Sådan arbejder vi med skat

Skat er et helt centralt middel til omfordeling af verdens ressourcer. Skat er også dén langsigtede måde at betale for uddannelse, sundhed og udvikling. I dag ejer de hundrede rigeste mennesker i verden tilsammen 10.000 milliarder kroner.

Samtidig lever over een milliard mennesker i fattigdom. Det mener Oxfam Danmark ikke er en retfærdig fordeling.En stor del af verdens rigdomme kommer fra lande, hvor befolkningen lever i fattigdom, men hvor undergrunden er rig på ressourcer som olie, gas og mineraler. Problemet er derfor ikke, at disse lande ikke har ressourcerne til udvikling, men derimod at ressourcerne fordeles skævt eller forsvinder ud af landene. Men fordelingen er foretaget af mennesker og kan laves om af mennesker. Det er det Oxfam Danmark arbejder for i praksis gennem vores arbejde med skat.

Sådan arbejder Oxfam Danmark

For at sikre en mere retfærdig fordeling af verdens ressourcer kræver det, at der arbejdes med skat på nationalt og globalt plan. Derfor arbejde Oxfam Danmark i samarbejde med vores partnere for at:

Stoppe kapitalflugt globalt. For hver krone vi giver i bistand, forsvinder der 10 kroner gennem kapitalflugt, det meste ved multinationale selskabers skattespekulation. Vi arbejder for øget gennemsigtighed i selskabernes regnskaber, så vi kan se, hvor de tjener deres penge, og hvor de derfor bør betale deres skat. Derfor er Oxfam Danmark i dialog med selskaber og politikere i Danmark og globalt og er med til at sikre EU lovgivning, så man kan se, hvad olie og mineselskaber betaler i skat i udviklingslandene.

Lukke skattely globalt. Kapitalflugten er kun mulig på grund af skattely verden over. Det er lande, der ikke deler information om virksomheder med andre lande og samtidig ofte har en lav skattesats. Det betyder, at virksomheder, korrupte politikere, narkogangstere og terrorister kan skjule deres overskud for skattemyndighederne i udviklingslande og dermed undgå at betale skat. Det er en mærkesag for Oxfam Danmark at bekæmpe skattely. Derfor arbejder Oxfam Danmark for at få politiske globale løsninger mod skattely og for at den danske regering skal gå foran mod skattely.

Fastsætte en fair skat nationalt. I mange udviklingslande er skatten på f.eks. udvinding af naturressourcer som olie, gas og mineraler alt for lav. Selskaberne udvinder store rigdomme fra de fattigste landes undergrund, men betaler kun minimalt i skat til samfundet. Oxfam Danmark arbejder for at styrke nationale skattemyndigheder i udviklingslande, få gennemsigtighed i olie- og minekontrakter og styrke civilsamfundsarbejde for en fair beskatning. Derfor arbejder Oxfam Danmark for eksempel med at analysere kontrakter og lovgivning for olie og mineselskaber i Afrika og Latinamerika og har bidraget til, at Ghana indfører en mere intelligent skat på guld.

Fordele skatten til samfundets fattigste. Det er ikke altid nok at sikre en retfærdig skattesats, og at pengene bliver inden for udviklingslandenes grænser. Uligheden på globalt plan såvel som indenfor de nationale grænser er stadigt stigende. Det er helt afgørende for Oxfam Danmark, at skatteindtægterne bruges på øget velfærd for dem, der har mest brug for det. Derfor arbejder Oxfam Danmark for at bekæmpe korruption og sikre inddragelse af civilsamfundet i at beslutte hvordan skatteindtægterne skal fordeles og holde øje med at pengene for eksempel kommer ud til fattige minesamfund i Sierra Leone.

Skat på finansmarkederne. Oxfam Danmark arbejder for en skat på finansielle transaktioner. Indtægterne skal være med til at løse klima- og fattigdoms-udfordringerne. Samtidig kan en skat på spekulative finansielle transaktioner være med til at bremse den værste spekulation. Derfor arbejder Oxfam Danmark for at få Danmark til at støtte en finansskat og for andre internationale skatter, der både kan finansiere udvikling og klima og regulere klima, miljø og økonomi.