hadisa-ibrahim-savalegu-gmjhs-ghana-foto-lotte-aersoe-(324).jpg

Sådan arbejder vi i Ghana

Vores arbejde støtter at fremme et øget skattegrundlag, sikre en mere retfærdig fordeling af landets ressourcer, styrke adgangen til gratis kvalitetsuddannelse - særligt for udsatte piger – samt hjælpe med fredsarbejde i det nordlige Ghana, som er præget af konflikter.

62 distrikter

har nu pigeskoler, der er inspireret af Oxfam’s modelskoler.

46% af deltagerne

i vores unge-netværk, der arbejder for retfærdig beskatning, er piger.

210 volontører

er trænet i at håndtere sager om vold og hjælpe ofrene.

110 klubber

med fokus på kønsligestilling for børn i skolealderen er oprettet.

Ghana udgør et relativt fredeligt og velfungerende demokrati i Vestafrika. Landet er dog præget af en meget høj grad af ulighed – såvel økonomisk som kønsbaseret – samt en betydelig gæld, der lægger beslag på cirka halvdelen af alle statens indtægter.

Oxfam Danmark arbejder for at skabe markante politiske forandringer for at forbedre vilkårene for fattige og udsatte befolkningsgrupper i Ghana. Det sker med et særligt fokus på uddannelse, konfliktløsning, skat og bekæmpelse af vold mod piger og kvinder.  

Vi arbejder således med at udvikle kvalitetsstandarder for uddannelse - herunder også udvikling af de tekniske uddannelser for at skabe de færdigheder, som der er brug for i den grønne omstilling. Klimaændringerne medfører et stort pres på resurserne i det nordlige Ghana, hvorfor konflikterne mellem lokale landmænd og kvægnomader øges. Vi søger derfor at mediere konflikter. Det sker blandt andet gennem fredskomitéer med aktiv deltagelse af kvinder og unge, så der kan skabes en fredelig sameksistens. 

Vi er ikke kun ansvarlige for hinandens sikkerhed. Vi er også til en vis grad ansvarlige for hinandens velfærd. Global solidaritet er både nødvendig og mulig. Det er nødvendigt, fordi uden en vis grad af solidaritet kan intet samfund være virkelig stabilt, og ingens velstand være virkelig sikker.
Kofi Atta Annan
Ghanesisk diplomat, FN’s generalsekretær fra 1997-2006 og modtager af Nobels Fredspris 2001

Vi støtter civilsamfund og medier i at arbejde sammen for at gøre skattegrundlaget mere effektivt og fair. Det gør vi eksempelvis ved at satse på systemer til digital skatteinddrivelse – noget der har vist sig lovende. En vigtig del af dette er også analyser og fortalervirksomhed, der sætter fokus på, hvordan skattemidler mest effektivt kan inddrives, og hvordan beskatninger på de velhavende kan øges for at skabe større økonomisk lighed.  

Endelig kæmper vi for at nedbringe den kønsbaserede vold rettet mod piger og kvinder. Det gør vi gennem styrkelse af lovgivning og ændring af sociale normer. Dette handler om at styrke samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfund omkring rapportering af sager samt indsamling af et retvisende datagrundlag. Desuden at sørger vi for beskyttelse af voldsofre samt efterværn og giver dem en mere stabil overgang til voksenlivet for de udsatte unge. 

Oxfam Danmarks mål

  • At bekæmpe vold mod kvinder generelt samt fremme en større repræsentation af kvinder og unge i demokratiske fora
  • At øge skattegrundlaget og forbedre den offentlige service - især for de fattigste
  • At udvikle grønne politikker samt grønne løsninger lokalt for at mindske klimaforandringer og dets effekt på lokalbefolkningen
  • At fremme kvalitetsuddannelse for alle, også faglige uddannelser - især for piger og kvinder

Sammen kan vi stoppe vold mod kvinder og piger

Hver dag, overalt i hele verden, udsættes piger og kvinder for vold – derhjemme, på gaden, på arbejdet og i deres fritid. Det har rødder i diskrimination og ulighed mellem kønnene.

I Vestafrika er kønsbaseret vold et kæmpe problem. Én ud af tre kvinder har oplevet fysisk vold. Én ud af ti er blevet udsat for seksuel vold. Nogle tror, at vold i hjemmet ikke vedkommer andre, mens nogle tror, at vold mod kvinder og piger kan retfærdiggøres og er normalt. Mange ved, det ikke er, men siger ikke noget højt.

Vi siger: Nok er nok! Lad os stoppe uretfærdigheden ved kønsbaseret vold nu. Og lad os gøre det sammen.

Giv et bidrag eller støt fast

Hver donation er et konkret bevis på, at du er en del af kampen for en mere retfærdig verden. Som støttemedlem donerer du et fast beløb hver måned – du bestemmer selv, hvor meget.

Hvordan vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Fakta om Ghana

  • Ghana liger i Vestafrika, er engelsktalende og har 32 millioner indbyggere
  • Det er et såkaldt lavere middelindkomst-land og er således relativt mere velstående end hovedparten af nabolandene, men landet lider dog under økonomiske og sociale uligheder
  • Landets indtægter kommer hovedsageligt fra eksport af olie, guld og andre mineraler samt kakao - desværre er økonomien belastet af en stor gældsætning
  • Ghana var oprindelig kendt som Guldkysten, en koloni med en stor aktivitet også på slavehandel. Noget Danmark også var tæt involveret i