Forside / Publikationer / Global Report on Food Crisis
Publikation

Global Report on Food Crisis

09.05.2022

globalreport-on-food-crisis.jpg

Der er mange millioner mennesker, der lever i fødevarekrise. Det er blevet endnu værre de seneste år – også i 2021. Det forventes, at det vil gå endnu, endnu værre i 2022. Blandt årsagerne er konflikt, økonomiske chok og ekstreme vejrforhold – kriseelementer, som vi i den rige verden har bidraget til at forværre. Blandt konsekvenserne er, at mange mennesker bliver drevet på flugt, og at mange mennesker kommer til at miste folk, de har kær. Der bliver ikke givet midler nok til at hjælpe – og støtten er faldende.

GRFC har analyseret en række lande ift. hvor slemt det står til med fødevareproblemer. Det er ikke alle verdens lande, der er analyseret. Rapporten dækker 53 af de 77 lande, der formodes at have fødevarekriser.
Rapporten bruger som udgangspunkt IPC/CH-skalaen, som går fra fase 1 til fase 5, hvor:

 • Fase 3 indikerer ”crisis” (krise)

 • Fase 4 indikerer ”emergency” (nødsituation)

 • Fase 5 indikerer ”catastrophe” (katastrofe)

Folk i disse tre faser har akut brug for fødevarehjælp.

Alle tallene i analysen har stor usikkerhed, da det er virkelig svært at estimere, hvor mange mennesker der lever i forskellige faser af fødevareusikkerhed. Dog forventes de virkelige tal generelt at være højere end dem præsenteret i analysen.

Det er også svært at sammenligne fra år til år, da noget af stigningen i fx 2021 skyldes, at der er analyseret en bredere befolkning end tidligere, og at dataindsamlingen er blevet bedre. Dog er der stadig en klar reel stigning i antallet af fødevarekriseramte mennesker.

Om Global Report on Food Crisis

Global Report on Food Crisis er den 6. rapport om fødevarekriser (GRFC 2022), og er et resultat af samarbejdet mellem flere parter, der er arbejder med humanitær udviklingsarbejde. Udgivelsen blev udarbejdet af Food Security Information Network (FSIN). Uden det fulde engagement og ekspertise fra 17 agenturer, ville GRFC 2022 ikke har været muligt.

Antal mennesker i fødevarekrise

193 mio. mennesker på tværs af 53 lande/territorier  var i fødevarekrise i 2021 – dvs. i fase 3 eller højere.
Sammenligninger med tidligere år er i det hele taget usikre, men GRFC angiver alligevel fx stigninger i andelen af den analyserede befolkning, der er i fødevarekrise. Denne andel er i dataene næsten fordoblet siden 2016 og er også steget i 2021:

Graf over procentvis fordeling af befolkning der er i fødevarekrise

Når man kun ser på de 39 lande, hvor der har været fødevarekriser alle de seneste seks år, var der også næsten en fordobling i antallet af mennesker i fødevarekrise mellem 2016 og 2021 – fra 94 mio. til 180 mio.:

Graf over antal mennesker i fødevarekrise

Antal mennesker i fødevarekatastrofe

Den værste kategori på skalaen er ”katastrofe”, hvor mennesker står over for hungersnød og død. På tværs af fire lande falder over 500.000 mennesker i denne kategori:

Graf over antal mennesker som står overfor hungersnoed og doed - fra GRFC rapporten

Dette tal var fire gange højere i 2021 end i 2020:

Graf over antal mennesker som står overfor hungersnød og død. Stigning fra 2020 til 2021

De hårdest ramte lande

Næsten 70% af verdens fødevarekriseramte befolkning bor i ti lande – heriblandt tre lande, hvor Oxfam IBIS har aktiviteter:

 • Yemen

 • Syrien

 • Sydsudan

De hårdest ramte lande ift. befolkningsstørrelse er Afghanistan, Yemen, Syrien og Sydsudan, hvor over halvdelen af befolkningen er i fødevarekrise. Det land, hvor der samlet set er flest mennesker i fødevarekrise, er DR Congo.

Graf over de 10 lande med den højeste andel af mennesker i krise eller værre

Årsager til fødevareusikkerhed

Der er næsten altid mere end én årsag til fødevarekriser – og disse årsager spiller næsten altid sammen. GRFC har dog forsøgt at kategorisere de 53 lande i analysen ud fra, hvad den primære årsag til fødevarekriserne i hvert land var i 2021:

 • Konflikt/usikkerhed var den primære årsag til fødevarekrise i 24 lande – hvor 72% af verdens fødevarekriseramte befolkning bor

 • Økonomiske chok (fx corona og fødevareprisstigninger) var den primære årsag til fødevarekrise i 21 lande – hvor 16% af verdens fødevarekriseramte befolkning bor

 • Ekstreme vejrforhold var den primære årsag til fødevarekrise i 8 lande – hvor 12% af verdens fødevarekriseramte befolkning bor

Graf med overblik over primære årsager til fødevarekrisen

Børn

I 2021 var der 5 millioner børn under 5 år, der pga. kraftig underernæring (”severe wasting”) havde forhøjet risiko for at dø. Yderligere 21 millioner børn under 5 år havde akut brug for behandling pga. underernæring (”wasting”).

Flygtninge

Langt størstedelen af verdens internt fordrevne mennesker bor i fødevarekriseramte lande (45 mio.).
Over halvdelen af verdens flygtninge og asylansøgere befinder sig i fødevarekriseramte lande (15 mio.).

Forventninger til 2022

 • GRFC forventer, at fødevareusikkerheden globalt set forværres i 2022 ift. 2021. Noget af denne forværring tilskrives konsekvenserne af krigen i Ukraine.

 • Væsentlige forværringer forventes bl.a. i det nordlige Nigeria, Yemen, Burkina Faso og Niger pga. konflikter.

 • Væsentlige forværringer forventes bl.a. i Kenya, Sydsudan og Somalia pga. begrænset regn.

Finansiering

Den humanitære støtte til fødevaresektoren i fødevarekriseramte lande har været faldende siden 2017:

Graf over humanitær støtte til fødevaresektoren i fødevarekriseramte

(Der er endnu ikke tal på dette område for 2021.)