldeligt ned på dem, der kræver retfærdighed. Og det er det, vi ser afspejlet i de tårnhøje drabsstatistikker. ” siger Misha Wolsgaard-Iversen.

Vi bekæmper volden

En lang række af de mennesker, der har mistet livet i Latinamerika de senere år, har været folk, som Oxfam har kendt og samarbejdet med i vores arbejde for at bekæmpe fattigdom og ulighed.

Oxfam Danmark har især arbejdet med de oprindelige folk for at sikre dem ret til deres jord, god uddannelse til deres børn og indflydelse på beslutninger, som vedrører dem. Vi har også direkte støttet de organisationer, der på forskellig vis arbejder for udsatte grupper og for at forsvare menneskers rettigheder. Oxfam har programmer, der hjælper og beskytter de enkelte mænd og kvinder, der insisterer på at stå frem og kritisere eliten og magthaverne. Og så er Oxfam med til at kræve retfærdighed for dem, der har oplevet overgreb; vi har sammen med en række nationale og internationale organisationer presset på for at få en ordentlig undersøgelse af mordet på den indianske leder Berta Cáceres, der blev slået ihjel sidste år – sandsynligvis på grund af hendes insisterende modstand mod etableringen af Agua Zarca-dæmningen.

”Vi prøver at beskytte dem, der er udsat for vold og skaffe retfærdighed for dens ofre. Og vi bekæmper volden ved at gøre noget ved den ulighed og fattigdom, der er årsagen til, at nogen kan slippe afsted med systematiske og omfattende overgreb, ” opsummerer Misha Wolsgaard-Iversen.

Det gør Oxfam

  • Oxfam Danmark er med til at skabe internationalt pres på moderselskaberne og investorerne i de virksomheder, der farer hårdt frem i Latinamerika og eksempelvis har gjort sig skyldige i rettighedskrænkelser eller overgreb eller mistænkes for at være involveret i forfølgelse og drab på lokalbefolkningen. Det er flere gange lykkedes at komme i dialog med virksomheder og offentlige myndigheder og forhandle bedre forhold for lokalbefolkningen, og i andre tilfælde har det været nødvendigt med retssager for at få virksomhederne og myndighederne i tale.

  • Oxfam Danmark har i mange år samarbejdet med oprindelige folks organisationer for at sikre dem retten til deres jord, skabe bedre uddannelse til deres børn og hjælpe organisationer og individer til at blive hørt og få indflydelse.

  • Oxfam Danmark arbejder på at forbedre retssikkerheden ved at støtte de organisationer og individer, der kæmper for menneskers rettigheder. Vi har været med til at insistere på en efterforskning af mordet på Berta Cáceres , der var honduransk aktivist og menneskeretsforkæmpere og blev likvideret på grund af sin modstand mod et stort dæmningsbyggeri. Vi har hjulpet en gruppe kvinder, der var ofre for alvorlige overgreb under borgerkrigen i Guatemala med endelig at få deres sag for en dommer. Og vi støtter organisationer, der ønsker at bringe sager for den amerikanske menneskerettighedsdomstol, så man ad den vej kan påvirke de lokale regeringer.