Fredsopbygning

Ulighed er en af de primære årsager til voldelige konflikter. Derfor arbejder vi for at skabe fred ved at bekæmpe ulighed. Vi arbejder også for at sikre at civilsamfundet – både kvinder og mænd, børn og unge - spiller en aktiv rolle i fredsprocesser.

I tæt samarbejde med lokale civilsamfundspartnere og Oxfam konfederationen bygger vi videre på Oxfam Danmarks erfaringer i skrøbelige og konfliktramte områder for at fremme lighed og inklusion:

Vi skaber rum for dialog på flere niveauer og mellem de mange aktører, så de bliver engagerede og civilsamfundet får indflydelse i fredsprocesser og fredsopbygning. Vi kæmper for mere inkluderende, effektive og bæredygtige måder at bygge fred på.

Vi integrerer konfliktanalyse og fredsopbygning i alle de områder, vi arbejder med.

Vi sætter gang i nye måder at arbejde på inden for de strukturer, der i dag arbejder med fredsopbygning, udvikling og nødhjælp i konfliktramte områder. Et hovedfokus i dette arbejde er at sikrer lokalt ejerskab for at skabe en bæredygtig fred. Og sikre at udviklingsbistand er så effektiv, som mulig i konfliktramte områder og implementeringen af verdensmål 16.

Overblik over dokumenter: tematisk profil og årlige rapporter