Ressourcer

idrissa-sawadogo-is-a-farmer.-i-gave-up-gold-mining-to-return-to-farming..jpg
Idrissa Sawadogo er farmer i Burkina Faso. Han opgav minearbejdet og støtter unge i området til at gøre det samme.
Foto : Samuel Turpin

60 procent af verdens fattige bor i lande, der er rige på naturressourcer som olie, gas og guld. Alle de lande vi arbejder i er rige på naturressourcer og deres fremtid afgøres i mange tilfælde af, om de håndterer naturressourcerne fornuftigt. Ressourcerne findes ofte i de landområder, hvor de fattigste bor, men de får sjældent del i rigdommene og må samtidig ofte leve med sociale og miljømæssige problemer ved udvindingen. Store udvindingsprojekter planlægges og udføres af den nationale regering og multinationale selskaber, ofte uden inddragelse af lokalbefolkning eller miljøhensyn. Det har alt for ofte alvorlige konsekvenser for både miljø og mennesker. Det betyder, at opdagelsen af nye naturressourcer i mange tilfælde er en forbandelse for et lokalsamfund i stedet for en vej ud af fattigdom. Men sådan behøver det ikke at være.

Det gør Oxfam Danmark

Oxfam Danmark arbejder for at sikre, at civilsamfundet inddrages i beslutninger om udvinding af naturressourcer på nationalt og lokal plan. Lokalbefolkningen har ret til at blive hørt, før store udvindingsprojekter startes i deres område og ret til at få indflydelse på, hvordan landets ressourcer forvaltes. Det sikrer Oxfam Danmark ved at:

  • støtte lokalsamfund og lære lokale folk om deres rettigheder og muligheder.

  • hjælpe lokale samfund med at forsvare deres rettigheder og at få deres stemme hørt og påvirke de centrale beslutningstagere.

  • sikre at der vedtages officielle, nationale retningslinjer for udvinding af naturressourcer, der sikrer befolkningens menneskelige, miljømæssige, sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder.

  • øge gennemsigtigheden i forvaltning af naturressourcer. Det skal være tydeligt for befolkningen, hvor mange penge, der tjenes på landets ressourcer, og hvor stor en del af overskuddet, der bliver i landet og hvad pengene bruges til.

Det gør vi sammen med vores partnere ved f.or eksempel at uddanne olieagenter i Perus regnskov, overvåge guldmineindustrien i Guatemala, uddanne unge i Sierra Leone til at holde diamantindustrien i ørerne og sikre oprindelige folks rettigheder i Ecuadors regnskov.