Forside / Publikationer / Nyt brief: Vurdering af rapporten “A climate finance framework: decisive action to deliver on the Paris Agreement”
Publikation

Nyt brief: Vurdering af rapporten “A climate finance framework: decisive action to deliver on the Paris Agreement”

02.05.2024

Af Oxfam Danmark

Rapporten “A climate finance framework: decisive action to deliver on the Paris Agreement” (Stern-Songwe-rapporten) har til formål at udvikle politiske anbefalinger med henblik på at kunne nå målene i Paris-aftalen.

Rapporten indeholder vigtige observationer om udfordringerne inden for klimafinansiering, såsom at det er mest udfordrende at skaffe klimafinansiering til de fattigste lande, at gabet mellem eksisterende finansiering til klimatilpasninger og behovet herfor vokser, samt at det stadig halter med at skaffe penge til tab og skader (herunder den nye fond).

Samtidig er der dog en række af rapportens løsningsforslag, som dels står i modsætning til anden empiri på området, dels ikke harmonerer med et princip om klimaretfærdighed. Dette notat stiller derfor skarpt på de løsninger, Stern-Songwe-rapporten fremlægger og tilbyder alternative og mere retfærdige veje til klimafinansieringen.