Forside / Kampagner / Skattelyfri kommuner / 3 succeser i kampen mod skattely

3 succeser i kampen mod skattely

evenitup-boy-in-blazer-liberia-foto-john-ferguson-oxfam-680x453.jpg
Foto : John Ferguson

I dag er sammenhængen mellem multinationale virksomheders manglende tilbøjelighed til at betale skat og udviklingslandes mulighed for at bekæmpe fattigdom slået fast. Opbakningen til at få stoppet brugen af skattely er massiv, og alene i år har det ført til tre markante succeser i kampen for en mere retfærdig verden.

1. Dansk pensionskasse går til kamp mod skattely

I juni skrev Sune Schackenfeldt, som er direktør i en af landets store pensionsselskaber, Pædagogernes Pensionskasse, en kronik i Politiken. Som en af de første investorer i Danmark siger han tydeligt og klart, at han anser ansvarlig skat for at være en del af virksomheders sociale ansvar, og at store investorer som eksempelvis pensionskasser både bør og kan bekæmpe skatteunddragelse og dermed være med til at sikre penge til udvikling og velfærd både her og i verdens fattigste lande.

Pædagogernes Pensionskasse har besluttet at gå forrest og har i den forbindelse lavet en skattedoktrin med seks punkter, som pensionskassen fremover vil efterleve. Pædagogernes Pensionskasse forpligter sig blandt andet til at gå i rette med virksomheder, der unddrager sig skat, og sikre, at direkte investeringer i udviklingslande altid foregår uden skatterabatter eller skattefrihed.

"Oxfam Danmark har gennem flere år via projektet The Tax Dialogue haft en dialog med investorer og selskaber om præcis sådanne tiltag. Det her er en milepæl. Vi tror på, at ansvarlige danske selskaber og investorer sammen kan ændre økonomien i en mere bæredygtig retning,” siger Lars Koch, international chef i Oxfam Danmark.

2. Politikere prioriterer kampen mod kapitalflugt

I snart 10 år har Oxfam Danmark med analyser og argumenter gjort verdens beslutningstagere opmærksomme på sammenhængen mellem fattigdom og kapitalflugt og kæmpet for, at den internationale lovgivning indrettes, så den standser den omfattende brug af skattely. Og nu virker det!

Det danske folketing har vedtaget en omfattende skattelypakke, og både OECD, Verdensbanken og EU har indført vigtige tiltag, der skal standse brugen af skattely. Det er en stor succes, og en del af æren tilskrives opbakningen fra Oxfams medlemmer i Danmark og resten af verden. EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker sendte for nylig et brev via kommissær Pierre Moscovici til Oxfams direktør, Winnie Byanyima. Heri takkede han for: ”jeres bidrag til at bekæmpe skatteunddragelse og skattesnyd. Vi ser frem til jeres fremtidige bidrag inden for disse meget vigtige emner.”

”Det er dejligt med ros og anerkendelse, men vigtigst, så viser det, at vi skal holde fast i vores pres på politikerne, fordi vi lige nu er i en situation, hvor de lytter til os," siger generalsekretær Mie Roesdahl og sender en stor tak videre til alle de medlemmer af Oxfam Danmark, som støtter kampen mod skattely.

3. Ny lov giver Sierra Leones fattige andel i diamantpengene

Grunden under Kono i Sierra Leone er fyldt med guld og diamanter. Alligevel er det et af de fattigste og mindst udviklede områder i landet, der er et af de fattigste i verden. De store gevinster fra minedriften høstes af eliten og de multinationale selskaber, mens størstedelen af sierraleonerne er forblevet fattige og uden chance for at få andel i de formuer, der hver dag flyttes ud af landet og i skattely.

Sådan har det været indtil nu, men efter mange års kamp ser det ud til, at en retfærdig del af overskuddet nu vil gå til de lokalsamfund, som rigdommene udvindes fra. Sierra Leones regering har gjort det lovpligtigt for store mineselskaber at underskrive og finansiere lokale udviklingsaftaler – kendt som ’Community Development Agreements’. Helt konkret skal de aflevere en procentdel af deres overskud til lokalsamfundene, som så selv bestemmer, hvad pengene skal bruges til – det kan for eksempel være skoler, veje eller tiltag, der skaber arbejdspladser.

Siden vedtagelsen af den nye lov har Oxfam Danmark sammen med lokale partnere arbejdet på at få lovgivningen taget i brug. Indtil videre er det lykkedes at underskrive aftaler med to af de største mineselskaber i landet. Herunder en aftale med Koidu Holdings, som er et af de største mineselskaber i Kono.

4. De næste skridt

Lige nu afspejler det globale skattesystem ikke, hvordan multinationale virksomheder opererer, og derfor er det forholdsvis let at undgå at betale skat. Oxfam Danmark foreslår fire konkrete tiltag i kampen mod skattely.

Land for land-rapportering: I EU arbejder Oxfam Danmark sammen med en række andre organisationer for at indføre krav om land-for-land-rapportering for virksomheder, der har aktiviteter i EU. Det vil betyde, at multinationale virksomheder offentligt skal fortælle, hvilke lande de har aktiviteter i, og hvor meget de betaler i skat hvert sted. Derudover skal de oplyse, hvor meget de sælger og køber, og hvor mange medarbejdere og aktiver de har i hvert enkelt land. De informationer vil gøre det meget sværere for virksomhederne at undgå skattebetalinger og lettere for investorer og forbrugere at vælge virksomheder til, som handler ansvarligt. '

Automatisk udveksling af information: En anden løsning er, at landene automatisk udveksler information om formuer, som virksomheder eller enkeltpersoner har tjent hos dem. Det vil betyde, at der automatisk vil følge oplysninger om tidligere skatteindberetninger og virksomhedskonstruktioner med, når man investerer i et nyt land. På den måde bliver det nemmere for det nye land at beskatte rigtigt.

Offentlige ejerregistre: I dag er det muligt at skjule en virksomheds ejere bag anonyme skuffeselskaber og mellemmænd. Offentlige registre over ejere kan være med til at udrydde denne fidus. Danmark har netop fået sådan et register, og der arbejdes i både EU og OECD på, at der skal være et globalt ejerskabsregister. Globalt råd om skat: Vi skal oprette et råd under eksempelvis FN, hvor alle lande – også udviklingslandene – bliver enige om fælles regler og standarder for skat. Ens regler vil gøre det væsentligt lettere at udrydde skattely. Samarbejdet vil samtidig sikre, at alle lande får indflydelse, så det ikke længere kun er de rigeste lande, der sætter dagsordenen.

tema_okonomiskulighed_2.jpg
Vi kæmper for økonomisk retfærdighed
Oxfam Danmark arbejder for at styrke civilsamfundets stemme, så de kan takle den stigende økonomiske ulighed og manglende finansiering af sociale ydelser, opnåelse af verdensmålene og en retfærdig skattepolitik.
Læs om vores arbejde