saadan-arbejder-vi-i-niger.jpg

Sådan arbejder vi i Niger

Vi arbejder for at fremme social og økonomisk lighed i Niger ved at støtte kvinders, pigers og unges rettigheder, så de får lige adgang til ressourcer og medbestemmelse i deres kommune og lokalsamfund.

17.000 elever

får gratis uddannelse med fokus på ligestilling og køn.

300 unge kvinder

blev erhvervsuddannet og har skabt en forretning, så de kan ernære sig.

10 kommuner

investerer i offentlig uddannelse og erhvervsuddannelse for unge.

Oxfam Danmark i Niger

I Niger er befolkningen under pres på flere fronter. Landet er svækket af konflikt, klimaforandringer, utilstrækkelige retssystemer og manglende adgang til uddannelse og sundhed, især for kvinde, piger, flygtninge og internt fordrevne.

Det er samtidig svært for unge mænd og kvinder at få et arbejde, så de kan opbygge en fremtid for sig selv og blive aktive medborgere, der kan kæmpe for sine rettigheder.

Derfor arbejder vi for at sikre uddannelse af kvalitet for piger, kvinder og unge i overensstemmelse med nationale uddannelsespolitikker og verdensmål 4, 5 og 16. Det gør vi sammen med vores partnere, ved at styrke kontrollen af offentlig finansiering til uddannelsessektoren gennem inddragelse af borgerne selv.

Derudover støtter vi unge kvinder og mænd i at få den tekniske og faglige uddannelse, der gør dem i stand til at få et arbejde og skabe en bedre fremtid.

Det vil styrke lokalsamfundet til at skabe forandringer, tage lederskab og engagere sig i fredsopbygning og konfliktmægling gennem dialog og forsoning i forvaltning af landets naturlige ressourcer.

Desuden hjælper vi med humanitære indsatser under fødevarekriser, hvor vi uddeler kontanter og mad til sårbare familier og børn, samt oplysning om forebyggelse af underernæring.

Kadiatou kæmper for kvinder

Kadiatou kæmper for kvinders rettigheder og mod traditioner, der begrænser deres frigørelse. Ifølge hende er uddannelse nøglen til at bekæmpe den vold, som landet lider under. Derfor gennemfører hun bevidstgørende aktiviteter i landdistrikterne, især ved hjælp af deltagende teater.

At uddanne en pige, er at uddanne hele samfundet. Som barn så jeg kvinder lide i stilhed, men jeg accepterede ikke at tie stille. Min familie så mig som en rebel. Det var meget svært, især med mine forældre. Jeg var klar til at ofre mig, men på grund af min udholdenhed accepterede de det til sidst. Nu er de stolte af mig.
Kadiatou
Ung, studerende og aktivist fra Niger.

Oxfam Danmarks mål i Niger

  • At styrke mobiliseringen af nationale og lokale offentlige ressourcer, så det er tydeligt, hvordan de kommunale budgetter styres for at øge adgangen til kvalitetsuddannelse og bæredygtig lokal udvikling for alle.
  • At styrke og forbedre uddannelse for piger, unge og kvinder, øge deres aktive medborgerskab og sikre at de bliver i skolen.
  • At støtte unge og kvinder der lever i skrøbelige situationer og lokalsamfund til at lede og deltage i beslutningsprocesser, der vedrører konflikthåndtering.
  • At styrke unge menneskers og kvinders modstandsdygtighed over for klimaforandringer gennem uddannelse, løsninger bæredygtige og grønne modeller, samt at støtte deres kamp for klimaretfærdighed gennem indflydelse på klimapolitikker.

Støt pigers uddannelse i Niger

Pigers og kvinders uddannelse er helt essentielt og afgørende for, at de opnår lige muligheder for at skabe det liv, de ønsker. Det er nøglen til, at de bliver aktive medborgere og får indflydelse på beslutninger, der vedrører deres hverdag og fremtid. Uddannelse baner også vejen for, at piger og kvinder kan få de nødvendige færdigheder til at få et arbejde.
Dette kræver, at uddannelsessystemet tilbyder kvalitetsuddannelse, der styrker ligestilling og støtter eleverne til at færdiggøre skolen. Kvalitetsuddannelse er kun mulig med kompetente og motiverede lærere, som involverer forældrene i at støtte og bekæmpe kønsdiskriminerende normer også i hjemmet og i lokalsamfundet.

Vær med til at sikre at piger kan komme i skole.

Giv et bidrag eller støt fast

Hver donation til Oxfam IBIS er et konkret bevis på, at du er en del af kampen for en mere retfærdig verden. Som støttemedlem donerer du et fast beløb hver måned – du bestemmer selv, hvor meget.

Hvordan vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Fakta om Niger

  • Niger ligger i Vestafrika, er ca. 30 gange så stort som Danmark og har 26 millioner indbyggere.
  • I landområderne er andelen, der gennemfører grundskolen, 57 %. Læsefærdighederne blandt voksne over 15 år er 35 %.
  • Der er en stigning i samfundskonflikter på grund af knapheden på naturressourcer, der forstærkes af klimaforandringerne, som primært fører til en reduktion af frugtbar jord.
  • Selv om Niger er rig på kultur, kunst og håndværk, etniske variationer og traditioner, er det et af de fattigste lande i verden. Landet eksporterer hovedsageligt guld, uran, olieprodukter, palmeolie og fødevarer.