Forside / Vores arbejde / Ulighed / Inkluderende demokratier

Inkluderende demokratier

unit-komitee-kpikpira-upper-east-ghana-photo-lotte-aersoe680x453.jpg
Håndoprækning i Kpikpira, Ghana.
Foto : Lotte Ærsøe

For at sikre inkluderende demokratier vil vi sammen med vores partnere:

  • Modarbejde alle tendenser til, at civilsamfundets råderum svinder ind. Styrke marginaliserede grupper, kvinder og unge, så de kan tage kontrol over deres egne liv ved at udøve deres rettigheder; til politisk og økonomisk deltagelse, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og adgang til information og retfærdighed.

  • Styrke civilsamfund og lokalsamfund, som lider under minedrift, skovfældning eller andre måder at udvinde naturressourcer på. De skal have indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om deres jord. Og de skal have del i de penge, som udvindingsindustrien tjener. Regeringer og firmaer skal holdes ansvarlige for overtrædelser af menneskerettighederne og oprindelige folks rettigheder.

  • Styrke civilsamfundet i at lave research og indflydelsesarbejde for demokratiske reformer. Og skabe et rum, hvor civilsamfund, den private sektor, regeringer, medier og institutioner kan tale sammen om skat, ansvarlige investeringer, menneskerettigheder, ordentlige jobs og verdensmålene.