Forside / Nyheder / 93.000 elever har i år læst LæseRaketten om Ghana
Artikel

93.000 elever har i år læst LæseRaketten om Ghana

23.08.2023

Af Line Gørup Trolle

happy_skole_inagnamboni_nordghana_hansbach.jpg
Happy er glad for sin skole. Hun kan bedst lide engelsktimerne, og hun drømmer om at blive lærer. Foto: Hans Bach, Oxfam Danmark.

"Når man har gået i skole, kan man selv bestemme, hvad man vil med sit liv," fortæller Sheini, der er far til pigen Happy. Hun er et af de børn fra Ghana, som mere end 93.000 danske skoleelever har læst om i LæseRaketten. Happy er 10 år og går i 4. klasse på en skole, som Oxfam Danmark har været med til at oprette. Familien bor i landsbyen Inagnamboni ved Saboba i det nordøstlige Ghana.

LæseRaketten er en del af Oxfam Danmarks undervisningsmateriale til den danske grundskole, og er gratis for skoler i Danmark, Grønland og Sydslesvig. I år har vi fået støtte til materialet af Landsforeningen af Læsepædagoger. Bogen handler om børns liv og skolegang i det nordlige Ghana, hvor vi har arbejdet siden år 2000. Vi har især støttet oprettelsen af skoler ude på landet, hvor mange børn aldrig kom i skole eller droppede ud. Disse skoler kaldte man for wing schools eller "vinge-skoler".

Projekt Wing-skoler

For 10-15 år siden i Ghana kom mange af landsbyernes mindre børn ikke i skole, fordi de ikke kunne gå den lange vej til de større byer. Navnet wing-skole opstod, fordi de startede som et komplementært undervisningstilbud – som en ekstra vinge på uddannelsessystemet, der stadig stod for administrationen og supervisionen af skolerne. I wing-skolerne lærte børnene at læse, skrive og regne med det formål at hjælpe dem ind i de formelle skoler efterfølgende. Undervisningen foregik på børnenes modersmål med fokus på aktiv deltagelse, kønssensitivitet og en elevcentreret tilgang.

Igennem de 12 år projektet har varet, er der blevet oprettet 88 skoler, der har gavnet mere end 27.000 skolebørn i tre forskellige distrikter i det nordlige Ghana.

Læs mere om vores arbejde i Ghana.

Happy vil bestemme selv

Happy er et ud af de seks børn fra Ghana, som eleverne kan læse om i LæseRaketten. Hun går på en wing-skole, der i dag er overdraget til de lokale myndigheder og blevet en del af det formelle uddannelsessystem. Børnene i hendes landsby skulle førhen gå ti kilometer hver vej til en anden by for at komme i skole. Men i dag tager det Happy fem minutter at gå til skole.

Happy bor langt ude på landet. Her er ingen biler, kun cykler og motorcykler. Landsbyen har heller ikke rindende vand eller elektricitet. I regntiden bliver vejen oversvømmet, og man kan ikke komme til og fra landsbyen. Folk lever, som de har gjort i hundredvis af år. Mænd og kvinder har gennem mange generationer også fordelt arbejdet på samme måde. Men noget er ved at ændre sig, fordi landsbyen har fået sin egen skole.

Happy drømmer om at blive lærer, om selv at kunne bestemme over sin fremtid og om ikke at være tvunget til at leve efter de samme kønsroller og fordeling af arbejdsopgaver, som hendes forældre har. Måske vil hun gerne leve på samme måde som sine forældre i fremtiden, men ikke nødvendigvis. Og derfor er skolen så vigtig for hende.

Jeg vil gerne være lærer ligesom frøken Arimiyaw.
Happy
Elev på Wing-skolen
arimiyaw_happy_skole_inagnamboni_nordghana_hansbach.jpg
Frøken Arimiyaw gør undervisningen sjov og levende for eleverne. Stemningen i klasseværelset er god, og eleverne er glade for hende. Foto: Hans Bach, Oxfam Danmark.

Happys far er landsbyhøvding, og han var med til at opføre og starte byens første skole for ti år siden – en wing-skole. Begge Happys forældre støtter hende i, at skolen er vigtig. Og for Happy er skolen afgørende. Happys mor lærer hende alle de praktiske og huslige opgaver, som kvinderne traditionelt har varetaget. Men Happy vil mere end det. Måske hun senere hen vil giftes og leve som sin mor, men hun vil først og fremmest gerne være lærer. Denne seje og rolige 10-årige pige er overbevist om, at det godt kan lade sig gøre for hende, selvom ingen piger i landsbyen tidligere har taget en læreruddannelse.

laeserakettens-grafik-peter-waldorp.jpg
LæseRaketten er en del af Oxfam Danmarks årlige udgivelse af undervisningsmaterialer, der er gratis for skoler i Danmark, Grønland og Sydslesvig. I år er 93.000 elever fordelt på 708 skoler tilmeldt. Grafik: Peter Waldorph.

Turen går til Ghana

Årets LæseRaket er nummer 20 i rækken af bøger, som som vi udgiver som en del af Hele Verden i Skoles undervisningsmateriale, der giver danske elever udsyn til verden. Gennem årene har lærere og elever i Danmark, Grønland og Sydslesvig modtaget mere end to millioner LæseRaketter – ganske gratis for skolerne.

Landsforeningen af Læsepædagoger har som noget nyt støttet med både faglig sparring og midler til udgivelsen af LæseRaketten. Samarbejdet mellem Landsforeningen af Læsepædagoger og Oxfam Danmark betyder en øget kvalitet af materialets indhold.

Hele Verden i Skole Kampagnen

Hele Verden i Skole opstod i 2004 som et svar på resultaterne af de første PISA-tests, der viste, at danske elever ikke læste nær så godt, som de fleste inden for skoleverdenen forventede. Vi besluttede at udgive en antologi fuld af gode historier – både skønlitterære historier skrevet af dygtige danske børnebogsforfattere og portræthistorier om virkelige børn fra lande langt fra Danmark. Alt sammen for at fremme læseglæde og læselyst blandt børn og samtidig øge deres interkulturelle forståelse og give dem nye perspektiver på deres eget liv. Den globale dimension i grundskolen udfoldes ved at styrke elevernes kendskab til børns livsvilkår i andre lande, deres muligheder for god skolegang og de problematikker, som vi har lang erfaring med især i Afrika og Latinamerika.

(2011_education_for_all_global_monitoring_report)_-school_children_in_kakuma_refugee_camp,_kenya_1-825x520px.jpg
Hele Verden i Skole 2024
I 2024 besøger vi børn og unge i Kenya, hvor ændringer i klimaet påvirker familiernes adgang til ordentlig mad, rent vand og god skolegang. Danske elever kan møde kenyanske børn, der fortæller om deres liv og hverdag. Ud over portræthistorier indeholder bogen også nye skønlitterære historier af dygtige børnebogsforfattere. Alle bogens historier er skrevet i en ramme af FN’s 17 verdensmål.
Få mere info