Lokale partnerskaber

Vores nødhjælpsarbejde hviler på en lang tradition for samarbejde med lokale partnere. Formålet er skabe sociale forandringer ved at styrke lokale aktørers plads og stemme ved at fremme lokalt ejerskab og lederskab.

Vores partnerskabstilgang er baseret på respekt, tillid og gensidige forpligtigelser og hviler på seks principper:

  1. Fælles vision og værdier

  2. Overenstemmelse mellem formål og resultater

  3. Autonomi og uafhængighed

  4. Gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed

  5. Klarhed i roller og ansvarsområder

  6. Varigt engagement i fælles læring

Oxfam Danmark har partnerskaber med mange forskellige aktører i forskellige kontekster. Det være sig nationale ngo’er, strategiske partnere eller civilsamfundsorganisationer. Derfor er det vigtigt for os at anerkende aktørernes mangfoldighed, behov og prioriteter.

Vi har forpligtiget os til, at en så stor andel som muligt af vores midler skal gå til vores partnere. Sådan lever vi op til vores internationale forpligtigelser. Og sådan sikrer vi, at så mange penge som muligt ender i de lande, vi arbejder i.

Vi støtter, udvikler og opbygger vores lokale partnere ved at:

  1. Yde flerårig fleksibel økonomisk støtte, som sikrer autonomi og fleksibilitet for lokale partnere, som dermed hurtigere kan omstille sig efter lokale behov.

  2. Styrke mekanismer, der sikrer løbende dialog og gensidig feedback mellem Oxfam Danmark og partnerorganisationer

  3. Gennem dialog med lokale partnere at udvikle og kapacitetsopbygge dem.

  4. Styrke udvekslingen af information mellem Oxfam Danmark og de respektive partnerorganisationer

Vi sætter lokale partnere i kontakt med hinanden, så de kan danne alliancer og sammen arbejde for stærkere civilsamfund. På den måde samler vi centrale kræfter i et lokalsamfund og opbygger dem, så de har kapacitet og legitimitet til at forhandle med lokale magthavere.