Forside / Publikationer / Nyt notat: Oxfam Danmarks forslag til innovativ finansiering
Publikation

Nyt notat: Oxfam Danmarks forslag til innovativ finansiering

06.06.2023

Af Oxfam Danmark

innovativ-klimafinansiering_notat.jpg

De rige lande og Danmark har en forpligtigelse til at levere deres andel af den klimafinansiering til udviklingslandene, som vi har lovet. Dette notat leverer bud på, hvordan det kan gøres på en retfærdig måde. Klimakrisen er en trussel for os alle. Men ikke alle rammes ens og ikke alle har samme historiske ansvar for krisen. Mens det er udviklingslandene der rammes hårdest af konsekvenserne af klimaforandringerne, er det de rige lande, som historisk har ansvaret for de uholdbare udledninger, som har skabt krisen. Og mens de rige lande er særligt ansvarlige, så er det særligt de rigeste i disse lande, som har bidraget uforholdsvis meget til klimakrisen.

Derfor anbefaler Oxfam Danmark, at klimafinansieringen særligt leveres gennem tiltag, der primært betales af rige lande og særligt af de rigeste i disse lande. Gennem progressive skatter på forurening, profit, formuer og global omfordeling er det muligt at levere på vores løfter om klimafinansiering til udviklingslandene.

Oxfam Danmark anbefaler, at regeringen arbejder for:

  • Skatter og afgifter på skibsfart og fly, så disse sektorer både bidrager til klimafinansieringen og får incitament til at mindske deres udledninger

  • En skat på overnormale profitter og en grøn formueskat på de rigeste forurenende investeringer, så vi både rejser milliarder og samtidig får vendt den stigende ulighed, som accelererer klimakrisen

  • Global omfordeling ved at bruge provenuet fra salg af EU’s CO2 kvoter til klimastøtte, og ved at kanalisere en større andel af de danske Særlige Trækningsrettigheder til udviklingslandene

  • Hertil en række øvrige forslag der kan rejse et provenu til klimafinansiering om bl.a. at fremføre pensionsbeskatning m.m.

rs351800_two-children-walking.jpg
Skriv under for en retfærdig klimapolitik
Oxfam Danmark kæmper for klimaretfærdighed. Når du skriver under, er du med til at stå sammen med og støtte op om Oxfams klimaarbejde verden over. Med din underskrift kan vi presse politikerne til at tage ansvar for klimaet.
Skriv under nu