The Tax Dialogue

Oxfam Danmarks projekt har fokus på dialog og samarbejde med erhvervslivet om skat og virksomheders samfundsansvar. Hermed vender vi udfordringerne til muligheder og foreslår et innovativt samarbejde omkring en ny dagsorden.

Oxfam Danmarks interesse

Oxfam Danmark er interesseret i at sætte fokus på virksomheders samfundsansvar igennem deres skattebetalinger. Når virksomheder og investorer tillægger sig en mere ansvarlig skatteplanlægning og -betaling vil udviklingslandenes egen ressourcemobilisering forøges og dermed skabe potentiale for at styrke en fattigdoms-orienteret vækst i disse lande. Dette kommer igen virksomheder og investorer til gode i form af bæredygtighed og købekraft i disse markeder. Oxfam Danmark mener, baseret på erfaring og eksisterende dialog, at danske virksomheder står som eksempler på best practice og kan sætte en ny standard for OECD lande. Det vil vi gerne udforske med dette projekt.

Skat i en krisetid – nye udfordringer for virksomheder og investorer

I kølvandet på finanskrisen sammenkæder politikere, medier og borgere i stigende grad skat og virksomhedsansvar, samtidig med at flere kendte internationale virksomheder er blevet eksponeret i medierne. Det skaber udfordringer for virksomheder da de står for skud på deres skattepolitik, men giver samtidig også nye muligheder. Virksomheder der vælger allerede i dag at engagere sig i en visionær og åben dialog om skat kommer på forkant. De er med til at gøre det muligt at kortlægge og kommunikere om virksomhedens skattebetalinger og værdiskabelse for samfundet.

Oxfam Danmark bringer mange års erfaring med samarbejde med danske virksomheder og følger debatten om skattebetalinger tæt. Vi er glade for muligheden for at gå videre med det arbejde gennem dette projekt støttet af Danida.

the_tax_dialogue.jpg
Mere om The Tax Dialogue
Siden 2014 har Oxfam Danmark stået i spidsen for projektet The Tax Dialogue, hvis dengang utopiske formål var at få det private erhvervsliv til selv at tage kampen op mod skattefiduser og skattely. Læs med og se, hvad der blev af de vidtløftige idéer.
Læs mere

Muligheden for erhvervslivet

Ved at deltage i en dialog er I som virksomheder og investorer med til at forme debatten. Med konstruktive forslag og input fra erhvervslivet bidrager i til at øge forståelsen for erhvervslivets udfordringer og overvejelser i forhold til dagsordenen om skat og virksomheders samfundsansvar.

Selskaber og investorer: Vi vil gå i dialog med selskaber og investorer om skat og samfundsansvar (CSR). Det er et mål at sammen udvikle forslag til principper for ansvarlig skat og dermed etablere en fælles forståelse og pilotere best practices. Her skal vi lære af hinanden. Oxfam Danmark vil i denne sammenhæng basere udkastet til dialogen på en undersøgelse og kortlægning af eksisterende praksis omkring principper blandt danske og udenlandske selskaber og investorer. Denne dialog vil også blive afstemt med tilsvarende processer i særligt Storbritannien.

Udviklingsfonde: Den anden arbejdsstrøm i projektet fokuserer på udviklingsfondes eksisterende og fremtidige praksis for skat og samfundsansvar. Her vil der kunne trækkes på dansk erhvervslivs og danske investorers erfaringer og best practices. Vi har særligt fokus på Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Verdensbankens IFC, Den Afrikanske Udviklingsbank og den Interamerikanske Udviklingsbank arbejdsgange.

Metode

Begge dele af projektet har stort fokus på at skabe dialog , konkret ved at etablere en proces for samarbejde og fælles læring mellem civilsamfundsaktører, lokale såvel som internationale, private og institutionelle aktører, samt politikere og medier. Det vil materialisere sig i nogle danske og internationale konferencer (Europa, Afrika, og Latinamerika) såvel som en række tematiske seminarer for at tage dialogen videre og gå mere i dybden.