rs295692_resilience,--anhad---fishing-lpr.jpg

Sådan arbejder vi i Yemen

Vi sørger for humanitær assistance til de hårdest ramte, sikrer adgangen til mad, beskyttelse, rent vand og sanitet og hjælper kvinder og unge med at få et stabilt livsgrundlag, så de kan brødføde deres familier.

21,6 millioner

mennesker har akut behov for nødhjælp og beskyttelse

17 millioner

mennesker oplever akut fødevareusikkerhed

173.407 mennesker

i Yemen har modtaget humanitær assistance fra Oxfam Danmark i 2020-2021

835 yeminitter

har deltaget i fredsskabende aktiviteter med Oxfam Danmark i 2020-2021

Yemen har længe været det fattigste land i Mellemøsten. Efter mere end otte års konflikt er landet efterladt i en desperat situation. Den manglende infrastruktur har gjort adgangen til sundhed, rent vand, sanitet og uddannelse sværere, og Yemens fortsat skrøbelige økonomi gør, at færre har råd til at opfylde deres basale behov.

Vores arbejde i Yemen bidrager til at imødekomme de umiddelbare humanitære behov hos den påvirkede befolkning, samt til at opbygge og styrke deres modstandsdygtighed i krisetider.

Mere end otte års konflikt har ødelagt folks liv i Yemen. Flere mennesker er tvunget til at overleve med mindre eller har ingen adgang til den hjælp, de har brug for. Kvinder og piger vil fortsat være uforholdsmæssigt påvirket af krisen. Humanitær bistand alene vil ikke løse krisen i Yemen. Yemens folk har brug for en ende på konflikten og mere bæredygtige løsninger for at genoprette deres liv og bygge deres fremtid.
Ferran Puig
Landedirektør, Oxfam Yemen

Vi sikrer, at sårbare mennesker har forbedret adgang til vand og sanitetsfaciliteter, beskyttelse og mad, og vi giver de mest sårbare kontanter, så de kan dække deres umiddelbare basale behov.

Vi støtter bæredygtige, indkomstskabende aktiviteter og giver teknisk uddannelse, så vi kan styrke folks levebrød.

Vi gør kvinder, unge mennesker og minoriteter i stand til sikkert, retfærdigt og meningsfuldt at kræve deres rettigheder og fremme en fredelig sameksistens i deres lokalsamfund.

Vi samarbejder med Yemens civilsamfund og styrker deres kapacitet, så de bedre kan hjælpe lokalbefolkningen og navigere risiciene for naturkatastrofer og konflikter.

Oxfam har arbejdet i Yemen siden 1983, hvor vi har fokuseret på fødevaresikkerhed, ligestilling mellem kønnene, beskyttelse, vand og sanitet.

Oxfam Danmarks mål

  • Vi forbedrer adgangen til livreddende humanitær assistance og beskyttelse for berørte befolkninger
  • Vi støtter sårbare familiers livsgrundlag og adgang til indkomstskabende aktiviteter, så vi kan reducere deres sårbarhed og gøre dem mere modstandsdygtige over for kriser
  • Vi støtter kvinder, unge og minoriteter i at gøre krav på deres rettigheder og i at deltage meningsfuldt i beslutningsprocesser. Vi arbejder for en inkluderende fredsproces og støtter lokal dialog og fredsinitiativer
  • Vi styrker lokale partnere og civilsamfundsorganisationer, så de bedre kan håndtere akutte krisesituationer som følge af konflikter og naturkatastrofer

Red liv i Yemen

Krigen i Yemen har skabt en af verdens største humanitære kriser i nyere tid.

21,6 millioner mennesker i Yemen har akut behov for nødhjælp og beskyttelse for at overleve, og du kan hjælpe.

Vi yder akut humanitær assistance, giver udsatte familier kontanter eller værdikuponer til køb af mad og andre basale behov, og vi giver kvinder og unge mennesker teknisk træning, de kan omsætte til at skabe deres egne virksomheder og kickstarte deres indkomst, så de kan brødføde deres familier.

Din donation kan være med til at gøre en stor forskel for mennesker i nød.

Giv et bidrag eller støt fast

Hver donation er et konkret bevis på, at du er en del af kampen for en mere retfærdig verden. Som støttemedlem donerer du et fast beløb hver måned – du bestemmer selv, hvor meget.

Hvor ofte vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Fakta om Yemen

  • Yemen er beliggende på den sydlige del af Den Arabiske Halvø og grænser op til Saudi Arabien og Oman
  • 17 millioner yemenitter oplever akut fødevareusikkerhed, mens 4,5 millioner er blevet internt fordrevet
  • Yemen har igennem årtier været plaget af forskellige borgerkrige. I løbet af de sidste otte år er den nuværende konflikt eskaleret, og Yemen er blevet til en af de største kriser i verden.
  • Omkring 78 procent af befolkningen estimeres at leve under fattigdomsgrænsen, og over halvdelen af befolkningen er under 24 år gammel
rs118680_salem_-and-omar_-in-alswidan-camp,-marib-lpr.jpg
Efter 8 års krig er Yemen på kanten af økonomisk kollaps
Det er otte år siden, at krigen i Yemen brød ud. Krigen har efterladt befolkningen i en af verdens værste humanitære kriser. Mere end 17 mio. mennesker lever i akut fødevareusikkerhed.
Læs mere